Fråga till EU-kommissionen: Uranbrytning

Jag är oroad över EU:s möjligheter att kräva rätt till Sveriges potentiella urantillgångar (som kan användas till kärnkraft). Det kan nämligen tolkas så enligt Euroatomfördraget. Jag har därför idag ställt följande fråga till EU-kommissionen:

Undantag för klyvbart uran?
Enligt Euroatomfördraget har EU option på allt klyvbart material i unionen, det skulle innebära att ett medlemsland, om EU använder optionen, inte kan bestämma själva över det uran som framställs i det berörda landet. Det finns en diskussion om ifall Sverige fick undantag från denna regel i samband med anslutningsfördraget vid medlemskapet.

I den gemensamma förklaringen i Sveriges anslutningsfördrag i EU står att läsa att det är Sverige som medlemsland ”som avgör i överensstämmelse med sin specifika nationella politik om den skall producera kärnenergi eller inte ”samt att ”Varje medlemsstat avgör vilken politik den skall föra när det gäller slutstegen i kärnbränslecykeln”.

Kan kommissionen bekräfta att detta undantag för Sverige gäller angående tillämpningen av Euroatomfördraget?


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Fråga till EU-kommissionen: Uranbrytning”

  1. Profilbild för Anders Gardebring

    Förhoppningsvis slipper vi använda uran i framtida reaktorer utan istället Torium (vilket är lättare att bryta och finns cirka 500 gånger mer av på jorden)
    http://gardebring.com/2007/01/318.html