Klimatpaketet – dags för beslut

I eftermiddag har vi debatt om EUs klimat- och energipaket. Imorgon ska vi fatta slutgiltigt beslut. Betydande delar av klimatpaketet har tyvärr blivit urvattnade av industrins lobbyister och konservativa medlemsländer (däribland vårt eget). Det västa finns inom den s k ansvarsfördelningen där två tredjedelar av minskningarna kan göras i utvecklingsländer. Alltså bara en tredjedel av utsläppsminskningarna behöver göras i Europa! De framtida utsläppskraven på personbilar blev också kraftigt urvattnade. Nu gäller inte längre 120 gram CO2/km.

Om inte vi får igenom våra ändringar på ansvarsfördelningen och kraven på bilarna kommer vi att rösta emot dessa. Jag får ofta frågor om klimatpaketet därför en liten sammanställning nedan. Den uppmärksamme ser att det numera handlar om sex lagförslag, tidigare bestod klimatpaketet av fyra (bilarna och bränslekvalitetsdirektivet har lagts till).
Klimatpaketet – perspektiv från vänster

EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % jämfört med 1990. Vid ett internationellt avtal i Köpenhamn ska utsläppen ned till 30 %.

ETS – utsläppshandeln
Översyn av dagens system. Omfattar ca två tredjedelar av EUs minskningsåtagande. Successiv auktionering av utsläppsrätterna. Minst hälften av intäkterna till klimatåtgärder men frivilligt för medlemsländerna. Max 50 % CDM. Kvalitetskriterium: åtgärderna måste vara additionella, ej utarma biologisk mångfald och kunna utvärderas.
     Vänsterpartiet anser: +

Ansvarsfördelning
EU-ländernas olika minskningsåtaganden. Sverige måste minska med 17 %. Da, Irl och Lux med 20 %. F d öststater får släppa ut mer.66 % CDM, Sverige och ytterligare 11 länder upp till 88 %.
     Vänsterpartiet anser: – såvida inte vårt ändringsförslag om max 50 % CDM går igenom.

Förnyelsebarhetsdirektivet
20 % av energin förnyelsebar till 2020. För Sverige gäller 49 %. 10 % biobränseln till 2020, men ska kunna stoppas om det har negativ inverkan.
     Vänsterpartiet anser: +
CCS – koldioxidlagring
Krav på hur detta ska kunna göras på ett säkert sätt på 12 olika provanläggningar.
     Vänsterpartiet anser: +
Utsläppskrav på personbilar
Ursprungsförslag: högst 120 gr CO2/km/bil till 2012. Nu kraftigt uppluckrat. 2012 omfattas endast 65 % av bilflottan, kryphål för s k eko-innovationer och alldeles för låga böter.
     Vänsterpartiet anser: – såvida inte vårt ändringsförslag på bindande krav på max 95gr CO2/km till 2020 går igenom.
Bränslekvalitetsdirektivet
Syfte: att minska utsläppen från transportsektorn genom att ställa hårdare krav på diesel och bensin. Till 2020 ska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ha minskat med minst 6 %. Ytterligare 4 %s minskningar ska göras genom bla CDM när direktivet senare revideras.
     Vänsterpartiet anser: +


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Klimatpaketet – dags för beslut”

  1. […] inom klimatrörelsen. CCS-direktivet var exempelvis en av de delar som vi förhandlade om i klimatpaketet i […]