Bort med bisfenol

När fyra reportrar på Svenska Dagbladet under två dagar åt mycket konserverad mat ökande halten av det hormonstörande ämnet bisfenol A med flera tusen procent. Bisfenol A finns bland annat i konserver som ett tunt plastskikt på insidan. Det här är oacceptabelt. Miljöminister Lena Ek måste agera nu mot bisfenolen i alla matförpackningar.

Jag har  flera gånger krävt att regeringen ska agera mot bisfenolen. Och en hel del har faktiskt hänt. Vi har fått ett förbud mot bisfenol i nappflaskor. För några månader sedan blev det också förbjudet med bisfenol i förpackningar som innehåller barnmat. Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Boverket håller också på att titta på förekomsten av bisfenol i vattenledningar och kvitton. Det är bra.

Men denna fråga har utretts nu ganska länge. Och vad det gäller andra matförpackningar än de som riktar sig till barn finns det i dagsläget inga planer från regeringen (såvida man nu inte ändrar sig efter SvDs granskning). Barn äter ju även det som vi vuxna äter, d v s inte bara barn ur barnmatsförpackningar. För ett år sedan frågade jag dåvarande miljöministern Andreas Carlgren om han var beredd att införa ett förbud mot bisfenol A i alla matförpackningar. Jag fick då svaret att frågan utreddes, men ambitionen var ett brett förbud. Bra. Men nu när man hör Carlgrens efterträdare, Lena Ek, får man känslan av att inte så mycket har hänt. Frågan ska fortsätta att utredas. Och inte är det väl så att de tre myndigheterna har till uppdrag att titta på matförpackningar? Det var väl bara vattenledningar och kvitton de skulle kolla på…

Politiska beslut måste förstås vara välgrundade, men jag ifrågasätter detta utredande. Man får känslan av att ansvariga ministrar inte riktigt törs fatta beslut om ett brett nationellt förbud mot bisfenol A (detta skulle sedan kunna utsträckas till EU-nivå). Bisfenol A borde förbjudas i alla matförpackningar. Detta förbud borde i princip kunna införas nu på en gång. Efter detta borde man snarast agera för att bisfenol också försvinner ur andra produkter som exponeras mot oss människor, exempelvis vattenledningar och kvitton. Man borde ta sikte på ett totalförbud mot bisfenol A.

Läs gärna Vänsterpartiets kemikaliemotion där vi kräver ett totalförbud mot bisfenol A.


Publicerat

i

av

Etiketter: