Poznan: Klimatpaketet skjuts i sank

Stats- och regeringcheferna i Bryssel har just kommit överens om ett kraftigt urvattnat klimatpaket. Jag har just skickat ut pressmeddelandet nedan. Det handlar om huvuddragen i den överenskommelsen. Det som just nu har presentrats är samma sak, mn något sämre. Se nedan.

2008-12-12

PRESSMEDDELANE, VÄNSTERPARTIET
Klimatpaketet skjuts i sank
Igår natt kom EU:s ledare överrens om huvuddragen i det s k klimatpaketet. Överenskommelsen innebär en rejäl utvattning av det förslag som kommissionen presentade tidigare i år. EU:s utsläppshandelssystem som i princip ska bidra till hälften av de utsläppsminskningar som EU har åtagit sig att uppnå 2020 var det som stod i fokus. Principen om att utsläppsrätterna ska auktioneras istället för att tilldelas gratis är nu rejält urholkad. En stor del av EUs utsläppsminskningar kommer att göras i utvecklingsländer
 
För de sektorer som står utanför utsläppshandelssystemet så beslutade toppmötet att hela 66% av utsläppsminskningarna så få äga rum i klimatprojekt i utvecklingsländer, sk CDM-projekt. Dessa projekt tillåter att företagen tillgodoräknar sig utsläppsminskningar i utvecklingsländer istället för på hemmaplan. Sverige var ett av de länder som fick ett undantag som innebär att endast 12% av utsläppsminskningarna behöver göras hemma. 
 
 – Den absolut största andelen av våra utsläppsminskningar kommer inte göras i Sverige. Det är skandalöst. Den borgerliga regeringen har tydligt bevisat att de inte tar klimatkrisen på allvar, säger Jens Holm, EU-parlamentariker (v), just nu i Poznan på klimattoppmöte.
 
El-sektorn kommer att få betala för sina utsläppsrätter fullt ut reda från starten av perioden 2013 men med undantag för i stort sett de nya medlemsländerna. Detta innebär att dessa länder kommer att få 70% av sina utsläppsrätter gratis 2013 och med en gradvis minskning för att 2020 betala fullt ut. Italien som under hela processen har satt sig på tvären lyckades få igenom att de ska få tillhöra denna grupp av länder.

 – Det är helt absurt att Berlusconis Italien ska få ytterligare gratis utsläppsrätter, fortsätter Jens Holm.

Övriga sektorer som löper en risk för utomeuropeisk konkurrens ska få 80% av sina utsläppsrätter gratis vilket gradvis ska minska fram till 2020 då 30% blir det som gäller. Först 2025 kommer full auktionering att råda. De sektorer som anses löpa en mycket stor risk för konkurrens, bla stål, cement, kemi – och pappersindustrin, kommer att få 100% av sina utsläppsrätter gratis. Dock innebär de kriterier som bestämmer dessa sektorer att nästan 96% av utsläppen kommer att definieras som högrisk sektorer.
 
  – Jag är oerhört besviken på utgången av toppmötet. Problemet med det hittills dåligt fungerande utsläppshandelssystemet har just varit att utsläppsrätterna har tilldelats gratis. Ett internationellt avtal i Köpenhamn 2009 är om möjligt nu ännu viktigare så att dessa undantag för utomeuropeisk konkurrens försvinner, säger Jens Holm.
 
Imorgon bitti ska Europaparlamentet slutföra förhandlingarna om klimatpaketet med franska ordförandeskapet. Jens Holm är en av förhandlarna från EU-parlamentet.
 
 – Jag ska göra vad jag kan för att ändra på detta, säger Holm. 
 


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Poznan: Klimatpaketet skjuts i sank”

  1. Profilbild för Petter
    Petter

    Galet, det betyder alltså att vi inte behöver göra någonting och att länder som har mindre utsläpp än vi själva ska stå för utsläppsminskningar. Jag vet inte riktigt varför vi ska intalas vara så rädda för utvecklingsländers tillväxt och utveckling.

    Sverige står dock i ett ganska svårt skede, det är personbilar och lastbilar, bussar och andra tunga fordon (och fartyg som inte räknas in i våra utsläpp) som står för den största delen användningen av fossila bränslen och dess utsläpp. Vi har inga kraftverk vi kan minska utsläppen från, industrin använder i förhållande till andra länder och förr väldigt lite fossila bränslen. Vi använder inte mycket eldningsolja längre. Personbilar står för större del av de fossila bränslena än industrin gör och det tror jag inte riktigt folk förstår. Det är ju också svårt att sänka dessa utsläpp, snålare bilar kan bara göra så mycket. Syntetiska bränslen och så vidare behövs också. Det finns dock inga incitament för det i Sverige. Agroetanols anläggning som använder 550 000 ton vete kan inte vara vår enda biobränsleanläggning i Sverige om vi ska vara seriösa. Det är inte som att de kan bygga ut mer nu, de använder redan mer vete än vad som går till livsmedel och vete motsvarande ca 92 000 hektar från nästa år. Biodiesel eller FAME har inte fått något stort genomslag, men inte satsar vi på BTL och GTL för att göra syntetiska dieseloljor för det? Är det vettigt att vi fördubblat dieselanvändningen sedan 1990? Biogas-satsningar håller på och stannar av, varför ska vi vara sämre än lilla Danmark på biogas? Kommuner kan ju driva kombikraftverk med det om de inte tycker det är värt att göra fordonsgas av.

    Vi kan väl kort och gott inte leva på gamla meriter för evigt. Att vi är bäst i EU betyder inte att vi är bäst i världen.