Vad dagens votering handlar om

Svensk politisk rapportering domineras av det faktum att Sverigedemokraterna kommer att rösta på de borgerliga partiernas budget och den regeringskris som uppstått iochmed detta. Om ett par timmar röstar vi i riksdagen. Just nu pågår debatten i riksdagen kammare.

Det är frustrerande att SD får så mycket medieutrymme i denna fråga och att så myckte fokuseras på spelet kring detta; kan Stefan Löfvén regera vidare? Vad gör borgarnas när deras budgetramar vinner? Avgår regeringen? Blir det extraval?

Det är förstås inte konstigt att man spekulerar kring detta. Den uppstådda situationen är ju helt unik för vårt land. Sverigedemokraterna kommer alltså att rösta på de borgerliga partiernas budget. Detta efter att deras egen har fallit (och då har ju praxis varit att man har lagt ned sina röster). Det handlar alltså inte om en misstroendeomröstning, för eller emot regeringen, utan vilka budgetramar som ska gälla; regeringens+Vs eller de borgerligas. Och tyvärr är det alldeles för få som ställer SD till svars för varför de röstar för en budget som innebär mängder med uteblivna reformer.

Några av de reformer som finns i regeringens+Vs budgetförslag som SD och borgarna nu röstar emot är:
Lägre skatt för Sveriges pensionärer
Två miljarder extra för mer personal i äldreomsorgen
Riktade satsningar mot arbetslösheten (totalt 4,5 miljarder)
Stora satsningar på skolan
100 miljoner kronor i extra bidrag Sveriges kvinnojour
Höjd föräldraförsäkring (200 miljoner kr)
Höjd a-kassa (430 miljoner kr)
Lägre taxa i Kulturskolan (100 miljoner kr)
Upprustning av miljonprogrammens bostäder (200 miljoner kr, som sedan höjs kraftigt kommande år)
Gratis inträde på statens muséer
Något rättvisare skatter, föreslagen flygskatt, skatt på handelsgödsel och vägslitageavgift på långtradartransporter.
Stopp för vinstjakten i välfärden (uppgörelse som förvisso ligger utanför budgeten)
På mitt eget område, miljö- och klimat, föreslår som bekant regeringen+V de största satsningarna på mycket länge. Några exempel:
Ca en miljard kr mer till skydd av värdefull natur (naturreservat m m)
Klimatinvesteringar i kommuner och landsting för minskade utsläpp (200 miljoner kr)
Klimatanpassning (50 miljoner kr mer än borgarna)
Nästan 200 miljoner kronor mer till sanering av miljöförstörda områden
500 miljoner kronor årligen till FNs klimatfond (borgarna har 0 kronor)
100 miljoner kronor extra till solenergi.
Stora investeringar i järnvägstrafiken.

Detta bara som några exempel på vad borgarna med stöd av SD nu kommer att rösta bort.

Vi får inte bara ett land med regeringskris, vi får också ett orättvisare och ohållbarare Sverige med dagens budgetvotering. Tacka M, FP, C, KD och SD för det.


Publicerat

i

av

Etiketter: