Frågor till kommissionen: Polen och tjänstemannamakten

Nedan två frågor som jag skickade in till EU-kommissionen igår. Svar ska komma senast om sex veckor.

Folkomröstning om EMU i Polen?
Det finns planer i Polen att genomföra en folkomröstning om inträde i EMU. Den polska presidenten Lech Kaczynski har talat om 2010 som ett möjligt tillfälle för att låta polska medborgare gå till valurnorna och demokratiskt avgöra eurons införande i landet. Enligt media har dessa planer gett upphov till omfattande oro inom kommissionen. I Sverige genomfördes en folkomröstning 2003 och då bestämde en övertygande majoritet att landet skall stå utanför EMU. Detta har även respekterats av EU, även om Sverige inte förhandlat fram ett juridiskt undantag.

Vilka åtgärder planerar kommissionen vidta om Polen genomför en folkomröstning kring EMU? Anser kommissionen att Polen ändå skulle vara bundet att ansluta sig till EMU även om en majoritet av polackerna skulle avvisa en EMU-anslutning i en folkomröstning?

Jens Holm

Tjänstemannamakten i EU-kommissionen
Vice ordförande av kommissionen, Guenter Verheugen, har tagit bladet från munnen och erkänt att tjänstemän inom kommissionen har allt för stor makt (EUobserver den 5 oktober 2006). Verheugen bekräftar bilden av tjänstemän som söker ta avgörande beslut på egen hand och där de utnämnda kommissionärernas verksamhet allt mer kommit att handla om kontroll. Samtidigt beskrivs pågående konflikter under ytan samt representanter från kommissionen som för fram egna personliga perspektiv som kommissionens i kontakten med medlemsländerna eller andra institutionerna. Vehuegens slutsats är att det krävs en förändring av den politiska kulturen i kommissionen.

Mer troligt är att det krävs betydligt mer avgörande förändringarna. Det krävs helt andra former av insyn från bland annat medlemsländerna samt tydlig avgränsning av kommissionens uppgifter.

Delar kommissionen de uppfattningar som Gunter Verhegen gett uttryck för, och vilka initiativ är kommissionen redo att ta för internt rannsaka sig och motverka det växande inflytande från tjänstemän som varken är demokratiskt tillsatta eller utsatta för demokratiskt ansvarsutkrävande?

Jens Holm


Publicerat

i

av

Etiketter: