En regeringsförklaring som inger hopp

För några timmar sedan avgav statsminister Stefan Löfven regeringsförklaringen i riksdagens kammare. På många sätt var det en regeringsförklaring som inger hopp om framtiden. Löfven utlovade bland annat:

En statlig investeringsplan för ökade investeringar och nya jobb (bra, men hur mycket pengar blir det?).
Upprustning av miljonprogrammet (med både miljönytta och av sociala skäl)
En bostadsmiljard för nybyggnation av bostäder, löfte om 250 000 nya bostäder till 2020 (men en miljard räcker inte, V lägger tre miljarder per år, och vilken energiprestanda ställs på nya bostäder?).
Vägslitage för minskade utsläpp från den tunga långtradartrafiken och intäkter till kollektivtrafik och järnvägar.
Progressiva handelsavtal (kommer Löfven våga rösta mot TTIP?).
Investeringsprogram för lokal miljöomställning (bra, men hur mycket pengar blir det?).
Klimatpolitiskt ramverk (men var är de nya skarpare klimatmålen?).
Införandet av ett miljömålsråd
Att djurskyddet ska stärkas (fantastiskt att det nämns i regeringsförklaringen, men vad ska det leda till?).
Att avfallsansvaret ska läggas på kommunerna och inte företagen.
Stöd till havsbaserad vindkraft och ökat stöd till solenergi
Att Sverige ska erkänna Palestina (jättebra, men varför inte Västsahara också?).
Genusbudgetering i budgeten (bra, men exakt hur ska det gå till?).
Vårdvalssystemet inom vården ska bort och vinstjakten överlag i välfärden ska begränsas (bra att kritiken lyfts men det här är otillräckligt).
Fri entré på statliga museer (ja, tack för det!).
Resurscentrum mot rasism (ja, men vad exakt ska det leda till?).

Som ni ser, en hel del reformer. Men som ni också ser finns det fortfarande en hel del frågetecken. Och, framför allt; det är en hel del som inte finns med i denna regeringsförklaring. Förutom vägslitageavgiften utlovas inte en enda ny miljöskatt; ingen höjd koldioxidskatt, ingen handelsgödselskatt, flygskatt har diskuterats men finns inte med som ett skarpt förslag m m. Och Stefan Löfven sa ingenting om vilka klimatmål som ska gälla till 2020. Kommer alltså S-MP att rakt av ta över borgarnas klimatmål? De kan väl inte på fullaste allvar mena att de ska fortsätta att driva målsättningen om att utsläppen ska minska med 40 procent och där en tredjedel inte ens görs i Sverige och där en tredjedel till ligger på EU-nivå?

Det är jättebra att Stefan Löfven pratar mycket om investeringar och att mycket av dessa just ska ske inom miljö- och klimatområdet. Men det kommer tyvärr inte bli mycket av dessa investeringar om han inte törs dra in pengar i form av höjda skatter på företag, inkomster och det som smutsar ned.

Förbifart Stockholm – vår tids miljömässiga Titanic – nämndes inte i regeringsförklaringen, men enligt tidigare överenskommelse ska motorvägen börja byggas den 1 maj nästa år. Inte alls OK.

Ett annat frågetecken är hur Löfven ska få igenom sina förslag i riksdagen. Han har ju som bekant inte majoritet för sin politik. Här kommer förhandlingar med Vänsterpartiet vara nödvändiga. Vi kommer att se till att politiken blir betydligt mycket rättvisare och grönare än så här. Var så säkra.


Publicerat

i

av

Etiketter: