1 maj 2014

Jag hoppas alla har en fin 1 maj. Jag talar i Oxelösund. Nedan och här 1maj2014-05-01JensHolm  är mitt tal.

Upp till kamp!

Oxelösund, 2014-05-01

1 maj Jens Holm
Ordet privatisering kommer från latinets privare, som betyder beröva. Jag tycker det rätt tydligt beskriver vad frågan handlar om. Om man säljer ut egendom vi äger gemensamt är det något som berövas oss. Det gäller förstås inte bara i teoretisk bemärkelse. De elever som kom till någon av den privata koncernen JB Educations skolor i fjol och fick beskedet att skolorna var stängda de upplevde det nog som att de var berövade sin skolgång. De barn som på Hälsans förskola – startat av en folkpartist för övrigt – endast fick vatten och knäckebröd till att äta kände sig nog berövade på god och näringsrik mat. De äldre på Caremas äldreboenden (numera Vardaga) som fick sina blöjor vägda känner sig nog berövade på allt vad en värdig och omsorgsfull behandling handlar om. Ägarna till dessa och andra privata företag hade däremot gjort stora vinster. Det är inte acceptabelt. Därför säger vi nej till vinst i välfärden.

     Att privatisera är också en mycket dålig affär rent samhällsekonomiskt. För en tid sedan kom en rapport som visade att priset för att ta sin bil till bilprovningen har gått upp i och med avregleringen och privatiseringen. De statliga apotek som privatiserades såldes ut till underpris och drivs idag till stor del av riskkapitalister baserade på någon av kanalöarna.

     De privata bolagen inom vård, skola och omsorg gör ungefär 9 miljarder i vinst årligen. Här har jag en tidning som talar om ”växtvärk” för dessa privata bolag. Hur kan de göra så stora vinster? Jo, de har färre anställda än i offentlig sektor. De har ofta också lägre andel utbildad personal. Kvalitén i deras verksamhet är helt enkelt sämre.

     Borgarna vill kalla det för valfrihet och mångfald. Men i själva verket är det en enfald som tangerar dumhetens gräns. Men borgarna har mycket väl vetat vad de har sysslat med. Privatiseringarna är en del av en mycket ideologisk politik där den borgerliga regeringen bestämt sig för att sälja för säljandets skull, inte för att det ska bli bättre för svenska folket.

     Men det går att ändra på detta. Och det ska vi göra. Våra skolor är inte till salu. Vår äldreomsorg är inte till salu. Inte heller våra sjukhus eller våra vårdcentraler. Sverige är inte till salu. Vänsterpartiet är garanten för att det blir ett stopp för denna privatiseringspolitik. Vi är också en garant för att vinsterna i välfärden stoppas. Och vi vet att vi har inte bara den absoluta merparten av Sveriges befolkning med oss i den här frågan. Även 60 procent av väljarna i Fredrik Reinfeldts parti, Moderaterna, vill sätta stopp för vinsterna i välfärden. Så, därför säger jag till alla moderater; välkomna till Vänsterpartiet. Vi tar ansvar för välfärden. Nej till vinster i välfärden.

     Vi har absolut inget emot en del alternativ till den offentligt drivna välfärden. Föräldrakooperativ eller ideellt drivna verksamheter är bra komplement till kommunalt driven verksamhet. Men riskkapitalister som ser dollartecken i svenska elever och äldre kan förbereda sig på alternativa sysselsättningar efter den 14 september.

Kvinnor drabbas dubbelt av privatiseringarna. Det är främst de som jobbar i välfärden och tvingas stressa för att riskkapitalisterna ska kunna göra sina vinster. Det är också kvinnor som tar ansvaret när välfärden brister. Det är de som går ned i arbetstid för att ta hand om anhöriga som behöver stöd och hjälp.

     De som tjänar på de vinstdrivna välfärdsföretagen är först och främst män. Det är de som sitter i toppen för riskkapitalbolagen som plockar hem pengarna. Ju högre upp i ägarkedjorna man tittar, desto fler män finner man.

      Vänsterpartiet arbetar varje dag för att förändra det här. I kommuner där vi styr genomför vi rätt att arbeta heltid och vi tar bort delade turer. Här i Oxelösund har jag hört att ni infört låglönepott, nattis och rätt till heltid i den offentliga sektorn. Det är bra feministisk politik.

      Vinner vi riksdagsvalet är vi garanten för en feministisk politik i hela landet. För stöd till kvinnojourernas viktiga arbete. För att en ändrad lag om våldtäkt med krav på samtycke. Vi kommer att arbeta för delad föräldraförsäkring och en rättvisare skattepolitik. Vi är den bästa feministiska rösten.

Många har det svårt att få tillvaron att gå ihop. Springer mellan delade turer, tar extrajobb eller försöker leva på en sjukpenning eller a-kassa som borgarna mycket träffsäkert har skjutit i sank. Men alla har inte fått det sämre i Sverige. Under borgarnas snart åtta år vid makten har skatterna sänkts med 140 miljarder kronor. Höginkomsttagare och storföretag är de som fått mest pengar i plånboken. Vi kan ta våra fyra storbanker som exempel. I fjol gjorde de en samlad vinst på drygt 90 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar. Vi tycker att det är dags att även bankerna tar sitt samhällsansvar. I vårt budgetalternativ som vi la fram förrgår föreslår vi därför en särskild skatt på löner och vinster från finansinstituten; en bankskatt. Bankskatten skulle dra in 12 miljarder viktiga kronor varje år. Det är hög tid för omfördelning. Beskatta bankernas övervinster.

Det ni ser på bilden är minkar instängda på en svensk minkfarm. Det är drygt en miljon minkar som lever på det här sätter; i minimala nätburar, utan möjlighet till att utöva sitt naturliga beteende. Vänsterpartiets politik stannar inte vid oss människor. Vi kräver respekt för djuren. Vi kräver ett stopp för pälsindustrin och att djur ska ha rätt till ett naturligt beteende. Vi lägger också fram förslag på hur vi ska kunna äta mindre kött och mer vegetariskt. På så sätt ger vi djuren möjlighet till ett bättre liv och vi kan minska utsläppen från animaliesektorn. Och tänk också, vad spännande det kan vara att äta vegetariskt en eller ett par gånger i veckan; man upptäcker mat som är både god, hälsosam och billig. Vänsterpartiet kräver respekt för djuren.

Jag har en god nyhet att berätta. I år har vi chansen att besegra regeringen Reinfeldt inte bara en gång, utan två gånger. Låt oss göra det. Och låt oss börja med EU-parlamentsvalet nu den 25 maj. Vi behöver fler EU-kritiker, socialister, feminister och miljöaktivister till EU. Det här är ett viktigt val. Det handlar om:
* att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser och satsa på förnybar energi.
* att subventionerna till kol och olja ska avskaffas
* att farliga kemikalier och tillsatser i livsmedel ska förbjudas.
* att vi ska ha rätt att arbeta och studera runt om i Europa, men att det ska vara på lika villkor. Därför vill vi införa ett socialt protokoll med krav på fackliga rättigheter och stopp för lönedumpning.
* att EU aktivt ska jobba mot kvinnoförtryck, trafficking och att kvinnors grundläggande rättigheter ska garanteras.
* att ingen ny makt flyttas till Bryssel, t ex att vi står fria från EMU och euron.
     Vi kämpar också mot det frihandelsavtal, TTIP, som USA och EU just nu förhandlar om. Avtalet kan leda till att vi måste försämra våra lagar på en mängd områden. Till avtalet har man också knutit en s k investeringsskydd för storföretagen med möjlighet att stämma stater om företagens vinster äventyras. Det här tycker moderaterna och vår regering är bra. Vi säger nej tack till handelsavtal på storföretagens villkor. EU-parlamentet kommer att rösta om detta avtal. Därför är det viktigt att du röstar, och röstar på Vänsterpartiet.
     Vi vill inte ha några ja-sägande nickedockor i EU-parlamentet. Vi vill ha politiker som står upp för arbetsrätt, välfärd utan vinstintresse, generös flyktingpolitik och en ambitiös miljöpolitik där vi ställer om hela Europa till hållbarhet. Vi driver samma rättvisepolitik i Bryssel som vi gör i Stockholm eller Oxelösund. 

Den 10 april befinner sig Vänsterpartiets förstanamn till EU-parlamentet, Malin Björk, på ett flygplan i Östersund. Med på planet är också småbarnspappan Ghader Ghalamere, flykting från Iran som levt med sin familj i Östersund i drygt fem år. Han ska nu utvisas av migrationsverket. Då ställer sig Malin Björk upp i flygplanet och vägrar knäppa på sig säkerhetsbältet. Malin Björk uppbackad av aktivisterna från Ingen människa är illegal lyckas tillslut stoppa utvisningen. Planet lyfter utan den utvisningshotade Ghader Ghalamere. Idag bor Ghalamere kvar i Sverige och i ett sms från Malin säger hon så här: ”Han är hemma hos sin familj igen, i Östersund. Han har fått omprövning av sitt beslut. Gissa om det känns bra J.”. Vilket civilkurage! Malin Björk är alltså vårt förstanamn i valet till EU-parlamentet. Där kommer hon fortsätta att driva kravet på rätt till asyl och rätt till lagliga vägar in i Europa och Sverige.

Jag har noterat att båda sidor i den s k Ryssland-Ukrainakonflikten anklagar varandra för terrorism. När den svensk-eritrianske journalisten Dawit Isaak kastades i fängelse i Eritrea, 2001, hänvisade regimen till kampen mot terrorismen. De två svensk-egyptierna Ahmed Agiza och Muhammed Alzery avvisades av den svenska regeringen och CIA december 2001 till tortyrens Egypten. De anklagades för att vara terrorister. Miljontals människor – även statschefer och internationella organisationer – har fått sina mobiltelefoner och elektroniska korrespondens avlyssnad av USAs motsvarighet till FRA, NSA. NSA har motiverat detta med att man bekämpar terrorism.
     Vänner, kriget mot den s k terrorismen har gjort världen väsentligt mycket osäkrare. Det finns ljusskygga element runt om i världen som ska bekämpas med full kraft. Men den dagen vi går utanför rättsstatens gränser hamnar vi på ett moraliskt sluttande plan. Just där är vi idag. Det är dags att göra upp med det s k kriget mot terrorismen och hela övervakningssamhället. En mängd lagar måste rivas upp och göras om eller skrotas för gott. Vi kan börja med datalagringsdirektivet, sedan tar vi FRA-lagen och Ipred. Sverige måste agera mot USA och alla andra länder i kriget mot terrorism. Alla som är inspärrade av politiska skäl måste släppas; alla från Dawit Isaak till hela Guantánamolägret.

Jag var i Estlands huvudstad Tallinn förra veckan. Visste ni att Tallinn är Europas första huvudstad med avgiftsfri kollektivtrafik, nolltaxa? Nolltaxan infördes den 1 januari i fjol. Resandet med kollektivtrafiken ökade och bilismen gick ned. Tallinnborna tycker att resandet fungerar bättre idag och känner sig också tryggare i trafiken. Nolltaxan finansieras med höjda parkeringsavgifter och att fler har skrivit sig i Tallinn och betalar skatt. Innan införandet var många partier motståndare till nolltaxan, idag vill inget parti avskaffa den. Flera andra kommuner i landet diskuterar nu att införa nolltaxa.
     Med ökad kollektivtrafik kan vi minsta utsläppen från bilismen och vi minskar orättvisor. Därför måste det bli billigare och enklare att resa kollektivt. Vi måste också bygga ut kollektivtrafiken, med fler linjer och nya moderna fordon. Vi är det parti som avsätter mest pengar till kollektivtrafiken. Vi har infört nolltaxa i tre kommuner runt om i Sverige. Jag hoppas att det ska bli fler i framtiden.
     Exemplet kollektivtrafik rör vid mitt nästa tema; hur vi räddar den här planeten från en eskalerande och okontrollerad klimatförändring. De senaste forskningsrapporterna från FNs klimatpanel IPCC visar att det är bråttom att minska utsläppen. Men rapporterna visar också att det går att ställa om. Och det ska vi göra. Vi ska göra det med en röd politik för en grön omställning. Med det menar jag att våra lösningar både ökar rättvisan i samhället och minskar utsläppen.
     Jag tog kollektivtrafiken som ett exempel. Att bygga om våra lägenheter, hus och gemensamma lokaler är ett annat. Om vi exempelvis rustar upp våra skolor så att de konsumerar mindre energi minskar vi inte bara våra utsläpp, utan vi får också en bättre inomhusmiljö. Skolan borde dessutom kunna producera sin egen energi med hjälp av solceller på taket. Ja, det är fullt möjligt om vi bara kan få till stånd ett system med s k nettodebitering som redan finns i många andra europeiska länder.
     Att minska våra utsläpp är också tätt förknippat med bättre folkhälsa. I många svenska städer är dålig luft ett stort problem. Det är ofta låginkomsttagare som tvingas leva i dessa smutsiga och bullriga miljöer. Att verka för minskade utsläpp och bättre luft är därför inte bara en fråga om bättre miljö, utan också om klass.
     Kort och gott: Vi vill ställa om Sverige. Vi tänker se till att vi i Sverige lever på ett sätt som är hållbart. Därför förslår Vänsterpartiet nya klimatmål både för Sverige och EU. Vi har också lagt fram de mest omfattande klimatinvesteringarna av alla partier. Vi ställer om Sverige. Och när vi gör detta skapar vi massor av nya gröna jobb. Vi kan göra det för att vi drar in mer pengar på det som smutsar ned samt att vi låter rika och storföretag vara med och finansiera omställningen. Vi hjälper också utvecklingsländerna med ett klimatbistånd, finansierat med nya additionella medel. Detta är vad röd politik för grön omställning handlar om.

     Klimatutmaningen är vår tids absolut största utmaning. Och det handlar inte bara om att har de högsta klimatmålen och största klimatinvesteringarna. Nej, vi måste också förändra samhället från grunden. Vi måste skapa ett samhälle som är baserat på helt andra värderingar än dagens kapitalistiska samhälle. Vi behöver ett samhälle där samarbete – inte konkurrens – är ett av ledorden. Vi behöver ett samhälle är utveckling och omfördelning – inte kortsiktig tillväxt – är vägledande för vår ekonomi. I framtiden tror jag därför att vi kommer att göra mindre av vissa saker. Men det finns annat som vi kan göra så mycket mer av – och det är precis vad Vänsterpartiet vill – vi kan ha fler lärare i skolan, mer personal som tar hand om våra äldre, vi kan idrotta mer, låta våra barn spela mer teater, ha fri entré på våra muséer, sjunga i kör och spela rollspel. En ökad offentlig sektor och mer kultur och idrott, på bekostnad av privat konsumtion, är bra för klimatet. Är inte vi människor innerst inne rätt trötta på att hela tiden bli reducerade till konsumenter som hela tiden ska göra ”rationella val”? Är det inte när vi gör saker tillsammans med andra, när vi upplever och skapar, som vi känner att vi växer som människor? Jag tror det. Och jag tror och hoppas också att vi i framtiden arbetar mindre och har mer tid att till göra det som känns rätt för oss. Det är nu 40 år sedan vi hade vår senaste lagstadgade arbetstidsförkortning; det är hög tid för en ny arbetstidsreform, för kortare arbetstid: för vår egen hälsa, för våra barn, våra relationer och också för vår miljö.

1 maj har sin upprinnelse i just kampen om tiden. Det var arbetare i Chicago för ungefär 130 år sedan som strejkade för åttatimmarsdagen och sedan dess högtidlighåller vi den 1 maj världen över. Det är hög tid att lyfta blicken i politiken. Vill vi vara konsumenter på en marknad eller medborgare i ett samhälle? Vill vi att var och en ska se om sitt eller vill vi hitta gemensamma lösningar? Vill vi att Sverige ska vara slutet och inskränkt eller öppet och solidariskt? Kapitalismen står i vägen för ett samhälle där vi hittar gemensamma lösningar. Därför behöver vi ett annat samhälle. Vi kallar det ett socialistiskt samhälle. Det är ett samhälle befriat från kapitalism, kvinnoförtryck och miljöförstöring. Ett samhälle med full demokrati, jämlikhet och där alla har samma förutsättningar. Ett samhälle enligt principen från var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Det är ett socialistiskt samhälle.

     Det är vad Vänsterpartiet kämpar för. Vi gör det här och nu. Vi gör det imorgon. I EU-valet nu i maj och i valen i höst. Vi gör det tillsammans.

Tack.

Jens Holm, Oxelösund


Publicerat

i

av

Etiketter: