Gubbväldet: centralbanken och domstolen

Jag har fått nya siffror över könsfördelningen hos ytterligare två av EUs institutioner; centralbanken (ECB) och EG-domstolen (ECJ). Jag har ju tidigare (en till här) rapporterat om den ganska hårresande könsfördelningen som finns på sina håll. EU-kommissionen där över 90 procent av toppcheferna är män, bara för att ta ett exempel.
Så här ser det ut hos centralbanken respektive EG-domstolen.

Europeiska Centralbanken
Centralbanken styrs av en generalförsamling, med en representant från varje medlemsland samt Jean-Claude Trichet, centralbankens ordförande. Generalförsamlingen är sant ett manligt näste, 28 av de 28 ledamöterna är nämligen män (däribland Sveriges representant, Stefan Ingves). Bankens dagliga arbete leds av ett verkställande utskott. Det verkställande utskottet har sex ledamöter, fem män och, sedan 2003, en kvinna; österrikiskan Gertrude Tumpel-Gugerell.

ECB har till skillnad från de andra institutionerna faktiskt fler män anställda än kvinnor. Totalt arbetar 1400 personer där, varav drygt 800 är män och knappt 600 är kvinnor. I dagsläget har jag inga uppgifter om chefssammansättningen (hoppas få det framledes).
EG-domstolen
EG-domstolen består av 27 domare, en från varje medlemsland. Endast tre av dessa är kvinnor (en av dessa är den svenska domaren Pernilla Lindh). Den första kvinnliga domaren hamnade där så sent som 1999.

Av de 2000 anställda är en klar majoritet kvinnor, 1200, resterande 800 är män. Hur ser det då ut när man kommer upp i hierarkierna? Jo, precis som hos alla andra EU-institutioner är den översvämmande majoriteten av cheferna män. Det finns 46 toppchefer inom domstolshierarkin, 32 av dessa – alltså 70 procent – är män, medan endast 14 av chefsposterna innehas av kvinnor.

Vi kan alltså konstatera att EG-domstolen följer mönstret från de andra EU-institutionerna: Både organisationens ledning består av en klar majoritet män. Bland de anställda är huvudparten kvinnor, men bland toppcheferna är en överväldigande majoritet män. Snacka om systemfel.

Positiv särbehandling, kvotering, inom EUs institutioner verkar vara enda sättet att lösa problemet med gubbväldet.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Gubbväldet: centralbanken och domstolen”

  1. Profilbild för Syster Yster
    Syster Yster

    Ja, varför inte köra med positiv särbehandling via kvotering för kvinnorna? Männen har ju haft automatisk särbehandling hur länge som helst utan att bli ifrågasatta!