Åtta år med Guantanamo

Idag är det åtta år sedan USA öppnade fånglägret på Guantánamobasen, Kuba. Fortfarande sitter 200 fångna, utan att ens ha blivit dömda i legitima rättegångar. Många liknande fångläger finns fortfarande kvar. Oskyldiga fängslas och torteras.

Guantánamo var en strategisk del i George Bushs s k krig mot terrorism. Idag ser vi har inte mycket gott har kommit ur detta, och det är enkelt att kritisera USA för de övergrepp man är ansvariga för. Men få talar om vår egen del i terrorismbekämpningen. Sverige har ju sedan den 11 september varit en lojal bundsförvant till USA. OK, vi har inga soldater i Irak, men väl i Afghanistan. Sverige har förändrats på flera områden i den heliga antiterrorismens namn; övervakning av enskilda, hemliga register, man har försämrat för flyktingar, underminerat civila rättigheter för misstänkta terrorister (folk har utvisats – och skilts från sina familjer – från Sverige på felaktiga grunder, fått sina tillgångar frusna, övervakas etc) och antiterrorlagar på EU-nivå har klubbats.

Amnesty arrangerar idag ett seminarium om detta. Jag kommer att delta som en av panelisterna. Granskning av CIA, EU och kriget mot terrorism var en av mina prioriterade frågor i EU-parlamentet. Slut gärna upp, idag på Abfhuset i Sthlm kl 18.00.

Min förhoppning är att en framtida rödgrön regering gör slut en gång för alla med kriget mot terrorismen. Självklart ska terrorism och annat politiskt motiverat våld bekämpas, men det måste göras på korrekta grunder. Mycket är kvar att göra för att bringa upprättelse för de som drabbats och verka för att galenskaperna inte ska upprepas. En framtida rödgrön regering borde säga klart och tydligt att terrorism enbart ska bekämpas på rättsäkra grunder, att man inte kommer att förlita sig på s k diplomatiska garantier, att man kommer verka för att EUs lista över s k terroristorganisationer ska avskaffas (eller åtminstone ändras i grunden) och att FRA-lagen och liknande övervakningsmekanismer kastas i papperskorgen. Det borde stå i regeringsförklaringen hos de rödgröna.


Publicerat

i

av

Etiketter: