Vad händer med Ojnareskogen?

Idag säger klimat- och miljöminister Åsa Romson att länsstyrelsen på Gotland ska få snabbutreda Ojnareskogen. Igen! Det är ett mycket olyckligt beslut. Jag tycker precis som Åsa Romson sa själv när hon var i opposition, att det är regeringen som med ett enkelt regeringsbeslut kan se till att skydda skogen.

Man ska komma ihåg att det var länsstyrelsen på Gotland som, på regeringens uppdrag, presenterade förslag om att Bästeträsk, d v s området kring Ojnareskogen skulle göras till ett s k Natura 2000-område. Förslaget inkom formellt som en inlaga från Naturvårdsverket till regeringen nu i våras. Naturvårdsverket konstaterade att området hade exceptionellt hög artrikedom och ingick som ett av fem områden som verket i framtiden vill göra till nationalpark.

Att nu skicka tillbaka frågan till länsstyrelsen är att kasta tillbaka frågan till ruta ett igen. Det finns en viss risk för att länsstyrelsen gör en annorlunda bedömning och inte föreslår skogen som ett skyddsområde, eller, mer troligt, gör området mindre än vad det ursprungligen föreslagits (Bästeträskområdet var det i särklass största Natura 2000-området i förslaget från Naturvårdsverket). Varför ta den risken? Varför förlora mer tid?

Det är precis som Jonas Sjöstedt säger till Sveriges Radio idag; varför ska frågan utredas igen? Dags att fatta beslut om att skydda Ojnareskogen nu.

Se också min interpellationsdebatt mot Åsa Romson om Ojnare från i våras.


Publicerat

i

av

Etiketter: