Reinfeldt bluffstartar Förbifart Stockholm

Idag i Dagens Nyheter försöker Fredrik Reinfeldt, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och finansborgarråd Sten Nordin göra Förbifart Stockholm till en valfråga. Inte mig emot. Stockholmarna bör verkligen få chansen att välja mellan en pengarullning av sällan skådat mått, minskade anslag till kollektivtrafiken och ökade utsläpp å den ena sidan eller en storsatsning på kollektivtrafiken, bättre framkomlighet, bättre stadsluft och minskade utsläpp å den andra. Vi i Vänsterpartiet vet var vi står. Vi säger nej till Förbifart Stockholm, ja till utbyggd kollektivtrafik.

Det är inte heller så att ministrarnas grävande i marken innebär att motorvägsbygget formellt har startat. Som bekant håller delar av Förbifart Stockholm att prövas rättsligt av Mark- och miljödomstolen i Nacka, bland annat 12 detaljplaner. Mark- och miljödomstolen lär komma med sina domar tidigast i slutet av i år. Och jag känner inte till något byggprojekt av rang i Sverige som har kunnat påbörjas innan de rättsliga processerna är avgjorda. Projektet kan alltså inte komma igång innan dess, såvida det inte är ett i grunden ruttet och genompolitiserat spektakel (och det kan diskuteras).

Med anledning av att Catharina Elmsäter Svärd tidigare försökt ge sken av en förestående byggstart (för att på så sätt ta udden av motståndet mot den sexfiliga motorvägen) krävde jag en debatt i riksdagens kammare med henne. Den 13 juni i år debatterade vi därför Förbifart Stockholm och den s k byggstarten. Tillslut var hon tvungen att tillstå att ingen riktig byggstart är förestående annat än en fortsättning av det projekteringsarbete som redan pågått ett bra tag.

Hon sa bl a så här:
”Jag har tittat på de olika delarna och där arbetet har påbörjats – för att komma tillbaka till en av Jens Holms frågor. Förstudier och annat har pågått under en längre tid. Det sker förberedelser av omläggning av vatten, el och så vidare till exempelvis Kungens kurva. Sådant kan göras utan att invänta de andra delarna.”

Det handlar alltså om sedvanligt förberedelsearbete och ingenting annat.

Fredrik Reinfeldt och Catharina Elmsäter-Svärd vill ge sken av att bygget av Förbifart Stockholm nu startar – trots att det bara handlar om rena förberedelser som pågått under lång tid. Detta gör de för att ge sken av att projektet är svårt att stoppa och slå split inom oss rödgröna. Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att infrastrukturministern och nu också statsministern använder Trafikverket för att prångla ut Moderaternas åsikter. Det osar ministerstyre…

Vi i Vänsterpartiet tänker iallafall inte bygga nån superdyr sexfilig motorväg i Stockholm. Vi lägger alla resurser till utbyggd kollektivtrafik och cykelinfrastruktur. Därför har jag, Ann-Margarethe Livh, gruppledare V i Stockholms stadshus och Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare V i Stockholms läns landsting, nu invigt bygget av en ny tunnebanelinje, Liljeholmen-Fridhemsplan. Och det blir ännu mer tunnelbana än så om Vänsterpartiet får vara med och bestämma efter valet. Se gärna mer på www.klimatpartiet.se

Se också Dagens Nyheter idag som bevakat vår invigning.


Publicerat

i

av

Etiketter: