1 maj tal

Nedan mitt tal från Malmö idag. Eller som wordfil: Förstamajtal2007-05-01.doc

TAL FÖRSTA MAJ 2007
Idag – första maj år 2007 – är det 123 år sedan arbetare i Chicago, USA, strejkade för åttatimmars arbetsdag. De möttes av polis, militär och gevärskulor. Sju av dem dömdes till döden. Sedan dess har den 1 maj varit arbetarnas högtidsdag över hela världen. Jag tycker att det är värt att minnas detta: att det finns kvinnor och män som har kämpat i Sverige och i hela världen – vissa har t o m offrat sina liv – för att vi ska ha de rättigheter som vi har idag. 

Och kamp för rättvisa här i Malmö, i Sverige och i hela världen är fortfarande det som driver oss.

Ta Irak. Vi var många som sa innan krigsutbrottet 20 mars 2003: ”Det här kommer leda till ett massdödande och många år av krig.” Krigshökarna i folkpartiet och moderaterna slöt däremot upp bakom Bush och Blair. Och vad hände? Över 100 000 personer har dödats sedan krigsutbrottet. Varje dag dör 100 personer i kriget. En diktator har avsatts. Bra! Istället har vi fått låtsasdemokrati under USAs kontroll. Hela landet håller på att förvandlats till ett nyliberalt experiment. Med den nya oljelagen får USA-företag och andra privata företag rätt till alla vinster från oljan under 30 år framåt. De nordamerikanska teoretikerna påstår att en del av detta ska droppa ned till det irakiska folket, som nyliberal teori föreskriver. Det irakiska folket förnedras till smulor från den rike mannens bord. USA fortsätter och suger ut. Och framför allt; krigets fasor fortsätter att plåga det irakiska folket. Dag för dag, minut för minut.
     Vi hade lika rätt då, i mars 2003 som nu då vi kräver: Stoppa vansinnet! Stoppa kriget! USA ut ur Irak!
 
Tyvärr är det inte bara i Irak USA understödjer krig eller annan förtryckande politik. Jag skulle kunna tala om USAs generösa krigsbidrag till president Uribes krig i Colombia, utsvältningspolitiken mot Kuba, USAs stöd till den turkiska regeringen, till Marockos ockupation av Västsahara, hela det påstådda kriget mot terrorismen, Guantánamobasen [fortfarande hålls 430 fångna där] eller det vanvettiga kriget i Afghanistan [ut med de svenska trupperna]. Men jag stannar i Mellanöstern.
     Israel heter USAs och den internationella borgerlighetens främsta gullegris. Inget land i världen får så mycket militärt stöd av USA som Israel. Samtidigt är det få länder i världen som bryter mot så många internationella konventioner och FN-beslut som Israel. Ockupationen av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem, bosättningspolitiken, murbygget och den dagliga diskrimineringen av det palestinska folket är bara några exempel på den folkrättsvidriga politik som Israel bedriver.

Israel skulle aldrig kunna begå dessa övergrepp om det inte vore för USAs och EUs stöd samt att tidigare oppositionella röster som Sveriges har tystnat. Men det innebär också att vi kan sätta press på Israel och vi kan pressa dem till att respektera internationell rätt. Se här några krav som varje utrikesminister med värdighet borde sluta upp bakom:

• Häv EU:s handelsavtal med Israel! EU är Israels viktigaste handelspartner. Avtalet kräver dock att Israel ska respektera de mänskliga rättigheterna, något Israel idag fullkomligt struntar i. Om EU så lite som mumlade (Carl Bildt, mumla på) om att avtalet kan hävas, kan jag svära på att oron skulle sprida sig i Tel Aviv och vi skulle få se förändring.

• Stoppa den svenska vapenimporten från Israel! Kalla omedelbart hem försvarsattachén från svenska ambassaden i Tel Aviv. Det är minst sagt bestickande att Sverige är involverat i militärt samarbete med Israel.

• Ta Israel till Internationella brottmålsdomstolen för Israels folkrättsvidriga krig mot Libanon i fjol! Den svenska regeringen kan och borde väcka frågan hos FN:s säkerhetsråd.

• Sist, men inte minst: Gör som Norge: erkänn den nya palestinska regeringen och avbryt de absurda sanktionerna mot Palestina. Förresten vilket utmärkt exempel på hur vår EU-anslutning hämmar oss. EU-fria Norge behöver inte foga sig under Bryssels propåer, utan kan fritt utforma sin utrikespolitik. Sverige, däremot, är en del av den gemensamma EU-utrikespolitiken och har minimalt handelsutrymme.
Jag nämnde EU. Jag ska inte prata så länge om det. Jag har fullt upp med EU hela dagarna, så det är rätt skönt att prata om något annat en dag. Låt mig bara påpeka att det pågår, som ni vet, försök att konstruera en superstrat ovan våra huvuden. Hittills har det ju inte gått så bra. Två länder, Frankrike och Nederländerna, har förkastat konstitutionsförslaget och därmed skulle EUs grundlag vara begravd. Men icke, nu görs det försök till att väcka liket till liv igen. Annars är jag en stark anhängare av första hjälpen och andra livräddande åtgärder, men i det här fallet är min entusiasm lika med noll. Låt EU-grundlagen ligga kvar i sin kista. Varför? Några exempel: I förslaget till EU-konstitution ville man skriva in:

• Att EU-rätt skulle vara överordad nationell lagstiftning.
• Att de stora länderna skulle få ännu mer makt, på de smås bekostnad.
• Nyliberal ekonomisk politik, med bindande krav på liberaliseringar och avregleringar.
• EMU och euron var också inskrivna i konstitutionsförslaget, trots att Sverige hade röstat nej.
• Det kanske värsta med konstitutionsförslaget var utvecklingen mot ett gemensamt försvar, som förstås strider mot Sveriges neutralitet och alliansfrihet.

Så det finns goda skäl att inte vilja ha någon EU-grundlag av det här slaget. Men det tyska ordförandeskapet väntas lägga fram ett nytt konstitutionsförslag till i juni. Förutom bortplockandet av en del symbolfrågor är jag rädd för att det i stort kommer överensstämma med det förslag som redan har förkastats. Blir det så är det dags att återigen mobilisera mot superstaten. Värna demokratin: Ingen mer makt till Bryssel! Ingen EU-grundlag!
Jag håller här i min hand ett foto. Eller egentligen är det två fotografier.

upsala_glacier_patagonia.jpg

En bild säger mer än tusen ord, säger man. Och tyvärr säger de här två bilderna rätt mycket om den framtid som min dotter och alla andra barn som växer upp har framför sig. På den första bilden ser vi en vidsträckt, jättelik glaciär. Den heter lustigt nog Upsala, och ligger i Patagonien, längst ned i Sydamerika. Miljontals ton is ligger packade på varandra, vinter som sommar och har så gjort i tusentals år. Det ser man klart och tydligt på det här fotot. Problemet är bara att den här bilden är tagen januari 1928. Här har jag ett nyare foto av glaciären Upsala. Det togs januari 2004, alltså bara för några år sedan. Glaciär och glaciär, tyvärr är det snarare en stor sjö. På mindre än ett sekel har vi lyckas göra det som inte kunnat ske under tusentals år. Vi har påverkat klimatet till den grad att glaciärerna smälter bort.

Och det här får förstås konsekvenser. Allvarliga konsekvenser. FNs senaste klimatrapport pekar på att de är de fattiga länderna som kommer drabbas hårdast när klimatchocken slår till. För några veckor sedan nåddes vi av nyheten att tusentals människor tvingades fly från sina översvämmade hem i Bangladesh. I framtiden beräknas uppemot 40 miljoner av landets invånare gå samma öde till mötes och bli klimatflyktingar när stora delar av Bangladesh kommer att läggas under vatten. Inuiter på Grönland rapporterar om isbjörnar som inte längre kan vandra som de förr gjorde. Det finns helt enkelt ingen is kvar att vandra på. Isen har smält bort. Smälter hela Grönlands is bort väntas havsnivåerna i världen höjas med så mycket som sju meter.
     Hela Botswana kommer att förvandlas till öken om temperaturen höjs med tre grader. Dessvärre är det fullt möjligt. Den har redan gått upp med nästan en grad. Det är som den tidigare chefen för FNs miljöorgan UNEP, Klaus Töpfer, nyligen sa: ”Klimatförändringarna är ett massförstörelsevapen riktat mot de fattigaste.” De som sitter på massförstörelsevapnet är dessvärre vi i den rika delen av världen. Det är vi som förrvärrar klimatet mest. Och proportionerna är rätt talande.

Jag nämnde Bangladesh tidigare. Låt oss jämföra Bangladesh och USA ur ett klimatperspektiv. Det bangladeshiska folket kämpar just nu för sin överlevnad mot klimathotet. USAs regering har inte ens skrivit under Kyotoprotokollet. Det är Bangladesh som drabbas medan USA smutsar ned. För att göra det tydligt: Varje bangladeshier släpper ut ungefär 0,2 ton koldioxid per år. Varje USA-medborgare: 20 ton. Om de utsläppen mättes i meter blir Bangladesh per capitautsläpp ungefär så här: en meter. USAs utsläpp räknat på höjden blir,  – däremot – ursäkta mig, jag kan inte sträcka mig så långt. Kan vi se Europas nästhögsta bostadshus härifrån? Turning torso, var är den? I vart fall: Varje invånare i USA släpper ut motsvarande 100 meter, d v s en bit ovanför våning 30 på bostadsskrapan. Så stor är skillnaden: 100 gånger mer utsläpp från klimathotets värsting; USA mot dem som drabbas, utvecklingsländerna!

Jag skulle lika gärna kunna ha gjort jämförelsen i klimatpåverkan mellan olika inkomstgrupper här i Sverige. Den rikaste tiondelen förvärrar klimatet ungefär fyra gånger så mycket som den fattigaste. Det är alltså de rikaste både i världen och i Sverige som påverkar klimatet mest. De reser mer med flyg, bor i större hus och konsumerar mer. Det är de rikaste som måste ta det största ansvaret. De reser mer med flyg, bor i större hus och konsumerar mer. Vi behöver alltså rättvisepolitik och klassanalyser även när vi ska bekämpa miljöproblemen..

USA måste självklart ta sitt ansvar för växthuseffekten; skriva på Kyotoprotokollet och radikalt ändra sin livsstil. Men även här i Sverige brådskar det. Låt mig ge några konkreta tips på åtgärder som garanterat skulle halvera Sveriges klimatpåverkan, och som vi kan genomföra idag om vi bara vill:
• Satsa på kollektivtrafiken. Gör Skåne till en försöksregion för klimattaxa i kollektivtrafiken, d v s gratis kollektivtrafik, som vänsterpartiet har tagit med i vårt budgetförslag till riksdagen.
• Satsa på järnvägen, minst 12 miljarder extra fram till 2015, för att fortsätta att plocka bra förslag från vänsterpartiets budget.
• Begränsa transportvansinnet – inför en kilometerskatt på långtradartransporter. Då blir det dyrare att transportera och billigare att producera lokalt.
• Inför en flygskatt. En inrikesflygresa släpper ut 100 gånger så mycket som en tågresa gör.
• Satsa på vegetariska produkter. Maten står för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan och för att producera ett kilo kött släpps det ut fem till tio gånger mer koldioxid, metan, lustgas och andra växthusgaser än om man producerar vegetariskt.
• Satsa på vindkraft och solenergi. Det finns en enorm potential i dessa miljövänliga energikällor.

Det här skulle vara några väldigt enkla, men inte desto mindre viktiga, steg framåt mot en värld där våra barn inte behöver se solen och värmen som ett hot, utan som den positiva värmekälla den ska vara. Dessvärre kan jag inte se att ambitionerna finns hos vår betonggråblå regering. Byt regering – byt politik gäller alltså även på miljöområdet!
 
Kamrater, vänner. Jag vet att jag har talat mycket om orättvisor och problem på det internationella planet. Dessvärre behöver man inte åka så långt för att hitta orättvisorna. Den nya borgerliga regeringen har verkligen rivstartat med sin klasspolitik: man försämrar a-kassan, avskaffar förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, raserar allmännyttan och hyresrätten, försämrar kollektivtrafiken runt om i landet, underlättar för skattefifflarna när man lägger ned ekobrottsmyndigheten, förvärrar för djuren när man raserar djurskyddsmyndigheten [den första och enda i världen], man kommer sälja ut några av våra bäst fungerande statliga företag och överklassen ska få skattefinansierade pigtjänster. Kamrater, detta är en krigsförklaring mot hela arbetarrörelsen och den förenade vänstern! Och på krigsförklaringar finns det bara två saker att göra: Kapitulation eller motangrepp! För vänsterpartiet är svaret enkelt, vi socialister slår tillbaka! Upp till kamp mot högerregeringen! Upp till kamp mot klasspolitiken!

Och vi stannar inte där. Vi ska inte bara byta regering, vi vill i grunden byta politik. Vi vill omdana samhället. Vi är och kommer alltid att vara en del av den utomparlamentariska rörelse som genom strejker, bojkotter, fredsdemonstrationer och med annan folklig kamp driver på samhället i en bättre riktning, i en riktning mot ett socialistiskt samhälle. Ett samhälle befriat från kapitalism, kvinnoförtryck och miljöförstörning.
    
Kamrater: En annan värld är möjlig!
Kamrater: Det är du, jag alla vi tillsammans som kommer göra en annan värld möjlig.

Kamrater, förstamajdemonstranter. Idag är det Första maj och vi högtidhåller den vackraste dagen på året. Låt oss enas i kampen för socialism och rättvisa.

Tack.

Jens Holm, 1 maj 2007, Slottsparken, Malmö
http://www.jensholm.se/www.jensholm.se
info@jensholm.se
tel: 076-847 03 28


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

3 svar till ”1 maj tal”

 1. Profilbild för Kim Larsson
  Kim Larsson

  Rättviseperspektiv i klimatpolitiken. I like it! Fortsätt så. Bra tal!

 2. Profilbild för Krister Andersson
  Krister Andersson

  Bra tal jens att klimatproblemet är en del av arbetarrörelsen som behandlas på 1:a maj kan tyckas konstigt men likhetstecken finns utsugningen av arbetskraften och jordens resurser är lika allvarliga och drabbar i synnerhet alla proletärer på våra jord

  hare gött

 3. Profilbild för jens

  Tack för det. Instämmer full ut.