EU bestämmer över svenskt uran

Läs frågan från mig om uranbrytning:
uran_fr_kommissionen_a062560.doc

och kommissionens svar som just har kommit:
uran_svar_komm_a062561.doc

Jag har just skickat ut detta. Svenska regeringen måste kräva ett undantag hos EU!

Pressmeddelande (v)

2007-03-07

EU bestämmer över svenskt uran
I ett svar på en fråga från EU-parlamentarikern Jens Holm (v) klargör den ansvarige EU-kommissionären att Sverige inte har något undantag från bestämmelserna om option på det uran som bryts inom EU.

 – EU:s regler innebär att det ytterst är EU, genom Euratomfördraget, som bestämmer om det uran som kan brytas i Sverige. Därmed kan man inte tala om att bryta ”svenskt” uran för att använda som kärnbränsle i svenska reaktorer. Det är EU som ytterst bestämmer hur uranet ska användas. Detta är speciellt oroande med tanke på att två EU-länder, Frankrike och Storbritannien, också är kärnvapenländer, menar Jens Holm.

Euratomfördragets artikel 52 slår fast att EU har option, en sorts förköpsrätt, på allt klyvbart material som framställs i unionen. Det innebär inte att EU kan tvinga ett land att bryta uran men att EU bestämmer över uranet om ett land väljer att bryta det.

 – I debatten om uranbrytning påstås det ibland att Sverige skulle ha undantag från denna optionsrätt. EU-kommissionären Andris Piebalgs slår fast i sitt svar att det inte finns något sådant undantag, klargör Jens Holm.

– Priset på uran stiger och i framtiden kan det bli brist på uran till kärnbränsle. Samtidigt vill starka krafter inom EU skapa en enhetlig och överstatlig energipolitik. Det är därför sannolikt att EU i framtiden kommer att använda sin bestämmanderätt över det uran som bryts allt mer aktivt, fortsätter Holm.

EU:s regler slår fast att det uran som köps eller säljs inom unionen måste gå via godkännande av unionen. Detta klargörs även i svaret från EU-kommissionen: 

”Om Sverige i framtiden, med tillstånd från de svenska myndigheterna, skulle börja bryta uran, måste försäljningsavtalen för det producerade uranet lämnas in till Euratoms bränsleförsörjningsbyrå, antingen av säljaren eller av köparen. Om materialet skall exporteras utanför EU krävs ett exporttillstånd från kommissionen i enlighet med artikel 59 i Euratomfördraget.”

En rad företag prospekterar idag efter uran runt om i Sverige. Den borgerliga regeringen har till skillnad från den förra vänstermajoriteten öppnat för att tillåta brytning av uran i Sverige. Jens Holm (v) motsätter sig en sådan brytning:

 – Uranbrytning medför extremt stora miljörisker. När vi dessutom, på grund av EU:s bestämmelser, inte kan bestämma själva över hur uranet används så bör inga tillstånd för uranbrytning ges i Sverige.

För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: svensk mobil 0768 470 328, belgisk mobil +32 498 598 053, blogg http://www.jensholm.se/
Maria Almström, pressekreterare: svensk mobil 0708 31 45 43
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i ”Pressrummet”)


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”EU bestämmer över svenskt uran”

  1. […] mina tidigare inlägg (och här), Jonas Sjöstedt och Nej till […]