Agera mot Ungern

Snart har vi sammanträde med EU-nämnden. Flyktingkatastrofen står överst på dagordningen. Återigen kommer jag lyfta det oacceptabla i att EU är medskyldiga till den rådande situationen. Det är EU som beslutat om att bygga murar mot omvärlden. Idag är det i princip omöjligt för en människa som är på flykt att ta sig till ett EU-land på laglig väg. EU har infört visumkrav mot länder utanför EU, Dublinförordningen som innebär att människor förvägras söka asyl i det land de kommit till, transportöransvaret som ställer krav på myndighetsagerande på kommersiella bolag, Schengensystemet med databaser etc.

Samtidigt slår sig EU för bröstet och i grundfördraget talar man om mänskliga rättigheter (bl a artikel 2), och även om rätten till asyl (i stadgan om de mänskliga rättigheterna). Även om EUs politik i sig bryter mot detta finns det ett land som i dagsläget helt och håller mäler ut sig; Ungern. Premiärminister Viktor Orban har sagt att asylsökande inte är välkomna till Ungern (och att muslimer är extra ovälkomna!), kriminaliserat de som hjälper flyktingar att ta sig till landet, bygger upp taggtrådsstängsel mot grannlandet Serbien och överlag behandlas de flyktingar som ändå tagit sig in i landet på ett inhumant sätt.

Jag har noterat att även Stefan Löfven markerat tydligt mot detta oskick. Det är bra, men orden måste fyllas med ett konkret politiskt innehåll. På dagens sammanträde kommer jag därför kräva att Sverige ska verka för att Ungern ska suspenderas från EUs beslutsfattande. Det kan man göra med hänvisning till artikel 7 i EU-fördraget. Artikel 7 säger att om ett land bryter mot de mänskliga rättigheterna kan det suspenderas från beslutsfattandet i ministerrådet. Det är precis vad Ungern nu borde utsättas för.

Om det Ungern gör inte är att bryta mot de mänskliga rättigheterna undrar jag vad man fyller dessa rättigheter med för innehåll? Agera mot Ungern nu. Mardrömmen vore att andra EU-länder gör som Ungern. Då vet vi inte var det kan sluta.


Publicerat

i

av

Etiketter: