Klimatbluffen, Carlgren svarar

Miljöminister Andreas Carlgren (c) har svarat min riksdagskollega Wiwi-Anne Johansson om hur mycket av utsläppsminskningarna som den borgerliga regeringen avser att lägga ut på andra länder. Eller rättare sagt, den relevanta frågan svarar han inte på, alltså hur stor CDM-andelen ska vara. Däremot lägger han en bredsida mot oss, den samlade miljörörelsen och stora delar av utvecklingsländerna som vill att Sverige ska göra huvuddelen av våra utsläppsminskningar på hemmaplan.

Några kommentarer till Carlgrens svar.

1. Carlgren skriver: ”Hur stor del de flexibla mekanismerna kommer att ha i vår klimatpolitik kommer att redovisas först i regeringens klimatproposition.” Är det inte märkligt att Carlgren driver på för en ökad andel CDM utan att först ha en uppfattning om hur mycket CDM man vill ha totalt?

2. Carlgren kallar EUs kraftigt urvattnade klimatpaket (och här) för ”denna i samtiden hittills enastående kraftfulla reglering”. Kom igen, Carlgren. Det är inte kraftfullt att göra mer än hälften av utsläppsminskningarna i andra länder. Att endast minska med 20 procent till 2020 (i bästa fall höjs det till 30 procent), när IPCC och en enad forskarkår kräver långt utöver det. Det är inte kraftfullt att skjuta minskningskraven på bilindustrin så långt på framtiden att de blir verkningslösa. Ochsåvidare.

3. Carlgren tycks tro att det är en nödvändighet att bedriva CDM-projekt. Han skriver: ”EU:s och Sveriges ansvar och bidrag till de globala insatserna mot klimatförändringar kan därför inte begränsas till att omfatta endast utsläppsminskningar inom EU.” Men varför då? Självklart ska vi hjälpa andra länder. Men om vi har åtagit oss att minska med 20 eller 30 procent ska vi inte göra just den minskningen här då? Sedan kan, och ska, vi utöver detta göra åtgärder i andra länder. Han skriver också: ”Effektiva åtgärder inom unionen är i längden otillräckliga.” Det är ju ett löjligt påstående. Det är klart att det är effektivt att gå före i Europa.

4. Carlgren skriver: ”På svenskt initiativ har en andel av utrymmet för CDM i klimatpaketet reserverats för insatser i de minst utvecklade länderna.” Just det. På svenskt initiativ kan Sverige och ett tiotal andra EU-länder göra så mycket som 88 procent av utsläppsminskningarna genom CDM-projekt (detta gäller inom den s k ansvarsfördelningen). Vad är det att vara stolt över? Carlgren lyckades få igenom detta kryphål under de sista dagarna av förhandlingar.

5. Det lustigaste i Carlgrens svar är när han kritiserar den ITPS-rapport (läs den intressanta rapporten här) som i fjol smulade sönder regeringens CDM-användning. Carlgren påstår att han har mer omfattande analyser och rapporter till stöd för sin CDM-politik än vad ITPS står för. Carlgren hänvisar till: ”Klimatberedningens betänkande, kontrollstationsrapporten, IPCC-rapporten, Sternrapporten med flera” Men, vänta ett tag. Klimatberedningen och kontrollstationen är ju regeringskontrollerade dokument. Det är naturligt att de följer regeringens linje. IPCC har aldrig sagt att huvudparten av minskningarna ska göras i andra länder. Tvärt om menar de att den rika världen måste gå före och göra merparten. IPCC arbetar på uppdrag av FNs klimatkonvention, UNFCCC, som är rätt tydliga på att det är den rika världen som har det historiska ansvaret och därför måste göra de största minskningarna (se t ex Art 3.1 in konvetionen). CDM ska endast ska vara komplementerade åtgärder. Visst, Nicholas Stern tycker att det är viktigt med internationella och kostnadseffektiva åtgärder, men att lejonparten ska göras i andra länder? Tror inte det.

Carlgren får nog presentera bättre svar om han vill vara en trovärdig miljöledare i Köpenhamn senare i år.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Klimatbluffen, Carlgren svarar”

 1. Profilbild för Petter
  Petter

  Alltså det är solkart att det är I-länderna som måste göra mest, på hemmaplan.

  Om vi skulle ligga på utvecklingsländers nivå per capita (i utsläpp) så skulle situationen vara mycket bättre, men nu är det realistiskt att de forsätter öka sina utsläpp.

  CDM ger krediter och ökar lönsamheten i projekt som vattenkraftverk, men länder som inte har möjlighet till vattenkraft? Har de inte råd att finansiera vindkraftverk så blir det inga vindkraftverk att få CDM för då. Då kommer det fortsätta byggas fossileldande kraftverk istället. I det stora hela verkar alltså inte CDM kunna göra så mycket.

  Framför allt så måste vi göra miljöteknik lönsam i den rika världen innan den blir det i u-länder också. Vattenkraftverk med västerländska turbiner och generatorer har de byggt hela tiden. De behöver ju också få en rättvis möjlighet att licensiera vår teknik utan att behöva begå brott.

  Man kan inte bara säga att Sverige redan gjort så mycket och vara rädd om vår industri, vi är bra jämfört mot i-länder, men u-länder har fortfarande mindre utsläpp än oss per capita. Bara våra vägtransporter och personbilar ger större utsläpp än alla utsläpp totalt i en del länder. Och för den delen så står den själva producerande industrin inte för en särskilt stor användning av våra fossila bränslen. Till stor del är det ju andra utsläpp än växthusgaser som många u-länder behöver hjälp med. Vi kan ha 20% utsläppsminskning, 30% tom på hemmaplan och ändå ha kvar vår stål och gruvindustri och pappers och massabruk. Det är ju vi som har det utrymmet.