Miljömotioner

Den s k allmänna motionstider lider mot sitt slut. Vi i Vänsterpartiet har i vanlig ordning lagt en mängd förslag på förbättringar av politiken i form av motioner. Några av miljömotionerna hittar du nedan.

Klimaträttvisa
Rättvis klimatpolitik, högre klimatmål, minska konsumtionens utsläpp, minskad köttkonsumtion, koldioxidransonering m m.

Vattenfall
Nya ägardirektiv, fasa ut – sälj inte brunkolen, satsa på det förnybara m m.

Respekt för djuren
Ny djurskyddslag, stoppa pälsindustrin, minska djurförsöken m m.

TTIP och andra handelsavtal
Frihandel ska inte överordnas miljö- och andra viktiga politikområden, avbryt TTIP-förhandlingarna m m.

Ökad cykeltrafik
Underlätta för ökad cykeltrafik, ta cykeln på tåget, cykelbanor även på 2 plus 1vägar m m.

Fördubblad kollektivtrafiken
Fördubbla kollektivtrafiken till 2020, inför gemensamt betalsystem för kollektivtrafiken, stoppa privatiseringar och avregleringar, underlätta kollektivtrafik på vatten, skattebefria kollektivtrafikkort, underlätta att ta med cykel i kollektivtrafiken.

Hållbar sjöfart
Obligatorisk kväverening i Östersjön, mer förnybara bränslen, stopp för avloppsdumpning till havs, körkort för vattenskotrar.

En hållbar rovdjurspolitik
Fungerande ekosystem – överordnade särintressen, stoppa licensjakten på varg, bekämpa den illegala jakten, underlätta naturlig invandring av vargar.

Mer gods på järnväg och sjöfart
Ta fram en strategi för att underlätta för godstransporter på räls och till sjöss, fler omlastningsnoder för att stimulera de hållbara godstransporterna.

Vatten och sanitet
Vatten – en mänsklig rättighet, stopp för privatisering av vatten, vatten och sanitet ska undantas från förhandlingar om frihandelsavtal.

 


Publicerat

i

av

Etiketter: