EU och klimatbiståndet

Medierna har idag rapporterat om att EU erbjuder utvecklingsländerna ”miljardbistånd” för att bekämpa klimatförändringarna. Detta bistånd är ett bidrag på 1-3 miljarder euro under en treårsperiod. I praktiken ingenting alls om man ser till vad som behövs. En FN-rapport konstaterade nyligen att det krävdes 500-600 miljarder d o l l a r per år till utvecklingsländerna för att hantera det nya klimatet.

EU säger visserligen att detta är en del av snabbstarten i klimatbiståndet och att mer pengar kan komma i framtiden.  Men EU och de andra rika länderna har åtagit sig enligt Klimatkonventionen att föra över ”tillräckliga” och ”nya” (additionella) resurser till utvecklingländerna. Redan för två år sedan lade Norge fram ett konkret finansieringsförslag. EU var då knäpptyst. G77 har länge krävt ungefär 200 miljarder dollar per år. EU har inte heller bemött detta. Flera andra länder har också lagt fram konkreta finansieringsförslag. Även då har EU tigit.

EUs klimatbud kom i början på september. Där konstaterar EU att det kommer att behövas 100 miljarder euro per år till klimatåtgärder i utvecklingsländerna. EU åtar sig att stå för blott 2-15 miljarder euro av dessa. Alldeles för litet, med andra ord. Utvecklingsländerna ska själva behöva bidra med betydande summor enligt EU. Dessutom ska de pengar EU bidrar med kunna tas från biståndsbudgeten. Oacceptabelt! Det senare kan vi för övrigt tacka vår svenska borgerliga regering för.

Alltså: för litet och för lite nya pengar.

Inte undra på att klyftan växer mellan Nord och Syd.


Publicerat

i

av

Etiketter: