Renare luft på våra gator, tack

Sveriges Radio har idag rapporterat om att luften är alldeles för nedsmutsad i flera svenska städer. Det är främst den höga halten av s k partiklar som är problemet, något som orsakar besvär för tusentals svenskar varje år. Jag har tidigare tagit upp frågan med ansvariga ministrar och fått besked om att man jobbar med saken. Nja, verkar inte riktigt så. Nu har halten partiklar till och med ökat i luften.

Jag har därför skickat in frågan nedan till miljöminister Lena Ek.

Skriftlig fråga, 2012-04-20
Åtgärder för bättre luftkvalitet

I fjol fälldes Sverige i EU-domstolen för att inte leva upp till kraven på luftkvalitet. Jag har tidigare efterfrågat konkreta åtgärder från såväl miljöministern (fråga 2010/11:556) som infrastrukturministern (fråga 2010/11:557). Jag fick svar 1/6-11 respektive 7/6-11. Men det är uppenbart att aviserade åtgärder inte räcker.

Enligt uppgifter i Ekot 20/4 (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5072841) ökade utsläppen av partiklar i svenska städer mellan 2010 och 2011. Sverige riskerar att återigen fällas av EU:s domstol och framför allt fortsätter tusentals boende i svenska städer att drabbas av partiklar och andra utsläpp.

Det är viktigt med skyndsamma åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i våra städer. Åtgärder för att minska massbilismen och långtradartransporter liksom storskaliga satsningar på kollektivtrafik och ökat cyklande borde vara högt prioriterat av regeringen. Tyvärr ser jag i dagsläget inte dessa satsningar i regeringens politik.

Med anledning av detta vill jag miljöministern Lena Ek:

Vilka nya åtgärder avser ministern vidta för att förbättra luftkvaliteten i de städer som inte uppfyller luftkvalitetskraven?


Publicerat

i

av

Etiketter: