Växthuseffekten hotar vår överlevnad

Idag har Nicholas Stern, f d chefsekonom på Världsbanken presenterat en 700-sidig rapport om växthuseffekten. Tony Blair lär ha sagt att det är den viktigaste rapporten under hans tid som premiärminister. Och det är en viktig och skrämmande rapport. Några av hans slutsatser (som ändå inte verkar tilltagna på något vis):

Växthusgaserna har lett till en global temperaturökning med minst 0,5 grader.

Om inget görs får vi räkna med:

 • Glaciärerna komer att fortsätta att smälta, havsnivån kommer att höjas och 200 miljoner personer kan tvingas på flykt.
 • Extrema väderfenomen som El Nino, översvämningar m m kommer att fortsätta. Det är de fattiga som kommer att drabbas värst av detta.
 • Världens skörder av spannmål kommer att minska.
 • 40 procent av världens arter riskerar att utrotas.
 • Växthuseffekten kommer att leda till en nedgång i världens ekonomi med 51 biljoner kronor eller en femtedel av världens totala BNP. Det motsvarar hela den ekonomiska krisen på 1930-talet.

Hoppas att rapporten sätter fart på aktivister och makthavare i världen. Jag ska göra mitt här i EU-parlamentet.

Läs hela Sternrapporten.

Läs min recension av Mark Lynas omtalade och begripliga bok om växthuseffekten Oväder.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

3 svar till ”Växthuseffekten hotar vår överlevnad”

 1. Profilbild för Geoff
  Geoff

  jen you are a self centered bitch that has no respect for other cultures and you need to get your head out of your ass and start thinking about other people

 2. Profilbild för Beno
  Beno

  Hosea 4:2, 3 & 1
  ”2 Förbannelser och bedrägeri och mord och stöld och äktenskapsbrott breder ut sig, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3 Därför skall landet sörja och alla invånare i det skall tyna bort tillsammans med markens vilda djur och himlens flygande skapelser, ja, till och med fiskarna i havet skall dö.

  Varför? Svaret finns i versen 1
  Hosea 1
  ”Hör Jehovas ord, israels söner, ty Jehova har en rättstvist med landets invånare, ty det finns ingen sanning och ingen kärleksfull omtanke och ingen kunskap om Gud i landet.

  Lukas 21:11
  ”Och det skall vara stora jordbävningar och på den ena orten efter den andra farsoter och hungersnöd och det skall vara skräcksyner och från himlen tecken.”
  EHEC-bakterien, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Ebola-viruset, fågelinfluensan/spanska sjukan, nyare aidsvirus som är resistent., globala uppvärmningen. Temperaturhöjningen vid artisk och i djuphaven, sunami, 90% av de stora fiskarna är utdöda, ozonlagret, orkaner, terrorism, fiskdöden och havsbottendöden, det sura regnet, övergödningen, träddöden, svält, kärlekslösheten, omoralen, söndrade hem, Hjärt och kärlsjukdomar, pandemier som t ex hiv, Trali, Hepatit B eller söndrade familjer, fetma håller på att bli en global epidemi, giftiga havsbakterien Vibrio vulnificus e t c.
  Istäcket i Arktis krymper för 4 året i rad.
  Världshaven stiger, stormarna blir kraftigare och jordens medeltemperatur ökar. Alpernas glaciärer har förlorat mer än halva sin ismassa sedan 1950-talet. Naturliga klimatvariationer har alltid funnits, men nu pågår en klimatförändring utöver det normala.
  Jordens temperatur och atmosfärens halter av koldioxid följs åt.
  Isprover från Antarktis, med värden 650 000 år bakåt i tiden, bevisar detta. Isen avslöjar även att dagens koldioxidhalt är cirka 30 procent högre och ökar 200 gånger snabbare än någonsin tidigare under mätperioden.
  Genom användning av fossila bränslen som bensin och andra icke förnyelsebara bränslen orsakar människan stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Detta ändrar förutsättningarna för liv på jorden.
  I Sverige motsvarar utsläppen sex ton koldioxid per person och år.
  Trafiken står för stora delar av detta och ökar dessutom stadigt.
  Oroväckande klimatförändring – Källa: Rapporter från FN:s klimatpanel IPCC.
  Luk. 21:28.
  Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”
  Exempelvis så smälter glaciärerna nu med en hastighet som vi inte kunnat föreställa oss.

  BE WORRIED, BE VERY WORRIED.
  Alltså: ”VAR OROLIG, VAR MYCKET OROLIG”
  Det skulle ta allt för stor plats att redovisa det som TIME för fram som grund för sin framsidesrubrik, den lyfter nämligen fram ett flertal exempel på hur vår planet nu kommit in i ett kristillstånd. Exempelvis så smälter glaciärerna nu med en hastighet som vi inte kunnat föreställa oss.

  Det talas om att man förutser att havets vattennivå kan komma att höjas med otroliga sex meter! Det innebär nästan en ny ”syndaflod,” i alla fall en katastrof över hela världen. Forskare har ju varnat för att den kurs som jorden är inne på, är ödesdiger. Det är bara det att på senare tid har det gått mycket snabbare än förväntat. Bill Chameides, en framstående vetenskapsman, citeras i TIME: ”Saker händer mycket snabbare än någon förutsett.”
  Även om forskarna nu blivit tagna med överrumpling, angående det som nu sker, så har inte den bibelläsare som trott på Bibelns profetiska ord blivit det.
  De omvälvande katastrofer som Bibeln talar om skall prägla den yttersta tiden, har börjat. Jesu budskap till sitt folk är då: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” Luk. 21:28. Källa: The Times
  Uppenbarelseboken 11:18 ”Men nationerna blev vreda , och din egen vrede kom, och den fastställda tiden, då de döda skall bli dömda och då du skall ge lönen åt dina slavar profeterna och åt de heliga och åt dem som fruktar ditt namn, de små och de stora, och störta dem i fördärvet som fördärvar * jorden.” * Ordagrant ständigt genomfördärvar.

  Vi kan också läsa chockerande saker. Ca 1/5 del av vår tids största epidemi heter Borrelia! Sjukdomen smittar genom, bl.a.: fästingar, myggor, flugor, kvalster, källvatten, stoft från Afrika, sexuella kontakter, mor-foster och genom amning.
  Då förstår du själv att vi nästan alla bär på borrelia. Bakterien är infekterar våra celler som efter max 8 mån. spricker sönder och infekterar vår kropp med flera celler. Penicillin dödar 85 %, resten lever vidare. Bakterien binder sig till vårt inflammationsdämpande H-protein och kopierar detta så att vårt immunförsvar inte kan hitta den.
  Även om vårt immunförsvar är intakt, så har kroppen en omöjlig kamp att kämpa.
  I princip måste du bekämpa bakterien under ett års tid, antingen med antibiotika eller annat naturbaserat alternativ.
  ”Näringsmedicinsk Tidskrift, nr. 4 och 5 i år.
  Aldrig förr har man fördärvat jorden som nu. Jmf 2 Petrus 3:7 och Uppenbarelseboken 21:3 – 5

  Endast de som är okunniga föraktar kunskapen om Gud.

 3. Profilbild för the situation

  Wassup decent information on Växthuseffekten hotar vår överlevnad Jens Holm ronnie fights the situation in italy video.