CIA-utskottet kritiserar Sverige

Idag har vi röstat igenom en rapport om CIAs olagliga bortföranden av personer. På det stora hela blev det en bra rapport som antogs.

Rapporten konstaterar bland annat att:
* Minst 1245 olagliga flygtransporter har utförts av CIA mellan europeiska länder.
* Flera av personerna som transporterats har sedan placerats i hemliga läger, Guantanamo eller förts till fängelse (efter rättsvidriga rättsprocesser).
* 21 klara fall av illegala bortföranden.
* Så gott som alla som förts bort har utastts för tortyr eller annan plågsam behandling.
* De två asylsökande egyptiska medborgarna Ahmed Agiza och Mohammed Al Zari kidnappades av CIA-agenter i Stockholm, 18 december 2001, och fördes bort från Sverige. De transporterades mellan minst tio olika destinationer innan de fördes till Egypten.
* Att detta skedde med den svenska regeringens fulla stöd.

Rapporten kräver bland annat ett stopp mot denna form av behandling, att ytterligare information ska tas fram, de drabbades rätt till full ersättning samt att fånglägret Guantánamo ska stängas.

Rapporten ska slutgiltigt antas av hela EU-parlamentet den 14 februari. Utkastet till rapport kan läsas här: CIA-rapp 641327SV.doc (obs! en hel del ändringar röstades igenom idag, för exakta lydelser måste alla ändringar konsulteras, vilket inte är klart i skrivande stund).

Vårt pressmeddelande nedan. Utskottets formella pressmeddelande (med en bra sammanfattning) kan läsas här:
CIA-rep press release 23 01 07.doc

Vänstergruppen, GUE/NGLs pressmeddelande kan läsas här:
CIA PM GUE-NGL 23-01-2007.doc

Missa inte heller Danmarks Radios pedagogiska illustration Guantanamo Express (längst ned i den nyheten).

Förresten i Egypten, dit Sverige lät CIA kidnappa Al Zery och Agiza, ska det ju inte finnas någon tortyr. Washington Post hade i söndags en avslöjande artikel om tortyr i landet. ”Torture in Egypt is just routine”, skrev man. Läs mer på Ali Esbatis blogg.

2007-01-23 Pressmeddelande, vänsterpartiet
CIA-utskottet kritiserar Sverige

Idag har EU-parlamentets tillfälliga CIA-utskott (TDIP) tagit ett första beslut kring Europaparlamentets utredning och ståndpunkt om CIA:s användning av europeiska länder för hemliga transporter och illegal internering av fångar. Utskottet riktar skarp kritik mot Sverige. Det slås fast att Sveriges agerande i samband med bortförandet av de två egyptiska medborgarna Mohammed Alzery och Ahmed Agiza, från Bromma flygplats i december 2001, strider såväl mot svensk lag som mot FN-konventionen mot tortyr.

– Det är bra att EU-parlamentet kritiserar Sverige så hårt, säger Jens Holm, EU-parlamentariker (v) och ledamot i CIA-utskottet. Bortförandena av Ahmed Agiza och Mohammed Alzery var rena kidnappningar som utfördes av CIA med stöd från vår egen regering.

– Jag förväntar mig att regeringen klargör att de inte kommer att förlita sig på så kallade diplomatiska garantier, fortsätter Holm. Personer ska inte kunna utvisas till länder där de riskeras att utsättas för tortyr eller annan grym behandling.

I utskottets rapport konstateras att det har skett 1254 illegala CIA-flygningar i Europa och att Agiza och Alzery mellanlandade i minst 10 europeiska länder under bortförandet. Jens Holm kräver att Sverige nu agerar snabbt och kraftfullt för att verka för mänskliga rättigheter.

– Regeringen måste omedelbart verka för att Ahmed Agiza friges från fångenskapen i Egypten och att Mohammed Alzery får återvända till Sverige. Regeringen måste be de båda om offentlig ursäkt, ge ekonomisk ersättning och verka för upprättelse.

Ett slutgiltigt beslut i EU-parlamentet kommer att tas under sessionsveckan i Strasbourg i februari.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

3 svar till ”CIA-utskottet kritiserar Sverige”

  1. […] jag satt i EU-parlamentet var jag medlem av det speciella utskott som undersökte CIA hemliga fångprogram för påstådda terrorister. Vi kritiserade de europeiska regeringarna/underrättelsetjänsterna […]

  2. […] jag satt i EU-parlamentet var fallen Agiza och Alzery något som vi granskade i vår omfattande rapport över CIAs illegala fångtransporter i Europa. Vi konstaterade bland annat att CIA haft ett […]

  3. […] fängslas och torteras. Allt i namnet av kriget mot terrorismen. När jag satt i EU-parlamentet granskade vi USAs s k rendition program; när människor hämntades från världens alla hörn (även från […]