Visioner för landsbygden

Ikväll debatterar jag landsbygdspolitik. Det är LRF som arrangerar. Debatten äger rum i Västerås.

Jag ska försöka undvika att överträffa de andra partierna om att ge mest till bönderna. Kanske finner man att Vänsterpartiet gör det, om man jämför våra budgetar. Men landsbygden är så mycket större och mer kompletxt än att bara betala ut bidrag. Sverige är sannolikt Euopas mest urbaniserade land. Till Stockholm, där jag bor, flyttar det drygt 30 000 personer per år. De flesta andra kommunerna i Sverige är faktiskt avfolkningsbygder. Jag tror att det finns en enorm potential att få landsbygden att växa och blomstra. Och jag tycker att det är önskvärt. Men då är det några grundläggande saker som behöver komma till stånd.

Några av de saker jag tänker på är:

* Gör upp med avregleringarna och privatiseringarna. De senaste årens avregleringar och privatiseringar har varit till förfång för många, inte minst glesbygden. Marknaden är inte väl lämpad att bestämma var apotek, skolor, sjukvård och annan grundläggande samhällsservice ska finnas. Därför ska marknaden inte heller syssla med det. När järnvägen – både underhåll och trafiken – nu är avreglerad ser vi ett försämrat underhåll och att operatörerna flockas kring de mest lönsamma linjerna. Vem ska köra i glesbygden? När vem som helst kan öppna en vårdcentral ser vi att de växer upp i Stockholms innerstad och att det blir nedläggningar där man inte kan tjäna pengar. Så här vill Vänsterpartiet inte ha det. Vi vill ha bort vinstintresset från välfärden. De som har en pedagogisk idé med en alternativ skola eller vill driva en förskola i kooperativ drift är välkomna, men riskkapitalisterna som är här för de snabba cashens skull kan åka tillbaka till Caymanöarna eller var de nu huserar. Vi vill ta ett mycket större samhälligt ansvar för allt som rör samhällsservice; kollektivtrafik, utbyggnad av fiber/bredband, skola, sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg m m. Här behövs mer resurser och bättre planering. Marknaden och vinstintresset löser inte detta.

* Se potentialen i Sverige – hållbara matlandet. Vänsterpartiet har lagt en motion till riksdagen om hur vi vill att produktionen av hållbara och goda livsmedel ska öka. Vi tror att Sverige med rena jordar, stor tillgång på rent vatten, utbildad befolkning, mat fri från GMO och antibiotika har fantastiska möjligheter att bli en mycket större producent av livsmedel. Idag importerar vi hälften av all mat som konsumeras i Sverige, trots att vi skulle kunna göra det mesta här. Vi importerar t ex ekologiska livsmedel för nästan fem miljarder varje år. Varför gör vi det inte själva? Vi borde kunna använda den offentliga upphandlingen mycket mer strategiskt för att handla in mer miljövänlig och lokalt producerade livsmedel. Vi borde också kunna ge direkta stöd till skolor och andra offentliga instanser som vill börja tillaga sin egen mat, laga mer vegetariskt och överlag höja nivån på det man äter. Det finns massvis att göra.

* Turismen. Besöksnäringen växer kraftigt i Sverige och borde ses som en av våra basnäringar. Med en omsättning på över 200 miljarder kronor omsätter turismen mer än de flesta av våra industriföretag. Varför kommer man då till Sverige? Ja, många kineser, europeer och andra vill se det som ibland kallas för Europas sista vildmark. Då är det viktigt att vi värnar den miljö och djurliv som vi har här idag. Det är också viktigt att människor kan bo kvar på landsbygden så att det finns kvar en grundläggande service – tåg/bussar, vandrarhem/hotell, mackar, affärer m m – så att turisterna kan tas om hand. Här finns det enromt mycket att göra.

Läs gärna mer:
Min krönika Makten över maten, publicerad i tidskriften Husdjur.
Vår motion Sverige – det hållbara matlandet.
Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform.


Publicerat

i

av

Etiketter: