Klimatresolutionen

Idag ska vi besluta om klimatutskottets förslag till klimatresolution. Jag har varit ansvarig för vänstergruppen för denna.

Läs utkastet till resolution:klimatresolution_Florenz2009-02-04.doc
Läs mitt tal:klimatresolutionen_tal2009-02-04.doc

Den 25 april 2007 beslutade EU-parlamentet att inrätta ett tillfälligt utskott för klimatförändringarna. Syftet var att se över EUs politik på alla områden och presentera konkreta förslag på förändringar. Efter över ett år av förhandlingar ska nu EU-parlamentet fatta beslut om det förslaget i form av ”2050: Framtiden börjar idag: rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatfrågan”, den 83 sidor långa klimatresolutionen (rapportör: Florenz). Klimatresolutionen är ett komplement till EUs klimat och energipaket som klubbades i fjol och kommer att vara ett av de viktiga europeiska dokumenten vid klimatmötet i Köpenhamn senare i år.

Några exempel på klimatresolutionens innehåll:

Minska köttkonsumtionen
Resolutionen konstaterar att köttkonsumtionen är ett stort miljöproblem och att köttindustrin står för 18 procent av världens växthusgasutsläpp. För första gången kräver EU-parlamentet en minskad köttkonsumtion (art 109 och 190). Parlamentet vill också se konsumentinriktade insatser som en obligatorisk märkning av köttprodukter (art 189). Se också art 110, 189 samt BZ, CB, CD och sid 50.

Mer ambitiösa minskningsmål
Parlamentet uppmanar EU och den rika världen att sänka sina utsläpp med 25-40 procent till 2020 och 80 procent till 2050 (art 3). Klimatresolutionen går därmed längre än EUs klimatpaket.

Kritiserar biobränsle
Resolutionen slår fast att biobränsle är viktigt, men kritiserar den senaste tidens investeringar i biobränsle och varnar för att de kan äventyra livsmedelsförsörjningen (art 43-47). Parlamentet vill ha mer flexibla mål för hur mycket biobränsle som ska produceras i framtiden samt vill ha hållbarhetskriterier (andra generationens biobränsle).

Se över de de flexibla mekanismerna
Resolutionen vill se över de flexibla mekanismerna (där rika länder kan köpa utsläppsrätter från fattiga) och begränsa CDM till endast högkvalitativa projekt som ger dokumenterade minskningar. (BW, sid 11).

Sänk momsen på energisnåla produkter
Parlamentet vill ha sänkta momssatser på förnybar energi och energisnåla varor och tjänster (art 53).

Annat smått och gott
Satsningar på klimatvänlig belysning (art 59)
Nollutsläpp på byggnader senast 2015 (art 61)
Åtgärder mot standby-läge samt obligatoriska krav på avstängningsfunktioner (art 64)
Kollektivtrafik ska främjas (art 80)
Krav på bilindustrin, elbilar, vätgas m m (art 90-93)


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Klimatresolutionen”

 1. Profilbild för Peter

  Intressant om klimatpaketet,
  Du ger baettre (laettare oversiktlig)information aen EU sidorna goer, bra!

  Det om elektricitet o miljo borde anars goeras helt annorlunda!
  Om elektricitet o miljo i Europa
  http://www.ceolas.net

  Det aer alltsa i min mening aerskilt fel att Sverige t ex forbjuder glödlampor
  http://www.ceolas.net/#li21x
  — ju egentligen inga vaexthusgaser fraan anvaendning i Sverige med vattenkraften
  — vaerme-effekten av glodlampor
  Kan tillaeggas att aeven fackfolk har fel om vaermeeffekten fraan glodlampor, se
  http://www.ceolas.net/#li6x

  Skenet fraan glodlampor liksom halogenlampor, som ju ocksaa ska forbjudas enligt december-forslaget,
  aer ocksaa helt annorlunda fraan CFL o LED lampor – o folk bor ju halva livet med belysning, 9 av 10 inkoep aer gloedlampor…

  Peter i Dublin, Irland

 2. Profilbild för prada bags sale

  have a deeper meaning.