Reach: En kemikalielag för storindustrin

Jag och miljöpartiets Carl Schlyter har just gått ut med detta pressmeddelande. Det ser ut att bli en mycket dålig kemikalielag. Illa.

PRESSMEDDELANDE, 2006-11-30
Vänsterpartiet och miljöpartiet

 
Reach: En kemikalielag för storindustrin
Socialistgruppen och de konservativa har med stöd av liberalerna kommit överens med ministerrådet om att inte kräva att giftiga ämnen ersätts med mindre farliga alternativ. Det står klart sedan ministerrådet kommit överens med föredraganden Guido Sacconi (PSE, Italien) om en kompromiss om Reach, EU:s omstridda nya kemikalielagstiftning.

 – Jag är mycket besviken. Förlorarna är alla vi konsumenter, arbetarna inom kemikalieindustrin och progressiva företag som vill fasa ut farliga kemikalier. Socialistgruppen har lagt sig platt för storindustrin och den konservativa partigruppen. Det är trist och vittnar tyvärr om att makt är viktigare än miljö och folkhälsa, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker.

Kompromissen innebär att ministerrådet får sin vilja igenom om lägre krav på industrin att testa och informera om kemikalier och att byta ut dem när det är möjligt. I princip allt på den konservativa gruppens (EPP) kravlista har tillmötesgåtts.

Kompromissen avskaffar ersättningsprincipen. Mycket giftiga ämnen ska få användas även om det finns likvärdiga ersättningar, bara det sker under ”adekvat kontroll”. Det handlar bland annat om ämnen som orsakar cancer och som skadar DNA.

-Vi vet att allergier, cancer och annan ohälsa blir konsekvensen av de farligaste kemikalierna. När säkrare alternativ finns måste dessa ersätta de farligaste. Det är absurt att påstå, som kompromissen nu gör, att kemikalier som finns i konsumentprodukter och kan hamna var som helst är ”adekvat kontrollerade”, säger Carl Schlyter (mp) EU-parlamentariker.

Reach ska slutgiltigt röstas om i EU-parlamentet i mitten av december. Efter det måste ministerrådet formellt godkänna lagen, vilket de väntas göra efter kvällens överenskommelse.

Kompromissen innebär också att:

Ingen obligatorisk säkerhetsrapport för ämnen som tillverkas i mängder under 10 ton.

Tillverkare och importörer slipper juridiskt bindande ansvar för sina ämnen.

Kravet på information till allmänheten om farliga ämnen försvinner.

Ingen tidsbegränsning för tillstånd att använda farliga ämnen. Det kommer att minska motiveringen att forska fram alternativ.

Småföretag missgynnas vad gäller kostnadsfördelningen.

Miljöutskottets krav på att tillåta hårdare nationell lagstiftning har strykits.

För mer information, kontakta:
Jens Holm (v),tel: 076 847 03 28, www.jensholm.se
Carl Schlyter (mp) tel: 070-238 15 15, www.mp.se/carl

 


Publicerat

i

av

Etiketter: