Någon måste tala för djuren

Djurförtryck är en av grundpelarna i den industrialiserade världen. Djur tvångsuppföds, transporteras och dödas mot deras vilja. Dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år. Går det att göra någonting för att skydda djur från detta? På söndag röstar Schweiz om att advokater ska kunna föra djurs talan i rättegångar. Kanske kan man tycka att det är att sila mygg och svälja kameler att utse professionella jurister som ska försvara kossor, grisar och ankor, medan miljontals djur kommer fortsätta att dödas på löpande band på slakterierna. Det effektivaste sättet att skydda djuren är ju att se till att det industriella dödandet av djur upphör.

Men jag tycker ändå att det schweiziska förslaget är intressant. Det innebär att en grupp i samhället som inte har någon talan får det. Det innebär alltså att man inom rättsmässiga sammanhang kan ta tillvara djurs intressen. Rätt utformat borde djuradvokaterna kunna bli en kraftig motvikt mot den industrialiserade formen av uppfödning och masslakt som finns i hela västvärlden.

Vänsterpartiet är inne på ett liknande förslag som det i Schweiz. Vi vill att djurrätts- och djurskyddsorganisationer ska kunna föra djurs talan i rättsprocesser; att djuren ska få talerätt. Miljöorganisationerna har idag en sådan talerätt i miljömål. Jag är rätt hoppfull inför att det ska bli verklighet vid ett rödgrönt maktövertagande i höst. Vi diskuterar detta och många andra viktiga djurfrågor just nu inom de rödgröna.

Ett Ja i Schweiz på söndag skulle väsentligt underlätta detta i Sverige.


Publicerat

i

av

Etiketter: