Dags för köttskatt

Debattartikel som jag har tillsammans med en massa andra personer i Östgöta Correspondenten.

Nu väntar vi alla på att vår regering ska vakna till i frågan.

Dags för köttskatt
Östgöta Correspondenten 2008-03-11

Vi borde äta mindre kött – för hälsans men framförallt för miljöns och klimatets skull. Ändå äter vi bara mer. Därför är det dags för en särskild skatt på animaliska livsmedel, skriver flera politiker och miljödebattörer.

FN-rapporten Livestock’s Long Shadow visar tydligt att djuruppfödningen är en viktig faktor i en lång rad allvarliga miljöproblem. 18 procent av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser kommer från djuruppfödning – till och med något mer än hela transportsektorns stora klimatpåverkan.

Djuruppfödningens utsläpp beror bland annat på den högre energiåtgången jämfört med vegetabilier, på metan som bildas i idisslares matsmältning och på lustgas som bildas i gödselstackar. Även avskogning för bete och foderodling bidrar mycket. Expansionen av betesmarker för nötköttsproduktion utgör den främsta drivkraften i nedhuggningen av Amazonas, vilket frigör enorma mängder kol. Det innebär att importerat kött kan vara en riktig miljöbov, men det gäller även svenska grisar och fjäderfän som får brasiliansk soja i kraftfodret. Soja odlas visserligen främst på savannen, som också innebär nedhuggning om än med mindre växthusgasutsläpp, men innebär att nötdjursuppfödningen förskjuts mot Amazonas.

Utöver miljöproblem och djuretiska aspekter finns en rad vetenskapligt dokumenterade hälsonackdelar med högt köttintag. Det är alltså inte förvånande att både Naturvårdsverket och Livsmedelsverket rekommenderar sänkt köttkonsumtion. Tyvärr går utvecklingen åt rakt motsatt håll.

Ett förslag som bland annat förs fram i en aktuell riksdagsmotion är att se över hur animalieproduktionens miljöpåverkan kan beskattas. Liksom andra miljöskatter är syftet att kompensera för de marknadsmisslyckanden som uppstår när priset på en vara inte speglar de fulla samhällsekonomiska kostnaderna, som när varan ger upphov till miljöskador som någon annan får lida av.

Genom beskattningen av bensin och diesel blir mer miljövänliga transporter i jämförelse mer attraktiva. Samma logik borde gälla för kött – blir köttet dyrare blir det rimligen mer attraktivt att välja mer klimatsmarta alternativ i stället.

Exakt hur en beskattning av animaliska produkter bäst utformas behöver utredas. Det optimala vore egentligen att beskatta varje del av miljöpåverkan – energiförbrukning, metanutsläpp, näringsläckage och så vidare – men såväl praktiska skäl som det faktum att detta endast skulle drabba inhemska producenter talar för att i stället lägga en punktskatt på animaliska livsmedel som kompenserar för deras miljöpåverkan. Om sen skatteintäkterna ska användas till andra skattesänkningar eller till satsningar på angelägna områden beror på politisk preferens. Oavsett vilken lösning man i slutändan kommer fram till är huvudsaken att vi inte längre blundar för djuruppfödningens miljökonsekvenser.

Alexander Chamberland, fd språkrör Grön Ungdom
Lisa Gålmark, fil mag historia, skribent och författare
Jens Holm, EU-parlamentariker (v)
Jacob Johnson, riksdagsledamot (v) miljö- och jordbruksutskottet
Toivo Jokkala, redaktör tidningen Djurens Rätt
Helena Leander, riksdagsledamot (mp) skatteutskottet
Kajsa Lindqvist, ordförande Miljöförbundet Jordens Vänner
Carl Schlyter, EU-parlamentariker (mp)


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

12 svar till ”Dags för köttskatt”

 1. Profilbild för Jan Wester
  Jan Wester

  Kom in mitt i Uppdrag Granskning ikväll som hade denna fråga på tapeten. Vänsterpartiet lyftes fram som att vi inte föreslagit ett dyft i frågan och då tänkte jag på Jens Holm såklart. Du har väl bråkat om den här frågan i åratal vad jag kan minnas.

 2. Profilbild för jens

  Tyvärr har jag inte sett programmet. men vad tråkigt om det framställdes så. Vi var först i Sverige att kmotionera i riksdagen om detta. Hanna Zetterberg gjorde det redan på sin tid.

 3. Profilbild för Jan Wester
  Jan Wester

  Jens!

  Jag rekommenderar att du tittar på Uppdrag Granskning. Det går ju alltid att göra på SVT:s webb.
  Jag ska se om det själv eftersom jag missade början.
  Det de hade gjort tror jag var att titta vad partierna föreslagit i budgetförslagen och kommit fram till att ingenting nämndes om den frågan. Samma sak för miljöpartiet också och alla andra partier också för den delen.

 4. Profilbild för
  Anonym

  Men herregud, finns det ingen gräns för självspäkningen i Det Heliga Klimatets namn?
  Som vanligt är det piskor och planekonomi som ska frälsa oss från ondo. Jag citerar Danne Norling:

 5. Profilbild för Peter Olsson
  Peter Olsson

  Citatet föll bort, tydligen: Det som inte kom fram i programmet mer än i förbigående var två saker. Ris svarar faktiskt för 40 procent mer metanutsläpp på jorden än idisslarna (där vilda bufflar ingår). Ransonering eller straffskatt på ris ligger alltså ännu mera i farans rikting.

 6. Profilbild för jens

  Fast det stämmer inte att riset har så stora metanutsläpp vare sig i totala termer eller per producerad enhet; per kilo.
  Vänligen ange Norlings källa!
  Svenskas ledarsida har varit oförsiktig nog att föra vidare den uppgiften. De borde värna om sin trovärdighet.
  Metan är dessutom bara en av flera växthusgaser som köttindustrin för med sig. Läs min och Toivos rapport.

 7. Profilbild för Henrik Jansson
  Henrik Jansson

  Kan du tala om hur du har kommit fram till kornas metangasutsläpp. Du har gjort några allvarliga felräkninar, men jag måste se hur du har räknat för att se var du har gjort fel.

 8. Profilbild för jens

  Se mer detaljer i FAOs Livestock´s Long Shadow, min och Toivos rapport samt min rapport ”Mat, miljö, rättvisa” på http://www.rattvismat.nu

 9. Profilbild för Petter
  Petter

  En sak jag stör mig på är att man räknar vissa utsläpp som om de inte finns när de kommer från sk biobränslen, men man räknar utsläppen i samband med animalieproduktion som rena utsläpp. T ex kommer ju inte biltrafiken släppa ut mindre om vi skulle kunna producera biobränslen motsvarande hela bränsleförbrukningen och jag hoppas verkligen inte Volvo och Saab kan komma och säga att deras storbilar med 2 liters E85 motorer släpper ut mindre än 130 gram CO2/km och klara EUs krav 2012, då skulle man missa hela effektiviseringen.

  Hur de räknat (FN) utsläppen från korna är ju med inopererade gasmätare, Uppdrag granskning visar några bilder på en sådan ko. 18% av totala utsläppen räknar de till animalieproduktion. Man ska dock komma ihåg att för Sverige så är alltid transporterna värre än köttproduktionen. En tredjedel av Sveriges energi kommer från olja. Nästan all den oljan går till transporter av olika slag. Vill du diskutera matematiken bakom FOA-rapporten får du nog kontakta de som skrev den dock, men i den står det klart och tydligt att boskap står för 80% av jordbrukets utsläpp.

  UGs program var dock inte det bästa, de ställde bilen mot en köttbit, men bilen släpper ut hälsovådliga avgaser och partiklar och gör det också där folk bor och vistas. Det är något man måste räkna in också.

  På tal om transporter så om du skulle göra el (med 35% effektivitet) med oljan vi använder till transporter skulle du kunna driva ett järnvägsnät och spårnät med 45 gånger mer trafik än idag. För övrigt har vi mindre spår-kilometer än på 1940-talet idag.

 10. Profilbild för Petter
  Petter

  Kanske ska tillägga att de där 18% av de totala utsläppen är en CO2-ekvivalent.

  Men när det gäller metanutsläpp är de 37% av de totala.

  FAO räknar alla utsläpp, CO2, N2O och CH4 då i CO2-ekvivalent. Och inklusive foderproduktionen och markanvändningsförändringar. Aja den finns där för alla att läsa.

  Att mäta i CO2-ekvivalent är vanligt och risproduktion hamnar inom de där 20% som resten av jordbruket släpper ut 🙂

  Övergödning, kväveläckage och förorenade vattendrag är ju också andra bekymmer man får av boskap.

 11. Profilbild för Kärnfrisk
  Kärnfrisk

  Övergödning, kväveläckage och förorenade vattendrag är knappast bara bekymmer man får av boskap, mer då av spannmålsproduktion som också går till mjölinsustrin samt övrig jordbruksproduktion. Att vara vegan och skylla växthuseffekten på köttätare är ju bara så förbannat korkat.

 12. Profilbild för jens

  Medn, du förstår ju inte hur det hänger samman: ju mer kött, desto mer vegetabilier (till djurfoder).