Kanada slopar terrorlagarna

Mycket bra och viktigt beslut av Kanadas paralement idag. Parlamentet har just beslutat att riva upp delar av landets anti-terroristlag, bland annat det som rör att personer ska kunna bli häktas på obestämd framtid. Parlamentsbeslutet hade föregåtts av det viktiga utslaget Kanadas högsta domstol; att landets terrorlagar inte var förenliga med grundlagen.

Dessa beslut borde leda till en översyn, eller ett avskaffande av, Sveriges och EUs s k terroristlagar, vilket var precis vad vi beslutade i EU-parlamentet nyligen.

Svenske journalisten frigiven

Igårkväll frigavs den svenske journalisten Lars Björk från fångenskapen i Marocko. Ibland känns det som att ens påtryckningar faktiskt kan påverka en del. Jag tog ju upp detta med ministerrådet igår. En hel del media skrev om det. Kalle Larsson (v) har tagit upp frågan i riksdagen.

Men marockansk polis har fortfarande Björks kamera som han förstås måste få tillbaka. Men vad värre är är att förtrycket och ockupationen mot Västsahara fortsätter. Samtidigt som Björk arresterades tillfångatog marockansk polis minst åtta personer som deltog i en fredlig demonstration i Västsaharas ockuperade huvudstad, El Ayoun. Alla ska ha misshandlats och sitter fortfarande i fångenskap. Det finns goda skäl att fortsätta att hålla koll på den marockanska regimen. Framför allt finns det goda skäl att fortsätta att kräva att ockupationen av Västsahara ska upphöra.

Fullsatt universitet i Lund om kött och miljö

Gårdagens föredrag på Lunds universitet om köttkonsumtion och växthuseffekten var himla lyckat. Djurens rätt har en nyhet om det på sin webb. Så här inleds den.

– Köttkonsumtionen förvärrar växthuseffekten lika mycket som massbilismen, om inte mer. Det sa EU-parlamentarikern Jens Holm (v), när han talade inför en fullsatt aula i Lunds universitet igår.
     Det var studentföreningen Hållbart universitet som bjudit in Holm till Lund för att tala om köttkonsumtionens påverkan på växthuseffekten. Jens Holm blev EU-parlamentariker i höstas, då han ersatte vänsterpartisten Jonas Sjöstedt. Han lär vara EU-parlamentets ende vegan, och vill göra köttkonsumtionen till en politisk fråga i EU.

Läs hela nyheten här.

Colombias regering + paramilitärerna – vad var det vi sa

För några veckor sedan demonstrerade vi utanför EU-kommissionen mot besöket av Maria Consuelo Araújo, Colombias utrikesminister. Hon, hennes bror senator Alvaro Araújo och andra toppolitiker sitter i knät på de blodsbesudlade paramilitärerna, protesterade vi. Igår kom beskedet: Hennes bror och flera andra toppolitiker har häktats för samarbete med just paramilitärerna. Själv tvingades hon avgå.

Just det, precis vad vi sa.

Dessvärre förstår EUs ledning sämre.
Javier Solana tog emot Araujo med öppna armar den 1 februari.
solana_araujo.jpg

Svensk journalist tagen i Marocko, fråga till rådet

En svensk frilansjournalist arresterades igår av den marockanska ockupationsmyndigheten i Västsaharas huvudstad. Jag har ställt en fråga till ministerrådet och kräver att de agerar för att han omedelbart ska friges. Dessvärre är Marocko ökänt för att motverka en saklig rapportering kring det ockuperade Västsahara. I oktober utvisade man två norska journalister som försökte ta sig in i området.

Läs hela min fråga: marocko_fr2007-02-20.doc

Färre biffar minskar växthuseffekten

Svenska Dagbladets artikel idag ”Färre biffar snabbaste boten mot växthusgas” rekommenderas. Tidningen skriver bland annat:

”Djuruppfödningen orsakar idag två tredjedelar av människans totala utsläpp av den mest potenta växthusgasen kväveoxid. Och trenden pekar på en fortsatt snabb ökning. Dessutom svarar djurhållningen för 35–40 procent av människans utsläpp av metan och 9 procent av koldioxidutsläppen. Särskilt det senare väntas fortsätta att öka snabbt.

Orsaken är en kraftigt ökad konsumtion i kombination med att en större del av jordens djur föds upp på modernt västerländskt sätt. Istället för att äta gräs och annan naturlig föda, och därmed utnyttja solenergi och fotosyntes, får djuren ett ensidigt foder som främst baseras på fröer, inte minst soja och majs. Det fodret slukar mycket fossila bränslen vid odling, förädling och transporten till djuren. Dessutom bidrar inte minst sojaproduktionen i Brasilien till avverkning av regnskogar vilket frigör ytterligare koldioxid.”

Läs artikeln och skriv till vår regering och kräv en köttskatt!

Svar om Israels handelsavtal

Jag ställde en ny fråga till ministerrådet om EUs handelsavtal med Israel; om det inte var dags att frysa det så länge som Israel bryter mot folkrätten m m. EU har ju gjort så tidigare mot Uzbekistan. Häromdagen fick jag det sura svaret: Israel_igen_svar2007-02-15.doc

Det är så kort så jag klipper in det även nedan:

”I sitt svar på den muntliga frågan H-0995/06 från ledamoten Jens Holm fann rådet ingen anledning att i detta sammanhang gå in på frågan om ett fullständigt eller partiellt upphävande av partnerskaps- och samarbetsavtalet med Uzbekistan av den 3 oktober 2005 eller om ickeuppfyllande av avtalsenliga förpliktelser gentemot ett annat land. Rådet anser att den israelisk-palestinska konflikten på intet sätt kan jämföras med situationen i Uzbekistan.”