Eko-eko – lansering

ekoeko_banner
På tisdag 1 september lanserar vi frukten av tre års arbete inom arbetsgruppen eko-eko. Eko-eko har haft till syfte att ta fram en rapport om hur vi kan ställa om Sverige till att bli ett rättvist och hållbart samhälle samt att visa på hur Vänsterpartiets ekonomiska politik kan gå i takt med den ekologiska. Intresserad? Välkommen till vårt seminarium om eko-eko! Mer info nedan.

Hur får vi ihop den ekonomiska politiken med den ekologiska?
Behovet att anpassa den ekonomiska politiken till de ramar som sätts av klimat och ekologi är akut. Samtidigt har miljödebatten allt för ofta saknat ett vänsterperspektiv som ser det ekonomiska och sociala.

2012 tillsatte Vänsterpartiet en arbetsgrupp för att utveckla partiets politik sett till hur det ekonomiska och ekologiska hänger samman. Gruppens slutrapport kommer att utgöra grund för ett punktprogram som Vänsterpartiets partistyrelse lägger till kongressen i maj 2016.

Vi vill bjuda in dig till ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras av delar av arbetsgruppen tillsammans med miljö- och vänsterdebattörer. Välkommen!

Tid: Tisdag 1 september, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Riksdagen, Ledamotshuset, L4-17, entré Mynttorget 2, medtag id-handling för inpassering i entrén.

Obligatorisk anmälan sker till Åsa Örtengren på asa.ortengren@riksdagen.se senast den 28 augusti.

Seminariet inleds med att huvuddragen i rapporten presenteras varpå hur arbetet med frågorna nu går vidare i Vänsterpartiet diskuteras mellan Jonas Sjöstedt, partiordförande och Anna Hövenmark, ekologisk-ekonomiska arbetsgruppens sammankallande.

Rapportens innehåll diskuteras därefter av följande panel:
Marie Engström, tidigare riksdagsledamot (V) i skattefrågor och ledamot i arbetsgruppen
Johan Hall, näringspolitisk utredare, LO
Lina Hjorth, ekosocialist, ledarskribent på tidningen ETC
Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson (V) och ledamot i arbetsgruppen
Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen
Birger Schlaug, debattör, författare och tidigare språkrör MP


Publicerat

i

av

Etiketter: