Svar från Malmström

Fick nyligen svar på mitt öppna brev till EU-ministern, Cecilia Malmström (fp). Man får väl vara tacksam för att man får ett svar iallafall. Carl Bildt (m) har ju ännu inte bemödat sig med att svara på mitt brev om Colombia.

Intressant med Malmströms brev är:
1. Hon struntar i svenska folkets nej till EMU och vidhåller att vi måste anslutas förr eller senare. Det är riktigt, riktigt illa!
2. Annars är det ju mest intressant allt hon i n t e svarar på; det faktum att danska EU-utskottet får debattera regeringskonferensen innan den drar igång eller Malmströms ytterst svepande svar om flyttcirkusen till Strasbourg. Hon profilerade sig ju själv hårt mot vår förra regering för att den inte drev kravet på ett säte för EU-parlamentet. Vad gör Malmström själv när hon har chansen? Jo, hon konstaterar att: ”Det fanns dock ingen möjlighet att driva den frågan vid regeringskonferensen.” Har skarvar EU-ministern rejält med sanningen. Alla medlemsländer har ju rätt att ta upp vad de vill på regeringskonferenserna (enligt artikel 48 i nuvarande fördrag). Så varför gör hon inte det? Inte stöta sig med de stora elefanterna? Vad har vi egentligen en EU-minister till?

Malmström har också svarat min kollega i riksdagen angående EMU, Pernilla Zethereus.

Läs Malmströms svar från 30/8 till mig nedan.

Hej Jens,

Jag delar inte din uppfattning att regeringen nedprioriterar eller försöker hindra att regeringskonferensen och reformfördraget debatteras i riksdagen. Tvärtemot har riksdagen varit mycket aktiv gällande det nya fördraget, och lämnat ett värdefullt bidrag till processen. Att, som du gör, bedöma graden av riksdagens involvering utifrån ett enda av EU-nämndens möten ger en skev bild av verkligheten.

Inför midsommarförhandlingarna i Europeiska rådet, en månad innan regeringskonferensen tog sin början, hölls en längre debatt i plenum om just reformfördraget. En majoritet i riksdagen ställde sig bakom regeringens linje inför regeringskonferensen, och lämnade ett betänkande med ett tydligt förhandlingsmandat.
Samtal har skett löpande med såväl EU-nämnden som det sammansatta utskottet vid ett flertal tillfällen med medverkan av mig själv, statssekreterare Nicola Clase och statssekreterare Håkan Jonsson. Under själva förhandlingarna under midsommarhelgen hade jag också telefonsammanträde med EU-nämnden vid två tillfällen.

Jag tycker alltså att det saknas grund att hävda att svenska riksdagsledamöter inte getts rätten att debattera kring regeringskonferensen och reformfördraget.
Angående ett undantag från euron, har det inte varit riksdagens uppfattning att denna fråga skulle resas vid förhandlingarna. Jag står givetvis fast vid uppfattningen att Europaparlamentets pendlande borde upphöra. Det fanns dock ingen möjlighet att driva den frågan vid regeringskonferensen, något som vi också har diskuterat i riksdagen.
 
Under hösten fortsätter såväl jag själv som regeringskansliet att informera och diskutera fördraget runt omkring i landet.
Med vänlig hälsning

Cecilia Malmström
EU-minister


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Svar från Malmström”

  1. Profilbild för Petter
    Petter

    Vet inte riktigt inte varför de inte accepterar grundlagen och använder 10 kap, 5 § istället, men oavsätt vad de säger om euron så kommer en sådan omröstning i riksdagen binda oss till att ge upp riksbanken som landets centralbank och pengautgivare. För då har de redan röstat om att ge ECB den befogenheten, flyttat över beslutbefogenheten. Använder de en annan tolkning kan väl ratifikationen anses som att den bör ogiltigförklaras, för då har de ju ingen avsikt att genomföra sakerna i fördraget. Ratificerar de fördraget måste de ju antingen använda 10 kap, 5 § regeln eller lägga in grundlagsändringar om de vill genomföra avtalet de ratificerat.

    Mycket tyder ju på att 10 kap, 5 § regeln används och då behöver inte grundlagen reflektera verkligheten i frågorna som finns i fördraget längre. Så att de ser det som en icke-fråga att ha ett undantag är ju konstigt, lagrådet gjorde klart för sig att de hade ståndpunkten att grundlagsändring inte behövs pga 10 kap, 5 § regeln, men inte att man inte behöver genomföra det som det avtalas om så vitt jag förstod deras yttrande.