Erlandsson, tala sanning om etanolkraven

Obs! I slutet av detta inlägg finns en konkret fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson. Jag vore tacksam för ett svar direkt här eller på annat sätt. 

Har just sett Kalla Faktas dokumentär om sockerrörsetanol från Brasilien. En rad missförhållanden togs upp: barnarbete, slavliknande villkor, hälsovådliga arbetsvillkor, låga löner och överlag att de 800 000 som jobbar på sockerrörsfälten i Brasilen utnyttjas till max. 

Denna dokumentär understryker med kraft vikten av att vi snarast möjligt: 1. Gör vad vi kan för att stödja brasilianska lantarbetare, 2. Att vi ställer sociala krav på hur vårt bränsle produceras, 3. Garanterar att det inte sker någon konkurrens mellan livsmedelsproduktion och produktion för biobränsle 4. Överlag kör mindre bil så att efterfrågan på både fossila och ”förnyelsebara” bränslen minskar.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson intervjuades i både dokumentären och i TV4s efterföljande nyheter. Erlandsson påstod att regeringen/EU (oklart vem) håller på att ta fram hållbarhetskriterier för biobränslen som ska innefatta både miljömässiga krav och sociala krav. Men här talar ju Erlandsson inte riktigt sanning. EU-kommissionen har redan lagt fram miljökriterier för biobränslen, men i dessa finns inga sociala krav (kommissionen hävdar att det är i strid med WTOs regler). När jag har debatterat med den svenska regeringen har jag fått svaret att man inte tänker ta fram några sådana.

Fråga:
Så, Eskil Erlandsson: Vad är det för sociala krav som den svenska regeringen håller på att ta fram? Tänker ni ta fram något som bara ska gälla i Sverige? Hur ska det isåfall kunna genomdrivas när EUs förnyelsebarhetsdirektiv är ett harmoniseringsdirektiv? Om ni driver det på EU-nivå, hur exakt driver ni detta?


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

5 svar till ”Erlandsson, tala sanning om etanolkraven”

 1. Profilbild för Johanna
  Johanna

  Ja, dax för ett svar från jordbruksministern. Ska bli intressant o se om han driver krav som ingen annan i den svenska regeringen känner till.

 2. Profilbild för Luft till salu

  Frågan är intressant. Hur ser du själv på det hela? Det är utan tvekan en stor fråga.

 3. Profilbild för Johanna
  Johanna

  Biobränsle är verkligen inget självändamål. Samtidigt så är de ju bättre än fossila bränslen. Men vi kan inte introducera ett nytt bränsle som inte är trovärdigt ur sociala och ekologiska hänsyn. Bioanhängarna har en del kvar att bevisa (fram för biogas ex vis).
  Fram till dess: kör mindre bil – åk kollektivt.

 4. Profilbild för Petter
  Petter

  När det gäller biogas producerar vi bara en tredjedel av vad Danmark gör, vi är riktigt dåliga och allt vad det gäller biogas ligger på kommunerna.

  Vad det gäller den svenskproducerade etanolen med svenskproducerad konventionellt odlat spannmål – vete så är det inte ens i närheten av att täcka behovet av inblandningen i 95 Oktan bensin.

  Så det spelar ingen roll vad man tankar när det gäller bensin (95 oktan) och E85. Det är lite slav i båda.

  Men framför allt är det energiförbrukningen vid inrikes transporter som måste ner. Olja står fortfarande av en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Vi kan inte byta ut det mot 150 TWh biobränslen som vi importerar från länder där jordbruksmark och arbetskraft kan fås billigt. Fast det är inte heller meningen att vi ska göra, så det är fel strategi från början.

  Flyget är inte en särskilt stor bov, vi behöver internationella transporter på järnväg enda från landet det tillverkas i till Sverige. Vi behöver bygga mer järnväg och bättre järnväg så att vi kan sluta använda lastbilar för en större del av inrikes transporten. Per personbil kan vi göra massor för att minska förbrukningen, EUs regler från 2012 kommer hjälpa till.

  Skulle vi ha dubbelt så mycket järnvägstrafik som idag så skulle det fortfarande dra energimässigt ca 16 gånger mindre än vad vägbaserade fordon drar i oljebränslen.

  Vad de gäller industrins oljeanvändning så är den t ex mindre än bensinfordonens användning.

  Hur som helst att gå från ineffektiva bensinbilar till ineffektivare E85 (etanol/bensin) bilar kommer inte att fungera.

 5. Profilbild för jens

  Nu – tre månader senare – har jag tillslut fått ett svar från Erlandsson. Läs nedan:
  Jens!

  Tack för ditt e-brev om produktionen av sockerrörsetanol i Brasilien. Jag beklagar att svaret har dröjt.

  Det förändrade klimatet och växthuseffekten vittnar om behovet av att ställa om vårt energisystem från fossilt till förnybart. För svensk del ser jag att etanolproduktionen fyller en väldigt viktig roll i Sveriges omställning till en hållbar energiförsörjning. Sverige behöver en egen produktion av etanol som ett led i att uppfylla EU:s miljömål om att minst 10 procent av alla drivmedel i EU ska år 2020 utgöras av förnybara drivmedel. Utifrån dagens situation är det dock nödvändigt att ta hjälp från andra delar av världen genom import.

  Det är självklart så att vi måste ställa krav på att de varor som importeras är producerade under hållbara förhållanden – såväl när det gäller miljöaspekter som när det gäller arbetsvillkor. Det är förfärligt att människor behandlas på det sätt som har visats i media. Människors arbetsvillkor ska vara rimliga.

  Det här är också en fråga som ligger högt upp på departementets agenda. För att kunna ställa krav på de varor som importeras har EU-kommissionen lagt ett förslag om hållbarhetskriterier för biobränslen där även sociala hållbarhetskriterier finns föreslagna. Den svenska regeringen välkomnar framtagandet av hållbarhetskriterier. Det är självklart viktigt att likvärdiga krav ställs på såväl europeiska som utomeuropeiska producenter och att de är förenliga med WTO:s handelsöverenskommelser.

  Med vänlig hälsning

  Eskil Erlandsson
  Jordbruksminister