Kommissionens klimatförslag räcker inte

Igår presenterade EU-kommissionen EUs ståndpunkt (som pdf) om hur bekämpningen av klimatförändringarna ska genomföras. Förslaget ska nu diskuteras av ministerrådet och EU-parlamentet. Slutgiltigt beslut i mars. Visst finns det flera bra saker i kommissionens förslag, men tyvärr är det långt från tillräckligt och det svarar inte på de svåraste frågorna.

Kommissionen skriver bland annat:

1. Att det kommer behövas 175 miljarder euro per år till kilmatbekämpning vid 2020.  Minst hälften av denna summa måste kanaliseras till utvecklingsländerna.
Min kommentar: Ja, mycket pengar behövs. Frågan är fortfarande varifrån resurserna ska tas. Vem ska betala?

2. Varifrån ska alltså pengarna tas?
a) En form av avgift på utsläppen från de utvecklade länderna.
b) Intäkter från EUs handelssystem med utsläppsrätter.
Min kommentar: Både en direkt avgift kopplade till utsläppen är bra liksom att intäkterna från handelssystemet ska användas till klimatanpassning/bekämpning. Men tyvärr är kommissionen fortfarande för otydlig på punkten vem som ska betala. Det är här tyngdpunkten skulle ligga i detta förslag, ändå behandlas det på endast en sida (s 10-11). Ingenting sägs om hur stor andel av ETS-intäkterna som ska användas. Hur ska man få medlemsländerna att avsätta dessa pengar? Hur ska avgiften på de globala utsläppen gå till? Inte med en stavelse kommenteras det norska förslaget (om en avgift på den kommande globala handeln med utsläppsrätter).

3. Att en global handelsmarknad för utsläppsrätter byggs upp till 2015.
Min kommentar: Här hade man önskat sig lite självkritik. För närvarande har CO2-priserna rasat med 60 procent. EUs handelssystem funkar knappt. Är det då rimligt att starta ett globalt system? 2015 vill kommissionen att hela OECD ska involveras, 2020 hela världen.

4. Reformering av de flexibla mekanismerna, CDM
Kommissionen skriver: ”the CDM should be reformed, crediting only those projects that deliver real additional reductions and go beyond low cost options.” Man vill också på sikt ha bort utvecklade länder: ”for advanced developing countries and highly competitive economic ectors, the project based CDM should be phased out” (även om man inte nämner det är det främst Kina, Indien, Mexiko och Brasilien man tänker på) Min kommentar: Det är bra med en reform av CDM. Det är det minsta man kan önska sig. Samtidigt öppnar man för att fler områden ska kunna inkluderas i CDM, det är illa. Man säger inget om det faktum att EU nu kan göra mer än hälften av sina minskningar med CDM-projekt. Och hur ska man se till att kontrollera att CDM verkligen bidrar med minskningar och över lag höjer kvaliteten? Det sägs det tyvärr inget om.

5. Inget om anpassningsfonden eller andra fonder
Kommissionen säger inget om hur man ska få anpssningsfonden och andra fonder att börja fungera.
Min kommentar: Det är extremt dåligt. Både inom ramen för UNFCCC, EU och världsbanken finns flera olika fonder som skulle kunna användas mer effektivt och målinriktat för att bekämpa klimatförändringar. Världsbanken betalar fortfarande ut mer än fem gånger så mycket till fossil energi som till förnyelsebar, bara för att ta ett exempel.

6. EU bäst i världen?
Kommissionen skriver att EU med sitt mål om att minska 20 procent till 2020 har det skarpaste målet i världen: ”The EU has set the example by committing to an
autonomous 20% reduction in its emissions compared to 1990 levels by 2020. This is by far the most ambitious commitment made by any country or group of countries for the post-2012 period.”
Min kommentar: Tröttsamt med denna självgodhet. Kommissionens EU-propaganda skiner igenom mellan raderna. Har förresten inte såväl Sverige, Norge som Storbritannien mycket ambitösare mål än 20 procent till 2020?
Summa sumarum: Det finns en del att jobba med.  

Se också, pressmeddelande från kommissionen.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Kommissionens klimatförslag räcker inte”

  1. Profilbild för Petter
    Petter

    Intressant är ju att Östeuropa redan klarat sina mål med råge. Medan länder som vi tom fått ökat utsläppen enligt Kyoto. Vi har ju dock minskat lite CO2 ekvivalenter ändå, men inte i närheten av 20% från bassåret 90. De flesta östeuropeiska länder ligger däremot redan på en 25% minskning eller mer. Så totalt klarar nog EU målen tack vare de fattigare länderna som minskat mer än vi. Att de är emot kraftiga prisökningar av deras energi är alltså inte konstigt, det som är konstigt är att det ändå finns massor klimatförnekare i länder som nästan minskat utsläppen 30%.