1 maj i Skåne

Talar i Malmö på 1 maj. Väl mött kl 12.00 i Slottsparken!

Jag lägger upp mitt tal här så snart jag talat.

Jag ska förresten till Lund på eftermiddagen och hålla föredrag någonstans. Tema klimat, kött, miljö. Välkommen dit också (även om jag inte riktigt vet var).

Köttkonsumtion och klimat, svar från kommissionen

I förrgår fick jag svar från EU-kommissionen på min fråga om de anser att köttkonsumtionen förvärrar växthuseffekten och vad de isåfall har för åtgärder mot detta. Svaret blev: Ja, men Nej. Ja, de tillstår att dagens höga köttkonsumtion påverkar förvärrar klimatförändringarna. Men, Nej, de tycker inte att det behövs vidtas några särskilda åtgärder på den ständigt växande köttkonsumtionen.

Ett, i min mening, smått bisarrt resonemang från EU-kommissionen är att EU inte kan vidta några särskilda åtgärder mot animalieproduktionen eftersom det bara skulle leda till ökad produktion på andra platser i världen. Så här skriver man:

”Med tanke på att den internationella efterfrågan på animalieprodukter (kött, mjölk, ägg) sannolikt inte kommer att minska, måste det beaktas att mildrande åtgärder som vidtas i EU inte kommer att leda till en global minskning av utsläppen eftersom boskapsuppfödningen kommer att flyttas till andra länder.”

Men så lättrörliga är inte djuruppfödningsanläggningarna, transportsystemen och slakterierna. Dessutom – vilket är än viktigare – måste ju (väst)Europa gå före och ställa om vår produktion. Vi äter nästan mest kött i världen och släpper ut mest växthusgaser i världen efter Nordamerika. Suck, detta marknadstänkande…

Det finns alltså all anledning att fortsätta och trycka på i kött-miljöfrågan.

Läs kommissionens svar här: kött_svar_komm2007-04-24.doc

Jens Holm to the Climate Committee

NEWS UPDATE
FROM THE GUE/NGL GROUP
European Parliament sets up temporary committee on climate change
 
Strasbourg, 25/04/07

 
The European Parliament voted today in favour of setting up a temporary committee on climate change. The main task of the committee will be to formulate proposals on the EU’s future integrated policy on climate change and to coordinate the European Parliament’s position with a view to negotiating the international framework for climate policy post-Kyoto. Its mandate will stretch over twelve months, beginning on 10 May this year, and at the end of the term of office it shall present a report to the Parliament with recommendations for actions to be taken by the Community.
The committee will have 60 Members spread across the political groups and the GUE/NGL group will be given three full seats.
 
Swedish GUE/NGL MEP Jens Holm and member of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety expressed his satisfaction with the decision:
 
”I am very pleased that the European Parliament takes climate change seriously. In particular, I think an important task will be to communicate with third countries and international organisations in order to find global solutions to this urgent problem”
Le Parlement européen crée une commission temporaire sur les changements climatiques
 
**************************
 
Le Parlement européen crée une commission temporaire sur les changements climatiques
 
Strasbourg, 25/04/07
 
Le Parlement européen s’est prononcé aujourd’hui en faveur de la création d’une commission temporaire sur les changements climatiques. La tâche principale de cette commission sera de formuler des propositions sur la future politique intégrée de l’UE sur les changements climatiques et de coordonner la position du Parlement européen en vue de négocier le cadre international de la politique climatique post-Kyoto.
Son mandat durera plus de douze mois, commençant le 10 mai de cette année; à la fin de son mandat, elle présentera un rapport au Parlement avec les recommandations pour les mesures à prendre par la Communauté.
 
La commission comprendra 60 députés des différents groupes politiques et le Groupe GUE/NGL disposera de trois sièges.
 
Le député suédois du GUE/NGL, Jens Holm, membre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, a exprimé sa satisfaction avec cette décision :
 
”Je suis très satisfait que le Parlement européen prenne au sérieux le changement climatique. En particulier, je pense qu’une tâche importante sera de communiquer avec les pays tiers et les organisations internationales afin de trouver des solutions globales à ce problème urgent.
 
 
GUE/NGL Press Gianfranco Battistini +32 475 64 66 28, David Lundy +32 485 50 58 12
http://www.guengl.eu

Jens Holm till EU-parlamentets klimatkommitté

En glad nyhet, för en gångs skull… 

PRESSMEDDELANDE VÄNSTERPARTIET 2007-04-25
Jens Holm till EU-parlamentets klimatkommitté
EU-parlamentet röstade idag för att tillsätta en särskild klimatkommitte. Kommittén ska bland annat utarbeta förslag för EU:s framtida klimatpolitik. Den ska också knyta kontakter med andra länder och internationella organisationer.
 
Jens Holm (v) har utsetts av sin partigrupp GUE/NGL till ledamot i kommittén. Det formella beslutet om kommittens sammansättning kommer att tas i parlamentet den 10 maj.
 
– Det känns hedrande och förpliktigande att få vara med i detta viktiga utskott, säger Jens Holm. Jag kommer att särskilt driva att den rika världen måste ta ett större ansvar för att bekämpa klimatförändringarna. Jag vill också att köttkonsumtionens miljöpåverkan kommer upp på dagordningen.
 

För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller svensk mobil 0768 470 328, blogg http://www.jensholm.se/
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i ”Pressrummet”)

EU kriminaliserar datoranvändare

Mycket tragiskt och illavarslande beslut som just tagits i EU-parlamentet. Jag röstade förstås emot. 

PRESSMEDDELANDE VÄNSTERPARTIET 2007-04-25

EU-parlamentet röstade idag ja till kommissionens förslag att harmonisera medlemsstaternas straffrättsliga åtgärder mot så kallad piratkopiering, med röstsiffrorna 339 för och 270 emot. Bland annat ska medlemsstaterna tvingas införa harmoniserade straffsatser för brott mot upphovsrätt.
 
Förslaget innebär också att EU-kommissionen får makt på ett nytt område, där för närvarande medlemsstaterna har beslutsrätt.
 
– Självklart är jag inte motståndare till upphovsrätt, säger Jens Holm. Men dels försöker nu EU-kommissionen på ett helt orimligt sätt öka sin egen makt inom ett område där de idag saknar kompetens, dels kommer det allvarligt försvåra för programmerare och alla vi andra som delar information via datorer och internet. Förslaget riskerar att kriminalisera massvis med datoranvändare världen över och leda till helt oproportionerliga straff.
 
– Beslutet innebär också att EU tvingar oss kraftigt skärpa straffen, till fyra års fängelse och hundratals kronor i böter för att ha använt eller spridit icke upphovsrättsskyddat material. Det är absurt och bortom alla proportioner, säger Holm.
 
Detta var EU-parlamentets första läsning, och bollen ligger nu hos medlemsstaterna i rådet.
 
– Jag förväntar mig att svenska regeringen gör allt för att stoppa detta absurda lagförslag. Regeringen vill väl inte harmonisera straffrätt till EU-nivå?
 
 
För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller svensk mobil 0768 470 328, blogg http://www.jensholm.se/
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Hemsida: http://www.vguengl.org (foton finns i ”Pressrummet”)

Stoppa djurförsöken på apor

Idag på Försöksdjurens dag kommer jag tillsammans med EU-parlamentariker från andra partigrupper lansera vårt resolutionsförslag som syftar till att fasa ut djurförsök på apor. I EU-parlamentets Louise Weiss-byggnad, rum S3.7 i Strasbourg, om någon skulle vara där.

Resolutionsförslaget finns här, svenska: primater_wd40_sv.doc Engelska: Primates_WD_0040_2007.doc

Över 10 000 apor utnyttjas varje år i djurförsök inom EU. Trots att aporna har en 98 procentigt likadan genuppsättning som en människa och har möjlighet att känna lidande, ångest och glädje som vi människor fortsätter exploateringen. Apor som utnyttjas i Sverige importeras ofta från Kina, där uppfödningen sker under eländiga förhållanden. Jag har själv varit där och dokumenterat detta i dokumentären Apor till salu, som ledde till att Smittskyddsinstitutet avbröt sin import av apor från anläggningen i Shunde, i sydöstra Kina.

Läs mitt pressmeddelande Primater_pressmedd2007-04-24.doc  och artikel på brittiska Politics.