Berlindeklaration för demokrati och rättvisa

Just nu håller EU-ledarna på att förhandla om en resolution för toppmötet på söndag, en s k Berlindeklaration. Hemlighetsmakeriet är kompakt. Jag har lyckats se vissa delar, och det har mest varit snömos.

Vänsterpartiet har däremot inget att dölja. Idag har jag och Eva-Britt Svensson lanserat vår alternativa Berlindeklaration. Läs den nedan eller hos vänsterpartiet samt på engelska på min engelska webb.

En Berlindeklaration för demokrati och rättvisa
Vänsterpartiet är en stark förespråkare av internationellt samarbete men deltar varken i det aktuella firandet av EU eller ställer sig bakom den särkskilda deklaration som EU:s institutioner och medlemsländer förväntas antas under kalaset. Istället presenteras en alternativ Berlindeklaration av EU-parlamentarikerna Jens Holm och Eva-Britt Svensson (v).
Med jubel och klang firas i dagarna den Europeiska Unionen. Den 25 mars har 50 år passerat sedan fördraget i Rom skrevs under, det som utgjort grunden för den politiska och ekonomiska integration som ägt rum i Europa.

Det svenska Vänsterpartiet är en stark förespråkare av internationellt samarbete. Vi ser även att kan finnas tydliga fördelar av samordning inom olika politikområden. Trots detta kommer vi inte delta i firandet av Romfördraget.

Vänsterpartiet menar att varje samarbete måste utvärderas på sina egna grunder vad gäller form och innehåll. I EU ser vi en union där såväl federalism som marknadsliberalism ständigt vinner mark. Vi menar att detta varken är önskvärt eller långsiktigt hållbart.

Under 50-årsfirandet i Berlin kommer en särkskild deklaration antas som ministerrådet, kommissionen och parlamentet förväntas ställa sig bakom. Deklarataionen har arbetats fram av det tyska ordförandeskapet bakom stängda dörrar med säkert avstånd från folklig inblandning. Den skall innehålla såväl hyllningar till unionens bedrifter de senaste decennierna som fingervisningar om unionens framtid. Deklarationen ses även som ett redskap för att försöka blåsa liv i den EU-konstitution som levt i limbo sedan förslaget förkastades av fransmän och nederländare i respektive länders folkomröstningar.

Vi menar att det inte är förvånande att skepticismen växer runt om i Europa när beslut tas fjärran från vanliga människor som främst tendera gynnar de stora företagen och kapitalstarka intressen. Vi behöver ett europeiskt samarbete byggt underifrån med människors deltagande och insyn. Politiken måste handla om social sammanhållning samt en höjning av sociala och miljömässiga normer. Istället för att racet mot botten tillåts fortsätta måste vi försöka skapa sociala korridorer mellan länder och folk som ställer kvaliteten i människors livs och arbetssituation i fokus. Detta kräver betydande förändringar av dagens EU, såväl kring institutionerna som innehåll. Även avvisandet av konstitutionen i Frankrike och Nederländerna understryker behovet av reformer i unionens funktionssätt. Därför presenterar vi ett antal förändringar av EU i en alternativ Berlindeklaration:

EU behöver demokratiseras
1. EU:s makt måste avgränsas och beslutanderätten i medlemsländerna skyddas så att maktdelningen görs tydlig. Detta kräver bland annat att pasarellen och flexibilitetsklausulen i konstitutionen skrotas för gott.

2. De nationella parlamentens makt måste öka och EU-kommissionens makt beskäras. Rätten att föreslå nya lagar i EU bör i framtiden tillhöra de folkvalda i de nationella parlamenten, inte byråkraterna i kommissionen. Kommissionärerna bör i framtiden utses, och kunna avsättas av, de nationella parlamenten.

3. All lagstiftning bör ske i offentlighet så att de nationella parlamenten kan ställa dem som lagstiftar till ansvar och ge dem tydliga mandat.

Högerpolitiken måste omprövas
4. Alla formuleringar som kräver avregleringar och fria marknader som överordnat mål bör strykas ur fördraget så att det blir politiskt neutralt.

5. Alla regler om miljö och konsumentskydd ska vara minimiregler. Länder ska alltid ha rätt att föra en mer progressiv politik, men inte en med lägre ambitioner.

6. I fördraget bör det skrivas in att den fria rörligheten på arbetsmarknaden ska ske med full respekt för alla nationella lagar och kollektivavtal som är till för att skydda löntagarna och deras sociala rättigheter.

Den ekonomiska politiken
7. Full sysselsättning och välfärd måste göras till överordnade mål för samordningen av den ekonomiska politiken i EU.

8. Det bör införas en demokratrisk kontroll över ECB, eurons centralbank.

9. En ny strategi för solidaritet, jämställdhet och social utveckling bör lanseras som söker förbättra länders välfärdssystem och som förhindrar en press nedåt på olika sociala standarder. En sådan strategi måste även innehålla krav på fler och bättre offentliga tjänster.

En ansvarsfull global roll
10. Militariseringen av EU måste avbrytas, planerna på gemensam armé, försvarsallians och obligatorisk upprustning måste skrotas. Istället bör en uttrycklig respekt för FN:s beslut bli vägledande.

11. Medlemsländerna måste få en starkare demokratisk kontroll över hur EU agerar i handelspolitiken samtidigt som storföretagens och lobbyisternas makt beskärs. Global rättvisa och utveckling i de fattigaste länderna bör bli uttryckliga mål för EU:s handelspolitik.

12. Målen för EU:s jordbruks och fiskepolitik måste skrivas om så att miljö, hållbar utveckling samt rättvis global handel sätts främst. Finansieringen och den nationella utformningen av politiken kan i allt väsentligt återgå till medlemsländerna.

Jens Holm
Eva-Britt Svensson
EU-parlamentariker för vänsterpartiet


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Berlindeklaration för demokrati och rättvisa”

  1. Profilbild för Kim Larsson
    Kim Larsson

    Intressant EU-kritisk vision. Med den här deklarationen skulle EU verkligen kunna vara till användning.

  2. Profilbild för Maggan Ohlsson
    Maggan Ohlsson

    Tur att det finns tänkande människor kvar i vår kalla värld! Håller med författarna till texten till 100%! Hoppas ni orkar kämpa vidare! Ni har mitt fulla stöd!