Stoppa spekulationen i mat

Denna artikel var inne i Östgöta Correspondenten idag. Läs den där eller nedan. 

Stoppa spekulationen i mat
Östgöta Correspondenten 22/7-08
Vi har alla tagit del av bilderna från den senaste tidens hungerskris. På kort tid har priserna på jordbruksprodukter, inte minst på livsmedel, skjutit i höjden. Detta kommer som ett dråpslag mot många utvecklingsländer som är kraftigt beroende av livsmedelsimport och som redan tidigare levde på marginalen. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon varnade nyligen för att de höjda livsmedelspriserna äventyrar millenniemålet om att halvera fattigdomen i världen. Så det är hög tid för snabba åtgärder.

Den livsmedelskris som drabbat många fattiga länder runt om i världen visar med tragisk tydlighet att mat inte kan betraktas som vilken handelsvara som helst. Ändå har världens utvecklingsländer tvingats att avreglera sin livsmedelspolitik och gå från produktion för självförsörjning till exportproduktion. Detta är krav från IMF, Världsbanken, USA samt EU, som har pressat fram denna politik.

Genom att avskaffa skyddstullar och subventioner har många utvecklingsländer blivit extremt sårbara för kraftiga prisfluktuationer på livsmedel och råvaror. Haiti var till exempel tidigare självförsörjande på ris. År 1995 tvingade Internationella valutafonden landet att sänka tullarna för ris. In strömmade statssubventionerat ris från USA och den lokala produktionen slogs sönder. I dag är tre fjärdedelar av allt ris som konsumeras i Haiti importerat från USA.

Sedan mars 2007 har världsmarknadspriset på vete och ris fördubblats. Majs har ökat med 30 procent. Över 70 procent av världens fattigaste länder är nettoimportörer av livsmedel. När priserna ökar så kraftigt är det de fattiga som drabbas.

En annan bidragande orsak till dagens livsmedelskris är den växande spekulationen. I och med den finansiella krisen i USA har enorma mängder kapital sökt högre avkastning på annat håll, bland annat på livsmedel. Även i Sverige är det numera möjligt att investera i speciella certifikat för handel med råvaror. I en liten del av världen har vi således vinningslystna spekulanter och i den resterande delen hundratals miljoner som inte längre har råd att äta sig mätta på grund av de stigande matpriserna. Det är osmakligt.

För att kunna bekämpa hungersnöden krävs att utvecklingsländer har en faktisk förmåga att producera och förse sin befolkning med tillräckliga mängder av mat. De finansiella marknaderna måste regleras för att motverka spekulation i livsmedel. Finansiella investeringar borde följa etiska riktlinjer för att undvika överdrivna prishöjningar i basvaror. Den svenska regeringen borde ta initiativ i såväl EU som Valutafonden för att vidta lämpliga åtgärder på internationell nivå som kan garantera att framtiden för världens fattiga inte spekuleras bort på basis av den rika världens hunger efter mer rikedom.

Jens Holm (v) EU-parlamentariker


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Stoppa spekulationen i mat”

  1. […] Jens Holms blogg med ett inlägg om den förra livsmedelskrisen 2008. Publicerad i Livsmedelskrisen | Taggar: […]