Liv eller frihandel?

Förra veckan hade jag en interpellationsdebatt med handelsminister Ewa Björling om frihandelsavtalet EU-Indien. Läs gärna min debattartikel på temat på SvT Debatt.

Frihandel viktigare än att rädda liv i tredje världen?
SvT Debatt, 2012-06-19
Det är sällan handelspolitik skapar större rubriker
eller debatter. Det är synd, för handeln påverkar i sin tur nästan alla politikområden. Handel beskrivs ofta som något självklart positivt för alla involverade parter. Men det finns också baksidor av handeln, som ökad miljöbelastning eller försämringar för folkhälsan som sällan belyses.

Ett aktuellt fall är det s k frihandelsavtalet mellan EU och Indien. Det är just nu inne i sin slutfas och riskerar få omfattande negativa konsekvenser för den indiska miljön och folkhälsan om inte förändringar föreslås. Sverige skulle här kunna spela en helt avgörande roll. Är handelsminister Ewa Björling beredd att göra detta?

Indien är idag världens i särklass största producent av generiska läkemedel (lagliga kopior av läkemedel där patentet gått ut). Man förser inte bara miljontals med invånare i sitt eget land med billiga läkemedel, utan många av världens utvecklingsländer köper billiga generiska läkemedel av hög kvalitet av Indien. Med hänvisning till en klausul i TRIPS-avtalet har Indien och andra länder rätt att sätta folkhälsa före immaterialrätten. EU verkar i förhandlingarna för att Indien ska skärpa sin lagstiftning kring immaterialrätten, något som kan påverka produktionen av generiska läkemedel på ett negativt sätt. Exempelvis varnar organisationen Läkare Utan Gränser för att frihandelsavtalet kommer att få negativa följder för tillgång till generiska läkemedel både i Indien men också i många andra utvecklingsländer. Man menar också att avtalet kommer att göra det lättare för utländska läkemedelsbolag att stämma den indiska staten utanför det ordinarie indiska rättssystemet med hänvisning till hårade immaterialrättsliga krav. Även underleverantörer kan löpa risk att bli stämda. Skulle detta gå igenom skulle det äventyra produktionen av läkemedel för hundratals miljoner fattiga människor världen över.

Här måste den svenska positionen vara glasklar: Inget avtal om inte rätten till billiga läkemedel garanteras.

I den utvärdering som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen inför frihandelsavtalet slås det fast att avtalet inte kommer att ha en positiv inverkan på miljön. Även om avtalet kan leda till en välkommen spridning av grön teknik så väntas det generella utfallet bli negativt avseende exempelvis växthusgasutsläpp och försämringar av land- och vattenkvaliteten. Man talar exempelvis om ökade växthusgasutsläpp som en följd av ökad flygtrafik samt mer kontaminering från jordbruket när ökad användning av bekämpningsmedel är att vänta som en följd av frihandelsavtalet.

Alla politiska beslut, även de inom handelspolitiken borde verka för en positiv inverkan på miljön, inte minst för att få ned utsläppen av växthusgaser. Vad jag känner till har Sverige inte lagt fram några som hels konkreta förslag till hur vi ska få ett avtal till stånd som inte försämrar miljön. Det är hög tid att göra det. Annars kan miljökonsekvenserna bli ödesdigra.

EU driver på för att Indien ska liberalisera sin alkohol– och tobakslagstiftning. EU vill underlätta för Europeiska tillverkare att sälja i Indien. Alkohol och tobak är inte vilka varor som helst. Med sänkta tullar och större tillgänglighet riskerar totalkonsumtionen öka kraftigt. Det kan få förödande konsekvenser på den indiska folkhälsan. Indien har velat exkludera alkohol och tobak från förhandlingarna, men det har inte hörsammats av EU. Sverige borde verka för att just alkohol och tobak exkluderas ur avtalstexten.

Det är hög tid att den internationella handeln används som ett verktyg för progressiv utveckling. Jag har hittills inte hört handelsminister Ewa Björling presentera några förslag i den riktningen. Det är hög tid att göra det. Ewa Björling måste verka för att frihandelsavtalet med Indien utformas på ett sätt att rätten till billiga läkemedel garanteras, skyddet av miljön stärks samt att alkohol och tobak lyfts ut ur avtalet.

Jens Holm (V), riksdagsledamot, tidigare ledamot av EU-parlamentets handelsutskott

Publicerat

i

av

Etiketter: