EU-kommissionen svarar om miljövänlig energi

För några veckor sedan frågade jag EU-kommissionen varför man försöker förhindra Luxemburg att subventionera förnyelsebar energi. I fredags fick jag svaret. Den som svarar är Neelie Kroes, EU-kommissionär, med ansvar för konkurrensfrågor. Som en kuriositet kan nämnas att Kroes har suttit i styrelserna för flera multinationella företag, bland annat holländska McDonalds.

I svaret säger hon att Luxenburgs stöd till förnyelsebar energi inte ska förhindras. Det var ju positivt! Så här svarar hon: ”När det gäller den andra frågan vill kommissionen betona att den inte har för avsikt att sätta stopp för de prissubventioner som Luxemburg tillämpar på el från förnybara energikällor.”

Men en rad längre ned konstaterar hon: ”För närvarande kontrollerar kommissionen bara om Luxemburgs system leder till överkompensation för produktion av el från förnybara energikällor.” Och ”överkompensation” får ett medlemsland inte syssla med. Men är det inte det som är poängen; att den miljövänliga elen ska kompenseras så att den kan etableras på marknaden?

Läs gärna min fråga Fraga_energi_lux och kommissionens svar Svar_energi_lux (båda doc som word).
Min fråga finns också nedan, för den är rätt kort.


SKRIFTLIG FRÅGA E-4397/06
från Jens Holm (GUE/NGL)
till kommissionen

Angående: Prissubventioner i Luxemburg

Kommissionen har nu varnat Luxemburg att landet stör marknaden genom att subventionera prisskillnaden för de konsumenter som använder elektricitet baserad på förnyelsebar energi istället för traditionell fossil energi. Genom subventioneringen kan efterfrågan av den förnyelsebara energin stimuleras, samtidigt som produktionen av denna kan öka snabbare och priserna på sikt sjunka. På så sätt har den luxemburgska staten verkat på ett ändamålsenligt sätt för att påskynda den omställning av energisystemen som är en skriande nödvändighet i Europa i dag.

Hur bemöter kommissionen den oro som finns att omställningen av energisystemet i Luxemburg riskerar att fördröjas om landet tvingas upphöra med prissubventionerna av den elektricitet som baseras på förnyelsebar energi?


Publicerat

i

av

Etiketter: