EUs avregleringar förvärrar krisen

Jonas Sjöstedt och Sören Wibe har en utmärkt artikel, Krisen beror på avregleringarna, i dagens Västerbottens Folkblad. EUs politik handlar ju mångt och mycket om att alla medlemsländerna måste avreglera sina marknader, t ex: posten, järnvägen, servicemarknaden och kapitalflödena. I nuvarandre fördrag står klart och tydligt i artikel 56.1 (tidigare artikel 73b) att:

”Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel skall alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna.”

Det låter som att saker och ting skulle vara omöjliga att ändra på, men så behöver det inte vara. Allt fler inser nu att det inte går att ha en helt oreglerad kapitalism (vissa kommer till den ännu klokare insikten om att kapitalismen som sådant är ett stort problem och därför behöver ersättas).

Sverige har ännu inte godkänt Lissabonfördraget. Vi skulle kunna kräva att dogmatiska formuleringar som artikel 56 ska tas bort. Artikeln finns nämligen med i oförändrad form i Lissabonfördraget, men då under artikel 63. Det var ju Fredrik Reinfeldt som uttalade sig i DN i helgen under rubriken ”Lägg grimma på girigheten”. Just det, reglera spekulationskapitalet!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”EUs avregleringar förvärrar krisen”