Ta kontroll över matproduktionen

Just nu pågår FN-toppmötet om livsmedelssäkerhet. Ett nätverk av 200 progressiva organisationer (dessvärre ingen svensk) har skrivit ett öppet brev till världens handels- och jordbruksministrar. I brevet kritiseras avregleringarna av livsmedelsproduktionen och de kräver – helt rätt – åtgärder för att trygga livsmedelsförsörjningen. De vill ha åtgärder mot matspekulation och begränsa transnationalla företags makt över det vi äter. Helt rätt, och rätt mycket i linje med min rapport som klubbades igenom förra veckan.

Brevet ”The WTO’s Doha Round Will Not Solve the Global Food Crisis – Time for Real Solutions” på: engelska, spanska och franska.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

27 svar till ”Ta kontroll över matproduktionen”

 1. Profilbild för köttätare med gott samvete
  köttätare med gott samvete

  Du är så full av skit.

  Bo Z har kollat upp lite fakta om köttproduktionen, och du lär väl inte gilla vad han kom fram till!

  http://blogg.passagen.se/millimetervagor/entry/h%C3%A4lften_s%C3%A5_m%C3%A5nga_kor_idag#comments

 2. Profilbild för Petter
  Petter

  Köttätaren: Dock är det sant att vi äter mer kött idag än förr, har högre produktivitet per ko och att den mesta av spannmålen som odlas går till djurfoder, vi äter inte ens 1/5 av spannmålen vi odlar, dessutom har vi de senaste åren minskat spannmålsodlingarna med mer än 250 000 hektar mark. Dvs åt vi lika mycket kött som för 50 år sedan skulle vi inte behöva lika många kor som vi har idag även fast de är hälften så många. Vi skulle också inte behöva odla lika mycket spannmål och kraftfoder.

  Jens bildar sin fakta på FAO-rapporten Livestock’s long shadow. Till sin egna skrift om djurindustrin då. Den största delen av utsläppen från jordbruket är just boskap. Men myter som SvD försökte sprida på sin ledarblogg fick stort genomslag, att risodlingar skulle vara värre ustläppskällor, vilket är svårt om boskap står för 70-80% av jordbrukets utsläpp. Vilket är det FAO kommit fram till.

 3. Profilbild för köttätare
  köttätare

  Så skon passade inte? Precis som jag trodde.

 4. Profilbild för Petter
  Petter

  Han har väl aldrig påstått att vi skulle ha fler djur idag. Så förstår inte varför det inte skulle passa. Sverige har som sagt de senaste åren minskat spannmålsodlingarna och för 50 år sedan hade vi mer hektar med spannmål än idag. Nästan 500 000 mer hektar. Vi hade en mindre havreskörd 2005 än på 50-talet dessutom. Faktum är att vi använde mer mark till spannmål i mitten på 1800-talet än idag. Visst har vi ökat den totala spannmålsskörden, men det har med produktivitetsökningar att göra, precis som hos mjölkkorna som producerar mer idag. Men skördarna idag är mindre än på 70-talet, om vi fortsätter med samma nivåer ett par år till. Och det är ju kraftfodret från spannmålen som ökat produktiviteten hos mjölkkorna. Det som kunnat gjort att vi har mindre kor, det är inte veganer som äter upp ditt spannmål för dig. Och när FAO räknar på boskaps utsläpp så räknar de självklart in foderproduktion.

  Idag odlar vi mindre potatis än för 50 år sedan. Produktionen av kött har ökat sedan 50 år sedan, idag låter vi korna bli fullvuxna innan vi äter upp dom, på 50-talet åt vi massvis med kalvkött. Produktionen av kyckling (ton kött) har sjudubblas sedan 50-talet. Allt enligt SJV. Att vi har ökat produktionen av kött och vegetabilier och samtidigt minskat antalet mjölkkor och areal för spannmål ger oss ingen ursäkt att slösa på de resurser vi har oavsett var man står politiskt sett. Vi producerade redan 1850 mer spannmål än vad vi människor äter idag.

  Men din älskade bloggare gjorde fel när han drog upp spannmål, antalet djur kan du jämföra med antalet hektar, inte med skörden. Det som fick mig att reagera.

 5. Profilbild för jens

  Hej Petter. Tack för utomordenligt inlägg; detta och alla tidigare. Jag kunde inte sagt det bättre själv.

 6. Profilbild för Frank Nilsson

  Om alla vore veganer, skulle vi inte kunna hålla en uthållig matproduktion och en omfattande svält skulle bli resultatet.

 7. Profilbild för Frank Nilsson

  Det är spannmålsproduktionen till djur och människor som står för det fossila bidraget till växthusgaserna. Köttdjuren i sig kan inte lämna något bidrag. Deras bidrag kan bara komma från födan och äter de gräs ingår detta i det normala kolkretsloppet.

  Det är en skam för vänsterpartiet att man i gemen är så dåligt insatta, att de låtit verganer som Holm dominera debatten.

 8. Profilbild för jens

  Frank, du har fel i allt du påstår. Vad blir det inte för utsläpp för att producera spannmålen som djuren äter (75 procent av spannmålen i Sverige blir foder, 40 procent på världsnivå). Vad blir det inte för utsläpp av djuren direkt samt av deras avföring? Läs Livestocks Long Shadow och andra välgenomarbetade rapporter.

 9. Profilbild för Frank Nilsson

  Du läser illa!
  Jag skriver ju precis just detta, att det är spannmålen som står för bidraget!

  Om man däremot föder upp djuren på gräs, blir det ju inget spannmålsbidrag för deras del.

 10. Profilbild för Kenneth Ekdahl
  Kenneth Ekdahl

  Det stora problemet är ju att vi matar korna med för dem artfrämmande föda, kor skall inte äta spannmål, kor skall äta gräs.

  Äter korna gräs, på plats där gräset växer, byggs markens humuslager upp, plöjer man samma mark dör gräset och humuslagret multnar och dess bundna kol frigörs huvudsakligen i form av växthusgasen metan.

  Humuslagret är en av jordens största kolsänkor.

  Gräsbetande kor innebär alltså en minskning av utsläppen av växthusgaser, spannmålsodling innebär en ökning.

  Har man inte kor får man inte heller någon gödsel, då måste man använda konstgödning, vid produktionen av den går det åt stora mängder energi, normalt i form av fossil olja.

  Cirka 70% av jordens landyta kan man inte odla spannmål på eftersom där finns för lite vatten och näring, men på en stor del av den ytan växer gräs som lämpar sig utmärkt som bete för gräsätande djur som i sin tur blir högvärdig föda för oss.

 11. Profilbild för Sten Sture Skaldeman

  Den som är osäker på vad vi ska äta kan förslagsvis läsa Lars Wilsson, docent i biologi och författare till flera intressanta böcker. Jag citerer ur ett av hans debattinlägg:

  Maten och miljön.

  ”Om du vill bidra till att minska växthuseffekten bör du i första hand tänka på vad du äter. Dagens produktion av vegetabilisk mat får en stor del av sin energi från konstgödsel som tillverkas av olja…”

  ”Under praktiskt taget hela människans tid på jorden har basmaten bestått av kött och fisk. Vår matsmältningsapparat och ämnesomsättning visar att vi inte är skapta för att huvudsakligen leva av grönsaker. De innehåller inte alla de aminosyror som vi behöver för våra cellers tillverkning av sina proteiner och de långkedjade omega-3 fettsyror (EPA och DHA) som spelar en viktig roll bl.a. i vår hjärna, finns bara i naturligt producerade animalier.Vi är beroende av gräsätare som omvandlar grönsakerna till animaliskt protein och animaliskt fett…”

  ”Människan behöver naturligt producerad animalisk mat för att utvecklas optimalt och för att underhålla ett effektivt immunförsvar…”

  Vad politiker tycker att vi ska äta är ointressant. Vad veganer, fruktarianer och solätare tycker att vi ska äta är deras eget problem. Den undernärda person som vi ser på presentationsbilden till denna blogg tycks vara både politiker och vegan. Det är synd om honom.

  Sten Sture

 12. Profilbild för Petter
  Petter

  Vall är för övrigt det som för närvarande tar upp störst del av våran åkermark. Vall och grönfoder tar upp över 40% av våran åkermark.

  Kenneth det går fint att bruka mark med växelbruk och använda ekologisk gödsel. Spannmål är inget undantag, när det gäller vattenanvändning så finns det ju också andra spannmålssorter än vete och sumpris. Vi odlade som sagt spannmål på mer mark på 1800-talets andra hälft än idag, även om avkastningen var låg så var det fortfarande mer spannmål än vad vi äter idag, eller använder till livsmedel, allt före både olja och utbredd användning av konstgödsel eller moderna maskiner. Visst du får inte 6 ton per ha, men sådan vete äter inte du heller, då den i allmänhet är djurfoder, du kanske får hälften per hektar 3 ton per ha med ekologisk vete. Mark har vi tillräckligt av för att använda direkt till livsmedel.

 13. Profilbild för Petter
  Petter

  Sten sture, det finns vissa problem med att bara äta vegetabilier, men de flesta i världen har trotts allt inte råd med något annat. Atkins kan vara utmärkt för att gå ner i vikt, men världen har inte råd med att alla äter en atkinsdiet. Så själv äter jag och tror jag på en blandkost. Som inte innehåller alldeles för mycket kött. Spannmål är för övrigt inte grönsaker utan frukt. Precis som gräs inte heller är en grönsak. Men ät du gärna din ekologiska ko. Det är mycket bättre än att driva på konstgödselodlade vetet som används som foder till konventionell animalieproduktion. Och som du redan vet nyttigare.

  Men det är djuren som driver på den konventionella odlingen, 2000/01 åt vi bara 15% av spannmålet vi odlade. Det var det som gick till livsmedel. Vegetarisk eller vegankost tar för övrigt anspråk i mindre mark än blandkost enligt en rapport från SLU. Köttproduktion är för övrigt mycket mer vattenkrävande än spannmålsproduktion. Så det är inte som folk behöver vara oroliga för att veganer ska äta upp hela världen.

 14. Profilbild för köttätare
  köttätare

  Men Petter, på vilket sätt skulle minskad vattenåtgång vid matproduktion i Sverige hjälpa svältande i tredje världen? Höjs deras grundvattennivå om vi använder mindre vatten, eller vad menar du?

  Och var tror du vattnet tar vägen som kon dricker? Allt blir ju knappast kvar i dem, det förstår du väl. Kon kissar ju ut det, det är så det fungerar i ett naturligt kretslopp!

 15. Profilbild för Kenneth Ekdahl
  Kenneth Ekdahl

  Är det någon skillnad på utsläpp för att odla spannmål för att föda upp kor eller för att föda upp människor?

  Både kor och människor blir dåliga i magen av att äta spannmål och när man är dålig i magen släpper man ut mer metan, det gäller både människor och kor.

  Sedan konstaterar jag att du glömde kommentera vad jag skrev om humuslagret.

  Personligen förespråkar jag för sveriges del en stor omställning av skogsbruket från dagens monokulturer av gran för massaindustrin till att odla timmer i blandskogar. Den odlingen ger en stor andel timmer och gynnas samtidigt av kor på skogsbete. På åkrarna är det bättre att odla t.ex hampa som råvara till papper och textil, det som blir kvar när man utvunnit fibrerna kan man röta till biogas och rötresten kan återföras som gödning till åkrarna, en mycket fin gödning där näringen gjorts mycket lätt tillgänglig vilket innebär att den tas upp av växterna i högre grad i stället för att spolas ut i havet.

  Betande kor och vid vissa perioder grisar gynnar skogen genom att göra befintlig näring mer lätt tillgänglig för växterna.

  Jag kan ju nämna att jag efter min kostomläggning inte äter nämnvärt mer kött vid varje måltid, däremot äter jag fetare kött som mättar mer, jag kompletterar måltiden med mer fett framförallt från smör och grädde samt är noga med att ta vara på allt fett från köttet.
  Detta mättar lika mycket som de kolhydrater jag uteslutit men mättnaden är mer behaglig och varar betydligt längre vilket gör att jag i snitt behöver äta 2-3 måltider per dag.

  Jag använder också bitar av djuren som normalt inte används i samma utsträckning som t.ex. de allra senigaste bitarna vilka blir mycket läckra vid lång tillagning vid låg temperatur då senornas collagen omvandlas till gelatin som är ett mycket högvärdigt näringsämne som bl.a. ger kroppen byggstenar för att reparera och underhålla senor och leder.

  Förmodligen äter jag alltså totalt ett mindre antal djur nu än tidigare trots att jag äter mer kött.

  Nu skall jag ta hand om en gryta med buljong på restena av gårdagens ekologiska kyckling som stått och knappt puttrat i rödvin och vatten sedan i går eftermiddag.

 16. Profilbild för Petter
  Petter

  Kenneth:

  Skillnaden är att människor kräver mindre mark, mindre spannmål, således mindre markerosion, läckage av näringsämnen (övergödning) och så vidare. Självklart bildar all anaerob nedbrytning metan, men det var väl inte det som diskuterades. Att korna släpper ut metan är inte riktigt problemet utan att de kräver mycket resurser. Sen är vår massaindustri brutalt resurs och energikrävande vilket jag själv brukar på peka. De är dock de som använder mest bioenergi i Sverige.

  köttätare:

  Menade bara att man knappast har massor kor i områden med vattenbrist för att beta av lite gräs. Visst det går i Australien genom att flytta omkring dom på områden större än ett mindre land och dessutom använda grundvatten. Men det är inte som de är effektiva på att omvandla växtprotein till animalieprotein. Sen om veganer vill äta tillskott producerade från genetiskt modifierade bakterier så är ju det deras val.

  Sen om man vill använda fett (ketoner) som energikälla istället för kolhydrater (glukos) så krävs det fortfarande att man lägger om kosten på ett sådant sett att majoriteten av världens medborgare måste äta betydligt mer kött och då behöver vi betydligt mer kraftfoder i form av spannmål. Då de flesta inte har råd att äta någon betydande mängd kött idag. Du kan inte utgå från att världsbefolkningen äter svenskens 80kg kött om året. Eller att de har råd med det överhuvudtaget. Sen är ju trotts allt över 50% av det en svensk äter (energimässigt) kolhydrater. Det handlar om att ersätta sådär 1500 kcal i snitt med fett och protein utifrån en snittkost.

  Ekologisk gödsel (dvs rötad) skrev jag visst om, Kenneth. Då den är mineraliserad är den betydligt bättre än att använda gödsel från boskap. Som för övrigt står för mycket utsläpp i Sverige, all anaerob nedbrytning som sker i gödselstackarna, flytgödseltankarna etc släpper självklart ut metan också, samt koldioxid, och lustgas vid både lagring och spridning. När man odlar ekologiskt så brukar man växelbruk och göder dessutom marken med bland annat baljväxter och klöver (binder kväve). Ja, gräs är bättre än veteodlingar, ger mindre läckage från marken, men vi har spannmålsodlingar till stor del enbart för djurens skull 4/5 av spannmålet går till dom. Samtidigt är 40% av åkermarken vall och betesmark till djuren. Det ger alltså mer vinst att sluta äta djur än att sluta äta spannmål och annan kolhydratrik mat. Betydligt mer mark frigörs och kan tas i träda.

  Rötrester från reningsverk har för övrigt länge används som jordförbättrande medel och kommer säkert att användas ännu mer i framtiden. Vi behöver inte djur för att producera avföring för oss.

 17. Profilbild för Petter
  Petter

  Nu tar jag en paus i diskussionen då inläggen blir för långa, detta är trotts allt inte ett diskussionforum utan Jens stackars blogg. När man pratar utsläpp från jordbruket läs FAOs rapport, jordbruksverkets och SLUs rapporter i ämnet istället för att inbilla er saker som ni tror folk tycker eller anta saker. Blir lättare att diskutera om alla utgår från samma fakta.

 18. Profilbild för Frank Nilsson

  Petter,
  Äter människor gräs?

  Om kor går på betesmarker som inte kan användas till odling, vilka resurser kräver de då som skulle kunna användas till odling?

  Hela ditt resonemang går ut på att boskap måste äta spannmål. Lägg ned en biten!

  Om vi producerar gräsbetande boskap i Sverige, blir väl mer spannmål kvar till människor som till äventyrs vill äta den! Om spannmålen inte äts av korna så äts den ju faktiskt inte av korna. Är det svårt att förstå?

 19. Profilbild för Kenneth Ekdahl
  Kenneth Ekdahl

  Petter,
  Är det bättre att tro på vad FAO, Jordbruksverket och SLU inbillar sig? Eller vad de vill inbilla oss för att hålla sig väl med Monsanto, Netslé, Coca Cola m.fl?

  Det är ju dessa EU gett i uppdrag att ta fram underlag för uppdaterade kostråd.

 20. Profilbild för Frank Nilsson

  Låt mig göra en summering av de argument som framkommit.

  Resurserna och solidariteten:

  Vi tycktes från början vara överens om att spannmålsproduktionen via konstgödselanvändningen gav ett fossilt nettotillskott till växthusgaserna.
  Men Petter påpekar lyriskt att vi odlade mer spannmål redan på 1800-talet och vill att vi ska öka den produktionen och sluta äta kött.

  Jag ställer som alternativ att vi ska ha gräsbetande djur. Det skulle ge ett nettotillskott till matproduktionen. Dessutom frigörs ju den del av spannmålsproduktionen som djuren tidigare ätit för andra ändamål. Det här skulle medföra, att vi kunde minska eller t.o.m. ta bort importen av mat till Sverige.
  Det är ett solidariskt alternativ.

  Petter vill inte se detta alternativ, eftersom hans agenda utgår från detta enda: att få oss att sluta äta kött. Det är alltså för honom inte en fråga om att utnyttja resurserna så bra som möjligt, utan bara en fråga om att föra fram veganismen.

  Västhuseffekten:

  Eftersom Petter, Jens m.fl. vill öka spannmålsodlingen och ta bort naturgödseln leder deras alternativ till att växthusgasena ökar. Det bekymrar dem inte. Det enda som tycks vara deras bekymmer, är det faktum att vi äter kött. Veganismen igen!

  Petter framför att vi skulle kunna ersätta naturgödseln med rötslam.
  Jag menar att det är viktigare att ersätta konstgödseln, men för Petter är konstgödseln alltså inte det stora problemet, utan naturgödseln, d.v.s. djuren. Han vill inte att vi ska äta kött!

  Synar man argumenten, går Petters, Jens m.fl. hela resonemang ut på att få oss att sluta äta kött. Allting är underordnat deras veganinställning! Allt tal om resurser, solidaritet, växthusgaser m.m. har detta enda mål: att få oss att sluta äta kött!

 21. Profilbild för köttätare
  köttätare

  Kunde inte ha sagt det bättre själv, Frank. På pricken rätt!

 22. Profilbild för Petter
  Petter

  Jag äter blandkost, jag har aldrig ätigt vegetarisk eller vegankost under någon period i mitt liv. Jag vill inte att vi slutar äta animaliska produkter, jag på pekar bara att de använder mycket resurser, dessutom äter vi långt mer protein än vi behöver. Att fortsätta öka köttkonsumtionen ser inte vettigt ut.

  Frank Nilsson

  Våra betesmarker var från början skog, till stor del iaf, vall och betesvall är dessutom som sagt över 40% av våran åkerareal och betesmark är utöver det 500 000 hektar. Hur mycket vall vill du ha? För man måste öka vallarealen om vi ska kunna ha mera grönfoder, hö och ensilage till djuren och minska spannmålsodlingarna. Jag utgår från verkligheten, djur äter kraftfoder, även ekologiskt uppfödda djur får äta 10% konventionellt foder om bonden inte kan få fram 100% ekologiskt. Dessutom äter de ekologiskt kraftfoder i form av raps, ärtor och åkerbönor.

  Jag har bara sagt att om man skulle föda upp färre djur och producera mindre kött skulle vi kunna odla mindre spannmål, inte mer.

  2000/01 uppgick humankonsumtion av spannmål till 900 kton. Det mesta är svenskt, men 91 kton durumvete, 52 kton ris och 16 kton majs importerades. Produktionen av spannmål 2000 låg på ca 5.5 Mton. Humankonsumtion uppgår bara till 15-20% av spannmålet. Så det är inte mycket mer än rimligtvis 200 000 – 250 000 hektar mark som går till humankonsumtion av idag straxt under 1 000 000 hektar. Sen är det ca 30 000 ha till vete för etanol till Agroetanol och 5% inblandningen i bensin. Matpotatis ligger nere på ca 525 kton nu och tar upp under 30 000 ha.

  Varför ni tror att vegetarianer och veganer skulle äta upp hela världen förstår jag inte, animaliska produkter är bara ca 37.5% av en svensks kost rent energimässigt. Att ersätta de 37.5% med vegetabilier kommer inte kräva en femdubbling av spannmål för humankonsumtion som är det som krävs för att vi i ett ”vegansamhälle” skulle kunna matcha dagens spannmålsproduktion. När det handlar om att ersätta kons kraftfoder så handlar det om ca 3 ton spannmål och proteinfoder om året per ko. Och då är det mjölkkor.

  Alltså till boskap används ca 500 000 hektar betesmark, slåttervallen gav 4.2 mton på 831 390 ha, betesvall uppgick till 190 400 ha, slåtter och betesvall uppgick alltså till 1 081 080 ha. Spannmål odlades på ca 980 000 ha och ca 4/5 gick till djurfoder. Så bara av vår åkerareal går ca 1.8 M ha av 2.7 M ha till djurfoder. Utöver det 500 000 ha betesmark. Ca 2.3 miljoner hektar av 3.2 miljoner hektar mark går alltså åt till boskap. Då räknas ändå 300 000 ha träda in där bland åkerarealen. Vi skulle inte kunna äta 80 kg kött om året om vi bara lät djur äta på betesmarker. Betesmarker är de enda som man bör lämna orörda med maskiner och som inte bör växa igen. Fler kor och fram för allt mer produktion av animalier skulle i dagsläget bara betyda att vi måste importera in mer kraftfoder. Men jag förespråkar varken mer animalier eller vegankost. Ekologisk produktion förespråkar jag dock och det betyder att använda gödsel från djuren på bästa sätt. För de ingår i kretsloppet.

 23. Profilbild för jens

  Intressant diskussion. Frank och Kenneth utgår från ett idealscenario som är värt att sträva emot. Visst vore det tio ggr bättre än den resursintensiva och utsläppande djurindustri som vi har idag. Problemet med ert resonemang är ju att det ungefär är lika realistiskt som att alla bilar ska drivas med vätgas och flygen ska drivas enbart av solpaneler. D v s: absolut inte omöjligt, men idagsläget mycket långt borta. Grundfrågan då blir – som jag tycker ni duckar för – hur lever man i dagens samhälle där köttframställning – till den absolut största delen – är som vilken industri som helst? Jo, på samma sätt som att vi måste minska på bilåkandet och flyget kraftigt måste vi göra detsamma med animalierna. Den som har tillgång till kött från enbart gräsätande djur kan ju hålla sig till detta.
  I övrigt hänvisar jag till Petters mycket vederheäftiga inlägg och skulle tycka att det vore på sin plats om Frank och Kenneth m fl tog en närmare titt på FAO-rapporten och en del andra kött-klimatstudier.

 24. Profilbild för Frank Nilsson

  Jens, inte mycket visioner där inte!
  Att sätta djur på gräsbete är för dig en omöjlig vision.

  Beror det inte på just det jag visade på tidigare, att din enda vision är att få oss att överge människans naturliga kost, köttet?!

  Att förändra köttproduktionen är för dig omöjligt, att ta bort den bir det enda möjliga…

 25. Profilbild för Petter
  Petter

  Just bete fungerar bara en kort del av året, man behöver som sagt stora arealer för slåttervallodling. Det handlar om en stor omställning som kommer ge oss lägre produktivitet och mindre av kött och mjölk. Per djur iaf. En omställning som inte riktigt finns i verkligheten, politiker kommer inte förbjuda konventionell odling helt plötsligt.

  GMO kommer vi inte riktigt ifrån i Sverige heller, EU godkänner sort efter sort. Det är inget man kan ha i ett ekologiskt jordbruk.

  Hur som helst du lyckas nog bättre om du talar om ekologisk produktion istället för för naturlig kost och ”stenåldersdiet”, håll det till dom som vill och kan välja sådan kost. Det finns krafter för ökat ekologiskt odlande i Sverige stöd dom. Så kanske vi får se fler kravbönder. Att låta konspiratorisk som Kenneth kommer inte hjälpa iaf.

  Stora delar av vår jordbrukspolitik förs inte ens i Sverige det måste man minnas i sådana här debatter. Politiker i Sverige kan inte förbjuda eller begränsa användningen av GMO t ex. Det är inte heller dom som bestämmer vilka subventioner vi har i jordbruket, det är därför Norge har fler som arbetar med jordbruk än vad vi har. De har möjlighet att föra en sådan politik då de inte är med i EU. Är du för EU eller inser att vi kommer vara med i all överskådlig framtid får du tyvärr infinna dig i att vi har samma jordbrukspolitik som resten av EU och att det är svårt att ändra på.

 26. Profilbild för Frank Nilsson

  Petter,
  Varför argumenterar du som om jag var för EU?

 27. http://bottespascher.net

  Ta kontroll över matproduktionen « Jens Holm…