Köttkritik i klimatresolutionen

I onsdags antog EU-parlamentet klimatresolutionen ”2050 – framtiden börjar idag”. Jag hade förhandlat för vänstergruppen. Det så länge bra ut. När vi röstade igenom förslaget till resolution i klimatutskottet i december i fjol skärpte vi EUs utsläppskrav till upp till 40 procent till 2020 och 80 procentiga minskningar till 2050. De kraven låg kvar i den resolution som gick igenom i onsdags, men det trista var mycket av kraven på köttindustrin ströks.

Efter klimatutskottets omröstning i december började – som man alltid gör inför större omröstningar i plenum – förhandlingar mellan de olika partigrupperna. Alla partigrupper var överens om att vi inte skulle göra några ändringar i kraven på köttindustrin. Detta gällde särskilt formuleringarna i stycke 109. Så här löd det (på engelska):

Recognises that the cultivation of cereals and soya as feed for livestock is responsible for substantial greenhouse gas emissions; recalls the report entitled “Livestock’s Long Shadow” issued by the UN Food and Agriculture Organization in November 2006, which states that the livestock industry is responsible for 18% of the world’s total greenhouse gas emissions; considers that a switch from intensive livestock production to extensive sustainable systems should be encouraged while total meat consumption also needs to be reduced, in particular in industrialised countries.

Det fetade var det som tyvärr stryktes (stycket har nu nummer 118). Visst är det positivt att parlamentet fortfarande konstaterar att köttindustrin är ett gigantiskt klimatproblem, men det är tragiskt – och typiskt för EU-parlamentet, att parlamentet inte tordes kräva det uppenbara, att köttkonsumtionen ska minskas.

Stycket 119 kräver åtgärder mot kraftfoder, iallafall var det det som var syftet med formuleringen. Pga kompromisser och omröstningen blev stycket inte heller så bra som det skulle kunnat:

”Calls for feed in dairy and meat production to be reviewed, and where necessary improved, with the aim of achieving a reduction in methane formation in the rumen of ruminants…”

Stort tack till de 162 EU-parlamentariker som iallafall röstade för en minskning av köttkonsumtionen. De svenskar som röstade för var: Jens Holm (v), Eva-Britt Svensson (v), Carl Schlyter (mp), Anders Wijkman (kd), Jan Andersson (s), Göran Färm (s) och Anna Hedh (s).

Klimatresolutionen i dess slutversion (på engelska): climateresol_florenz_en.doc


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Köttkritik i klimatresolutionen”

  1. Profilbild för Romuald Bokej

    Brådskande åtgärder krävs mycket snart, och Parlamentet borde sluta förneka p[verkan av köttkonsumtionen. Det skulle vara fantastiskt om svenska regeringen ta första steget och införa köttskatt.

  2. […] att det successivt tog sig och fungerade som en blåslampa i klimatfrågor. Tyvärr blev vår slutresolution rätt urvattnad, men det säger nog mer om EU-parlamentets dåvarande politiska […]