Volvo och Saab alltför tunga och törstiga

Läs min debattartikel i dagens Svenska Dagbladet eller nedan.
Volvo och Saab alltför tunga och törstiga
SvD 23/9-08

I dagarna manglar EU igenom ett beslut som är avgörande för klimatet – utsläppskraven för personbilar. Vi har nu förslaget hos oss i EU-parlamentet. Och 70 ömkande billobbyister turas om att knacka på min dörr. Volvo, Saab och resten av bilindustrin kan dock svårligen hävda att de är överraskade. Även om man skulle kunna tro det, så lite som hänt när det gäller utsläppen.

Redan för 13 år sedan, 1995, presenterade kommissionen sitt första förslag om utsläppsnormer för EU:s personbilar. Utsläppen från nya bilar skulle ner under 120 gram koldioxid per kilometer fram till 2010. Efter påtryckningar från bilindustrin slutade det med fördröjning. Ett frivilligt åtagande satte upp en utsläppsgräns på 140 gram som skulle nås 2008. Om inte detta lyckades skulle kommissionen lagstifta.

Till ingens förvåning misslyckades bilindustrin. Så nu står kommissionen här med ännu ett förslag. I takt med att bilindustrin lyckas med sin förhalning rinner tiden ut: Utsläppen från vägtransporter fortsätter att öka. Personbilar står nu för hela 12 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp.

De som straffas om biltillverkarna inte tar sitt ansvar och tillverkar bränslesnålare bilar blir konsumenterna, genom höga koldioxidkostnader på drivmedel och fordonsskatt. Kommissionens nya förslag handlar om utsläpp på i genomsnitt 130 gram per kilometer från 2012. Orden ”i genomsnitt” betyder att utsläppen inte mäts per bil som många felaktigt påstår, utan i genomsnitt av tillverkarens hela bilpark.

Bilindustrin har mer än ett decennium på sig att minska bilarnas klimatpåverkan. Tillverkare som exempelvis Fiat har redan nu flertalet bilar som underskrider 120 gram per kilometer. Dessvärre kan inte svenska tillverkare skryta med detta.

Sveriges bilpark släpper ut mest i Europa, över 180 gram per kilometer.

En annan miss är att förslaget saknar långsiktiga mål. Om de målen redan nu fastställdes till 60 gram till 2025 skulle osäkerheten minska hos biltillverkarna. De skulle veta att de måste satsa på utsläppssnål teknik. Vissa svenska EU-parlamentariker pratar om undantag för så kallade flexifuelbilar, bilar som drivs på både bensin och etanol. Varje flexifuelbil i en tillverkares bilpark skulle räknas som 1,5 vanlig bil. Därmed skulle mer utsläpp tillåtas från denna bilpark

Ett sådant undantag kan verka rimligt. Men problemet är att det är omöjligt att kontrollera att flexifuelbilar verkligen körs på etanol och inte på bensin. Dessutom är tillgången till verkligt hållbar etanol begränsad. Det är i princip bara i Sverige etanolen är tillgänglig för alla.

Direktörer och ansvariga i ledningarna för Volvo, Saab och andra bilindustrier har förslösat 13 år av värdefull tid i arbetet för att bevara framtiden. Vi har inte råd att förlora 13 år till. Jag uppmanar Volvo och Saab att arbeta hårt för att klimatanpassa produktionen i stället för att skjuta ett viktigt direktiv i sank.

Jens Holm
EU-parlamentariker (v), ledamot av parlamentets klimatutskott


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Volvo och Saab alltför tunga och törstiga”

  1. […] vad vi ska ha Saab till. Självklart ska företaget inte fortsätta som hittills, att producera stora och törstiga bilar. Ett gemensamt ägt Saab skulle ha som huvuduppgift att ta fram miljövänliga bilar drivna på el, […]