Men skatterna bestämmer vi själva över…

EU lägger ju sig bara i ett ytterst begränsat antal områden. Skatterna får varje medlemsland helt bestämma över. Ja, så lät det inför folkomröstningen om EU 1994. Nedan ett pressmeddelande från EU-kommissionen, 31 januari i år om de processer kommissionen inlett mot medlemsstater som inte harmoniserar moms- och avgifter. Intressant – eller snarare skrämmande – kan man ta del av de pågående processer som EU-kommissionen inlett mot Sverige. Här kan man läsa om alla andra länder.

Ljudboken var ju ett exempel på där EU-kommissionen ville tvinga oss att höja momsen. Nu har det nyligen gjorts positiva tolkningar av EU-kommissionens senaste agerande, nämligen att de inte längre kommer driva frågan. Ingen skulle bli gladare än jag om det var så, och låt oss hoppas att så är fallet. Men jag känner mig inte helt övertygad när jag ser ärendet ”IP/07/402”, som är just det där kommissionen vill tvinga upp vår moms på ljudböcker från 6 till 25 procent. Så länge ärendet finns med på listan av pågående processer mot medlemsländer kan vi som vill rädda ljudboken tyvärr inte känna oss helt lugna.

Nedan EU-kommissionens pressmeddelande.

Taxation: European Commission takes decisions concerning 18 infringement procedures against 13 EU Member States

The European Commission on 31 January published 12 press releases concerning a total of 18 infringement procedures in the field of taxation against 13 countries.

For each press release, the Member State(s) involved, the area of taxation and the reference number are briefly mentioned below.

·     Austria and Ireland, minimum retail prices for cigarettes (IP/08/148).

·     Finland, VAT and public legal aid offices (IP/08/139).

·     France, VAT on undertakers’ services (IP/08/145).

·     Portugal, 2005 tax amnesty (IP/08/147).

·     Spain and United Kingdom, refund of VAT to non-established taxable persons (IP/08/141).

·     Austria, Malta and Finland, inclusion of car registration tax in calculation of VAT (IP/08/135).

·     Belgium, taxation system applicable to mergers (IP/08/132).

·     Germany, non-resident taxpayers (artists, journalists and sportspeople), (IP/08/144).

·     Germany, withdrawals of immovable property from business assets (IP/08/131).

·     Germany, depreciation rules applied to buildings (IP/08/146).

·     Poland, reduced rate of VAT on children’s items and exemption on buildings (IP/08/149).

·     Czech Republic, Estonia and Germany, taxation of outbound dividends (IP/08/143).


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

4 svar till ”Men skatterna bestämmer vi själva över…”

 1. Profilbild för Billy Eriksson
  Billy Eriksson

  Även när det gäller skattepolitiken så har det fattats en mängd domar som underkänt svenska skattelagar. Professorn i finansrätt vid Uppsala Universitet, Kristina Ståhl, har i en rapport (Sieps 2006:8) redovisat ett stort antal domar som inskränker de lagar som riksdagen har stiftat.
  Skatteregler som kommer i konflikt med den fria rörligheten kan i princip inte accepteras av domstolen. Det sker bara i undantagsfall, under mycket speciella omständigheter.
  Till och med svenska myndigheter, som Skatteverket, Regeringsrätten och i vissa fall länsrätter har trätt i stället för den existerande lagstiftaren, riksdagen.
  Skatteverket har till exempel gått ut med riktlinjer till taxeringsorgan etc. i form av styrsignaler där de hävdat att vissa skatteregler strider mot EG-domstolens praxis och därför inte ska tillämpas. En svensk myndighet tillåts alltså överpröva riksdagens lagar utifrån vad utländska jurister bestämt i EG-domstolen. Verket agerar både som lagstiftare och författningsdomstol, hävdar Ståhl.
  Men det går inte att överklaga verkets agerande eller utkräva ansvar av myndigheten.
  Politiska ledare har tidigare försäkrat att Sveriges urgamla rätt att sig själv beskatta kvarstår. Och ska bestämmas av folkets främsta företrädare, riksdagen.
  Detta gäller uppenbarligen inte längre.

 2. Profilbild för Fredrik
  Fredrik

  Men detta är väl kanon, eller?
  Då kan vi ju få samma skatt överallt, samma sociala förmåner. Lika konkurens över hela EU. Ekonomierna kommer att plattas till och låglöneländer innom EU borde vara ett minne blott.
  Problemen med att det smuglas sprit och tobak innom EU spelar ingen roll längre efter som det inte finns några ekonomiska vinster med det… osv.

 3. Profilbild för Jens Holm
  Jens Holm

  ”Samma sociala förmåner”… Snarare anpassning nedåt och sämre skatteunderlag med lägre skatter. Något som vi redan har sett en utveckling mot redan. EU-kommissionen kritiserar ju ständigt Sverige för att vi har för höga skatter och för stor offentlig sektor.
  Det känns knappast betryggande om man värnar om en välfungerande välfärd.

 4. Profilbild för Petter
  Petter

  De flesta företag är ju ändå ofta momsregistrerade i länderna de säljer till inom EU idag. I vissa länder är det ett krav. När dom inte är det kan man som privatperson få lite billigare på det sättet, företag betalar dock momsen via omvänd skatteskyldighet, dvs i Sverige när de köper något från ett EU/EES land.

  För övrigt får man inte ta mindre moms än 15% inom EU (normalskattesats). Därför de bry sig när de _sänker_ momsen på vissa varor, alla typer av varor får man inte ha låg moms på även om normalskattesatsen fortfarande är över 15%. Även de varor man får ha sänkt moms på så finns det en nedre gräns på 5%.