Klimatkapitalet, CDM i Kina

Sveriges Radios Vetenskapsradion granskar idag klimatkapitalet: CDM-projekt i Kina. Tusentals bönder har tvingats flytta när ett svenskfinansierat vattenkraftsbygge har byggts i Tongwan, Hunanprovinsen. Det smått parodiska är att a l l a bönder är nöjda med tvångsflytten. Bönderna intervjuades under överinsyn av kinesisk polis! När Sveriges Radios reporter själv ville intervjua bönderna förvägrades han detta.

Det är mycket välkommet att Vetenskapsradion gör denna granskning. Som jag rapporterat om tidigare kommer antalet CDM-projekt öka kraftigt i framtiden, och svenska regeringen är kanske EUs främsta pådrivare för att allt mer av våra utsläppsminskningar ska göras i andra länder. Fler projekt är dessvärre att vänta i framtiden. Ju fler de blir, desto sämre blir kvaliteten och desto mindre behöver göras i Sverige och Europa.

Apropå CDM-projekt har biståndsministger Gunilla Carlsson ett inlägg idag där hon påstår att regeringen höjer klimatbiståndet. Men det stämmer inte. En stor del av detta är ju just CDM-projekt, och kan inte räknas som bistånd. Det är snarare utvecklingsländerna som hjälper oss att göra mindre minskningar. Regeringen borde omedelbart upphöra med detta klimatfusk!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

5 svar till ”Klimatkapitalet, CDM i Kina”

 1. Profilbild för Hans Nilsson

  Jag tror att Gunilla Carlsson i sin artikel blandar ihop två saker. det som ligger inom hennes eget fögderi är det stöd som avser anpassning (adaptation) i de länder som drabbas av klimateffekterna på olika sätt.

  Men sedan nämner hon som i förbigående och försker ta en poäng även på

 2. Profilbild för Hans Nilsson

  Jag tror att Gunilla Carlsson i sin artikel blandar ihop två saker. det som ligger inom hennes eget fögderi är det stöd som avser anpassning (adaptation) i de länder som drabbas av klimateffekterna på olika sätt.

  Men sedan nämner hon som i förbigående och försker ta en poäng även på ”CDM-typ” av åtgärder. En synnerligen tveksam poäng både av de skäl som vetenskapsradion framhåller men också därför att CDM-åtgärder oftast inte äe minskad utsläpp utan ”minskad ökning” i förhållande till vad som annars skulle ha skett (räknat från en baseline) Se också http://fourfact.com/index.php/weblog/arkiv/en_nyarsoenskan_en_djaervare_klimatpolitik/

 3. Profilbild för David Wahlund
  David Wahlund

  Klimatfusk säger du? Det är väl ändå så att vi delar samma atmosfär? Minskningar i Kina kommer ju faktiskt Sverige till gagn. Det är ju inte så att det är en liten skillnad i nivån på den tekniska nivån i förbränningsanläggningar mellan Sverige och Kina. Fan, du skulle ju kunna stoppa en strumpa i skorstenarna där borta och göra en miljövinst. Sverige har ju redan investerat i teknologi som de saknar varför kostnaden blir så mycket högre här. Kostnadseffektiviteten är ju väsentligt mycket bättre för pengar som investeras i utvecklingsländer. Som jag ser det så vill de som motsätter sig CDM ha mer koldioxid i atmosfären. Detta blir ju effekten av att låsa in klimatkapital i EU. En ståndpunkt som får anses vara mycket otidsenlig.

 4. Profilbild för Petter
  Petter

  David, det är ju ingen minskning, det är ny energi. Dessutom använder de mindre fossila bränslen och därmed släpper ut mindre koldioxid i Kina än vad vi gör i Sverige och då är det i princip bara transporter och stålverk som använder fossila bränslen här.

  Dvs för att det ska få någon reell effekt måste vi minska här också. Inte bara producera vattenkraft och vindkraft åt kineserna med västerländska turbiner och generatorer.

  Kina i helhet måste ju fortsätta öka utsläppen för att komma upp till våran nivå som är bäst i västvärlden, för att de ska komma upp i samma utsläpp per capita.

  Det är Alstom som levererar turbinerna och generatorerna till Tongwan vattenkraftverk, kostnaden blir inte alls särskilt mycket högre här med andra ord. Det är ett svårt projekt och billiga kineser gör väldigt lite för att hålla nere kostnaden. Det är knappast så att de inte skulle bygga vattenkraftverk i Kina utan CDM-krediterna heller, det är liksom dom som betalar för vattenkraftverken vilket som. Det är någon procents förbättring av internräntan det ger.

 5. Profilbild för Petter
  Petter

  Med andra ord, alltså vi investerar inte i projektet alls. Det finansieras helt av Kina. Det Tongwan får är CDM-krediter som de säljer till Tricoronas dotterbolag. Vi subventionerar med andra ord elpriset i Kina.

  En miljard är för övrigt ören när det handlar om energi. Räcker inte till ett enda projekt.

  Det är helt enkelt att lura folk. Vi gör helt enkelt väldigt lite.