Ska regeringen svika även försöksdjuren?

Det är inte bara grisarna som svikits av den borgerliga regeringen. Just nu pågår förhandlingar mellan EUs ministrar och EU-parlamentet om ett nytt djurförsöksdirektiv. Förhandlingarna leds av det svenska ordförandeskapet och jordbruksminister Eskil Erlandsson (C). Redan när vi behandlade frågan i parlamentet urvattnades många viktiga delar (jag var tvungen att rösta emot i slutändan), men vad värre är är att Erlandsson håller på att försämra djurförsöksdirektivet ytterligare.

Några exempel på hur den svenska regeringen nu försämrar:

* Enskilda länder ska inte kunna gå före och ha hårdare krav på flera områden utöver det direktivet stipulerar.

* Det ska inte finnas krav på att alternativa metoder alltid måste användas när dessa alternativ finns tillgängliga.

* En stor mängd djurförsök kan tillåtas genom ”tyst medgivande”, d vs behöver inte godkännas i en öppen prövning.

* Det blir inga begränsningar för hur stort lidande ett djur kan utsättas för i försök.

Med tanke på att över 12 miljoner djur plågas och dödas i djurförsök i EU varje år. Och med tanke på att detta är en snabbt ökande siffra. Och, i synnerhet, med tanke på att Erlandsson har lovat att djurskydd ska vara en prioriterad fråga under ordförandeskapet är den svenska positionen inget annat än ett svek mot djuren och alla vi som försöker kämpa för dem.

Men det finns en lösning: Avbryt förhandlingarna och skicka tillbaka direktivet till EU-parlamentet för en andra läsning. Då öppnas processen upp och förbättringar kan göras. Eller skrota allting och be EU-kommissionen komma med ett nytt förslag.

Varför skriver inte media om detta? Läs Djurens Rätt på Second Opinion.


Publicerat

i

av

Etiketter: