Stöd kulturhuset Cyklopen!

Nedan ett stöduttalande för Cyklopen från mig och några av mina kolleger i Bryssel. Below in English or here.

Stöd kulturhuset Cyklopen!
Den 29 november totalförstördes ungdomskulturhuset Cyklopen i södra Stockholm  i ett brandattentat. Samma tid som branden utbröt skulle Nätverket Mot Rasism ha haft en tillställning i lokalerna, som lyckligtvis hade ställts in strax innan.

Med största sannolikhet är det nynazistiska grupper som ligger bakom attentatet. Det är även den teori polisen arbetar efter. Branden ägde rum kvällen innan nynazisternas årliga 30 november-manifestation, och en vecka innan den nynazistiska manifestationen i Stockholmsförorten Salem. Nätverket Mot Rasism, som hade hyrt Cyklopens lokaler den aktuella kvällen, har varit aktiva i motståndet mot nynazisternas manifestationer. Två dagar efter Cyklopenbranden utsattes en stockholmsfamilj som varit aktiva i antirasistiskt arbete för ett brandattentat i deras lägenhet, ett dåd som var nära att kosta dem livet.

Kulturhuset Cyklopen ritades och byggdes av föreningen Kulturkampanjen och finansierades genom insamlingar och ett fåtal stipendier. Vid invigningen i september 2007 stod huset i stort sett klart. Huset användes av omkring 1 000 personer i månaden under våren och sommaren 2008.

Förstörelsen av Cyklopen innebär en stor förlust för kulturen i Stockholm. Stockholmspolitikerna måste agera för att Kulturkampanjen nu får erforderligt ekonomiskt stöd och ett nytt, permanent bygglov på en plats där en ny, säkrare byggnad kan uppföras. Grupper med mörka avsikter får inte lyckas med att sabotera ett folkligt kulturprojekt!

Jens Holm, EU-parlamentariker (v), GUE/NGL
Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker (v), GUE/NGL
Kartika Liotard, EU-parlamentariker, GUE/NGL, Nederländerna
Sören Söndergaard, EU-parlamentariker, GUE/NGL, Danmark
Willy Meyer, EU-parlamentariker, GUE/NGL, Spanien
Esko Seppänen, EU-parlamentariker, GUE/NGL, Finland
Thomas Raeck, vice-ordförande GUE/NGL, Tyskland
Roberto Galtieri, GUE/NGL, PdCI, Italien

Stöd gärna Cyklopen via: pg 1607552-5.
Support Cyklopen Youth Cultural Center!
November 29, the Cyklopen Youth Cultural Center in southern Stockholm was completely destroyed by arson. At the time that the fire broke out, Network Against Racism was to have had a function in the building. Fortunately, the activity had been cancelled shortly before. In all likelihood, neo-nazi groups are responsible for the attack, which is the theory that the police are pursuing.

The fire occurred the evening before the neo-nazis’ annual November 30 demonstration, and one week before their annual demonstration in the Stockholm suburb of Salem. Network Against Racism, which had rented the facilities in Cyklopen for the evening in question, has been active in the opposition to the neo-nazis’ demonstrations. Two days after the fire at Cyklopen, the apartment of a Stockholm family that has been active in anti-racism work was the target of an arson attack, an act that was nearly fatal.

The Cyklopen building was designed and built by the Culture Campaign association and financed by donations and a few grants. The building was largely finished when it was dedicated in September of 2007. The building was used by about 1000 people a month during the spring and summer of 2008.

The destruction of Cyklopen is a great loss for culture in Stockholm. Stockholm politicians must act to see that the Culture Campaign now receives necessary economic support and a new, permanent building permit for a location where a new, safer building can be erected.

Groups with sinister purposes cannot be allowed to succeed in sabotaging a popular culture project! We call upon everybody to unite against rasism and neo-nazist groups.

Jens Holm, Member of the European Parliament, GUE/NGL, Sweden
Eva-Britt Svensson, Member of the European Parliament, GUE/NGL, Sweden
Kartika Liotard, Member of the European Parliament, GUE/NGL, The Netherlands
Sören Söndergaard, Member of the European Parliament, GUE/NGL, Denmark
Willy Meyer, Member of the European Parliament, GUE/NGL, Spain
Esko Seppänen, Member of the European Parliament, GUE/NGL, Finland
Thomas Raeck, vice-General secretary GUE/NGL, Die Linke, Germany
Roberto Galtieri, GUE/NGL, PdCI, Italy

It is also possible to support Cyklopen economically via:
IBAN:    SE 0995000099603416075525
BIC/SWIFT:    NDEASESS


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Stöd kulturhuset Cyklopen!”

  1. Profilbild för timberland boots sale

    Oh my gosh, I almost choked!! This is sooooooo funny!!!