Miljöutskottet kräver stopp för parakvat

Vi är många som på olika sätt försökt få stopp för det farliga bekämpningsmedlet parakvat. I Sverige är det förbjudet sedan början av 1980-talet. Och inte ens EU har lyckats häva det beslutet (istället har vi fått EU att införa ett stopp). Men i världen används parakvat fortfarande flitigt. Inte minst i Sydamerika, där mycket av den soja odlas som Sverige importerar som djurfoder.

Från de rödgröna har vi motionerat för att regeringen mer aktivt ska driva på för ett internationellt stopp och att bönder i världen ska få hjälp att stoppa användningen. De borgerliga partierna motsatte sig först våra motioner, men efter förhandlingar i miljöutskottet under hela den här veckan gick de tillslut med på att vi ska trycka på regeringen för ett internationellt stopp mot parakvat. Det är sällan man lyckas med sådana breda överenskommelser. Men den här gången gick det. Kul! Kul!

Torsdag den 14 april debatterar vi detta och fattar beslut i riksdagen. Om riksdagen då går på vårt utskottsförslag måste regeringen driva på för ett internationellt stopp mot parakvat. Vilken seger för folkhälsan och miljön vore inte det…


Publicerat

i

av

Etiketter: