Frys handelsavtalet, öppet brev till Bildt

Jag har ett öppet brev till Carl Bildt hos SvT Opinion. Läs det där el nedan.
Ska bli intressant att se om det kommer något svar…

Se också parlamentets Gazaresolution från igår.

Jens Holm: Frys handelsavtalet med Israel, Carl Bildt
Israels bombningar av Gaza fortsätter. Israeliska missiler, granater och tanks har nu dödat över 900 palestinier, många av dem helt oskyldiga kvinnor och barn. Antalet skadade och traumatiserade räknas i tusentals. De materiella skadorna av Israels bombningar av sjukhus, moskéer, skolor, bostadsområden och flyktingläger kan inte beskrivas som något annat än en katastrof. Lidandet av detta kommer att leva med Gazaborna och palestinierna i generationer framöver.

Carl Bildt, vi kan instämma i att detta är förfärligt och det internationella samfundet måste agera kraftfullare och mer resolut är hittills. Jag välkomnar också ditt, förvisso sentida, uppvaknande i att Israel flagrant kränker folkrätten och internationella rättsprinciper när de så urskillningslöst attackerar en försvarslös civilbefolkning.

Men nu är det tid för handling. Och det gäller att agera så att något verkligen händer. Den Europeiska Unionen är Israels viktigaste exportmarknad. I fjol uppgick handeln mellan Israel och EU till över 26 miljarder euro. Israel har också ett av EUs mest förmånliga handelsavtal, ”EU-Israel Association Agreement”. Men få vet om att alla EUs associationsavtal är villkorade för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. I kapitel två i avtalet med Israel  står det tydligt att de mänskliga rättigheterna måste respekteras. Om inte det sker kan avtalet hävas av EU.

Den 13 maj 2005 massakrerade militär i Uzbekistan hundratals personer i staden Andijan. Det fick EU att suspendera samarbetsavtalet med Uzbekistan. 2007 vidtog EU liknande åtgärder mot Burma och Vitryssland. EU borde göra detsamma mot Israel och suspendera handelsavtalet. Att kräva att handelsavtalet ska hävas innebär inte att alla relationer med Israel måste upphöra. Snarare, tvärt om. Det handlar om att vara lojal mot handelsavtalets människorättsklausul och faktiskt ta sitt ansvar för att Israel uppfyller vad man har lovat.

Men den tragiska sanningen är att varken EU eller du, Carl Bildt, tycks särskilt intresserade av att verkligen verka för att Israel ska uppföra sig. I december i fjol beslutade du och dina ministerkolleger att uppgradera samarbetet med Israel. Några exempel: Israel ska i framtiden bjudas in till EUs säkerhetskommitté, tätare samarbete med Israels och EUs utrikesministrar genom regelbundna ministermöten samt att EU ska verka för att ”normalisera Israels status” i internationella sammanhang. Att i detta läge fördjupa samarbetet med Israel, dessutom på det säkerhetspolitiska området är provocerande och osmakligt. Ja, det handlar om att belöna en krigisk ockupationmakt.

Men det finns en väg ur det hela. Uppgraderingen av samarbetet med Israel har ännu inte kommit igång. Eftersom det rör det utrikespolitiska fältet måste alla medlemsländer vara överens, ett enskilt medlemsland i EU kan alltså stoppa detta. Det borde du verka för, Carl Bildt. Verka också för att handelsavtalet med Israel suspenderas tills Israels krigsbrott är noggrant utredda och det finns garantier för ett slut på dödandet.

Carl Bildt är du beredd att vidta konkret politisk handling mot Israels våld? Stoppa Israels bombningar. Frys handelsavtalet! Stoppa uppgraderingen av Israelsamarbetet!

Jens Holm, EU-parlamentariker (v)

DN, DN2, SvD, Aftonbladet.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Frys handelsavtalet, öppet brev till Bildt”

  1. Profilbild för Johannes
    Johannes

    Bra krav. Att ställa krav på handeln tycks vara det enda som biter.

  2. […] Suspendera handelsavtalet med Israel. EU är Israels viktigaste handelspartner. Utan det gynnsamma frihandelsavtalet med EU hade denna […]