Regeringen mörkar om utsläppsrätterna

Riksrevisionen har granskat den borgerliga regeringens och Sveriges kommande användande av utsläppsrätter. Varje land som har åtagit sig minskningar enligt Kyotoprotokollet kan köpa och sälja rätten att släppa ut med s k utsläppsrätter. Sverige förväntas få stora överskott av utsläppsrätter när Kyoto löper ut 2012. Enligt Riksrevisionen så mycket som 14 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen eller 70 miljoner till 2012 (detta gäller globala utsläppsrätter s k AAUs ej utsläppsrätter inom EUs handelssystem).

Riksrevisionen kritiserar den borgerliga regeringen för att inte berätta vad de ska göra med överskottet. Riksdagen har exempelvis inte fått veta någonting alls. Skulle Sverige sälja överskottet på marknaden skulle det inbringa 7-8 miljarder kronor. Det skulle förstås vara bra för statsbudgeten, men förödande för våra klimatmål. Det är inte alltför långsökt att gissa att den borgerliga regeringens hemlighållande har att göra med att man vill casha in pengarna på klimatets bekostnad.

Det enda raka är att regeringen omedelbar redovisar vad man planerar göra med överskottet. För de som vill rädda klimatet borde kravet vara enkelt: Säg klar och tydligt att utsläppsrätterna inte ska säljas – de ska annuleras så att den totala klimatpåverkan minskar!

SvT


Publicerat

i

av