Regeringen sviker Östersjön

Idag träffas de nio Östersjöländerna i Köpenhamn för att komma överens om hur de ska kunna skynda på arbetet för att få en bra miljö i Östersjön. Dessvärre är inte Sverige längre en föregångare i dessa frågor. I flera år har den borgerliga regeringen dragit ned på de viktiga anslagen till havsmiljö och i Köpenhamn idag motarbetar miljöminister Lena Ek bindande utsläppskrav på kväve och fosfor. Det här innebär att ett Östersjön med levande bottnar, fritt från kemikalier och minskad övergödning känns väldigt långt borta.

Egentligen vet vi ganska väl vad som behöver göras. För nästan fyra år sedan presenterade Naturvårdsverket en ambitiös handlingsplan för hur vi i Sverige skulle kunna ta vårt miljöansvar för Östersjön. Men vad hände med den? Varför motarbetar Sverige numera bindande minskningskrav på kväve och fosfor, det som gör att Östersjön övergöds? Sådana saker ville jag debattera med Lena Ek INFÖR Helcom i Köpenhamn. Men Lena Ek tordes uppenbarligen inte stå för sin urvattnade politik i riksdagen innan det viktiga mötet idag. Hon har därför föreslagit att vår debatt ska äga rum den 17 oktober, två veckor efter Helcommötet. Detta är helt i strid med riksdagsordningen som föreskriver att en interpellation ska besvaras inom två veckor.

Ministrar som sviker miljön gör mig riktigt upprörd. Ministrar som missbrukar demokratin har förbrukat sitt förtroende.

Bra pressmeddelande idag av Naturskyddsföreningen, Oceana förra veckan och bra inlägg av tidigare miljöministern Birgitta Dahl häromdagen på samma tema.

Läs min interpellation nedan. 

den 19 september
Interpellation
2013/14:9 Helcom
av
Jens Holm (V)
till miljöminister Lena Ek (C)
Den 3 oktober 2013 samlas de nio Östersjöländerna i Köpenhamn. Östersjöländerna ingår i Helsingforskonventionen (Helcom), som är Östersjöländernas samarbetsorgan för att förbättra miljön i Östersjön. Tillsammans har man antagit handlingsplanen Baltic Sea Action Plan (BSAP) med syfte att återställa en god ekologisk status för Östersjön senast 2021. Syftet med mötet i Köpenhamn är att utvärdera hur arbetet med BSAP går och om det finns behov för nya åtgärder för att handlingsplanen ska kunna uppfyllas.

Läget för Östersjön är allvarligt, för att inte säga akut. Som regeringen själv konstaterar i budgetpropositionen har antalet syrefria bottnar tredubblats under 2000-talet. Regeringen konstaterar vidare i budgeten att den vare sig kommer att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning eller Levande sjöar och vattendrag med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Naturvårdsverket presenterade 2009 ett förslag på nationell plan för hur Sverige ska kunna implementera de svenska åtagandena inom Baltic Sea Action Plan. Arbetet har sedan 2011 övertagits av Havs- och vattenmyndigheten. Världsnaturfonden (WWF) presenterade i somras en granskning av Helcomländernas arbete med BSAP. De konstaterar att alla länder ligger efter i arbetet med att uppfylla målen. Danmark och Tyskland framhålls som länder som kommit längre än Sverige vad gäller genomförandet av åtagandena i Baltic Sea Action Plan. Nya snabba åtgärder är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra mål.

Jag förväntar mig att miljöministern kommer att verka för att Köpenhamnsmötet beslutar om bindande krav för att bland annat minska utsläppen av kväve och fosfor i enlighet med åtagandena i BSAP.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Hur avser ministern att säkra genomförandet av redan beslutade åtaganden i Baltic Sea Action Plan?

Avser ministern att verkställa de förslag som Naturvårdsverket lagt fram?

Avser ministern att verka för att få till stånd bindande reduktionsmål för kväve och fosfor?


Publicerat

i

av

Etiketter: