EU-parlamentet kräver minskad köttkonsumtion

Stor framgång. Se nedan.

EU-parlamentet kräver minskad köttkonsumtion
Minska köttkonsumtionen, särskilt i den rika världen. Det kräver EU-parlamentets klimatutskott som just har röstat igenom EU-parlamentets klimatresolution. Klimatutskottet påpekar att djuruppfödningen och köttindustrin står för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser och kräver också att framtida klimatåtgärder inte får göras på bekostnad av djurens välbefinnande. 

  – Köttindustrin är en av världens största klimatbovar. Det känns smått historiskt att få sådant brett stöd för kravet på en minskad köttkonsumtion, säger Jens Holm EU-parlamentariker (v) och vänstergruppens förhandlare för klimatresolutionen.

– Nu är det dags för konkreta åtgärder. Det finns massor av kreativa sätt man kan använda för att minska köttkonsumtionen: mer vegetariskt i offentlig upphandling, avskaffande av EUs köttsubventioner, informationskampanjer och en köttskatt. Det är några åtgärder jag hoppas på på EU-nivå och hos medlemsländerna, fortsätter Jens Holm.

Klimatutskottet beslutade också att skärpa EUs minskningsmål för växthusgasutsläppen. Utskottet kräver minskningar med 25-40 procent till 2020 och minst 80 procent till 2050. Utskottet kritiserade det faktum att de fattiga länderna drabbas värst av klimatförändringarna och krävde kraftiga höjningar av ekonomiskt stöd till utvecklingsländernas klimatarbete.

 – Det är de rika länderna som har skapat klimatproblemet och måste därför också lösa det. Det är bra att utskottet tydligt markerar att det behövs kraftiga överföringar av resurser till den fattiga världen, säger Jens Holm.

 – Det känns fint att få stöd för våra hårdare minskningskrav. Vi i vänstergruppen hade velat gå något längre, men detta är en skaplig kompromiss. Nu är det upp till EU att leverera. Tyvärr återstår mycket att göra, ja nästan allt, säger Jens Holm.

 – Det är också välkommet att utskottet kräver att handelspolitiken ska reformeras till förmån för klimatbekämpning och utveckling.

Utskottet konstaterar också att tekniköverföring till utvecklingsländer idag försvåras p g a av patent och immaterialrättsliga hänsynstaganden.

  – Idag kontrolleras den absolut största delen av miljötekniken av företag i i-världen. Utvecklingsländer tvingas lägga ned stora summor på licensbetalningar. Immaterialrätt och patent måste därför luckras upp för att underlätta tekniköverföring, säger Jens Holm.

Beslut väntas i hela EU-parlamentet i februari.

De formuleringar om köttets klimatpåverkan som gick igenom under omröstningen kan läsas här.

Förslaget till resolution innan omröstningen kan läsas här (ändringar har alltså gjorts, bl a om köttindustrin). 

OBS! Förutom de två ändringsförslagen om köttindustrin (se ovan) gick ännu en av vänstergruppens ändringar igenom. Ett helt nytt stycke (nr 144a) kommer att läggas till. Det lyder:

Europaparlamentet anser att medborgarna borde göras mer medvetna om att en minskning av produktion och konsumtion av kött och mejeriprodukter  både skulle leda till mindre utsläpp av växthugaser och till mindre risk för vissa typer av cancer och för hjärtsjukdomar och fetma.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

5 svar till ”EU-parlamentet kräver minskad köttkonsumtion”

 1. Profilbild för Jojje

  Hej!
  Jag efterlyser en lite mer komplex debatt om köttet. Köttindustrin definierad som den produktion av kött från innegående djur som matas med soja etc kan jag hålla med om är enbart dålig.

  Det finns däremot en del kött som till och med kan vara bra ur miljösynpunkt.
  Naturbeteskött och vilt till exempel.

  Att kött är bara dåligt för hälsan är inte helt övertygat. Det beror lite på vad man mäter på.
  Rent naturbeteskött, viltkött och fisk tex har man inte kunnat koppla så starkt till hjärtkärlsjukdommar. Däremot om man lägger till,

 2. Profilbild för Rob
  Rob

  Stort framsteg detta! Bra jobbat!

  Jojje: på vilket sätt är kött från kor som dödats efter att ha gått på naturbete bättre ur klimatsynpunkt än kött från djur som dödats efter att ha tvingats vara inomhus hela livet? Klimatargumenten mot kött handlar inte, som du verkar tro, främst om klimatpåverkan från fodertillverkning och -transport. Utan om kornas metanutsläpp.

  För övrigt är ett annat mycket starkt skäl mot att äta kött generellt att det är fel att skada och döda andra när det finns vegetariska matalternativ.

 3. Profilbild för Jens Holm
  Jens Holm

  Hej
  Klimatargumentet gäller också i hög grad själva fodret (inte transporterna så mycket), och ex vis de stora mängder dikväveoxid som avgår.
  Jojje: Ang hälsoargumenten, kan hålla med om att klimatargumentet är starkare, men en alltför hög köttkonsumtion är inte bra för hälsan.
  De djuretiska argumenten är förstås oxå viktiga.

 4. Profilbild för Jojje

  Hej!

  Rob: Jag sa inte bättre ur klimatsynpunkt utan ur miljösynpunkt. Jag hoppas du vet att miljöproblem inte bara sträcker sig till utsläpp av klimatgaser. Det finns andra som dock inte uppmärksammas så mycket i media och därför inte verkar finnas enligt en del som argumeterar tex för kärnkraft och hänvisar till klimatet.

  Jag tänkte i det här fallet specifikt på bilogisk mångfald. Ett allvarligt miljöproblem som har potential att skada männskligheten lika mycket som klimatrubbningar.

  Jag vet att det är metangaserna som står för en väsentlig del av köttproduktionens klimatpåverkan. Men se Jens kommentar, transporter och foder står för mycket också.

  \

 5. Profilbild för Jens Holm
  Jens Holm

  Jag fick förresten detta mejl för några dagar sedan. Sånt är kul:
  ”Detta var verkligen underbara nyheter! Grattis till ett väl utfört arbete! Tack vare ditt arbete kommer jag att rösta på V i nästa riksdagsval (jag har alltid förr röstat på moderaterna)”