Djurrättsdebatt i EU-parlamentet

Ikväll har jag hållit mitt första tal i parlamentet. Det rörde EU-kommissionens förslag om en hadlingsplan för ökat djurskydd, som i faktiskt är rätt OK. Tyvärr har en konservativ tyska, Fru Jeggle, inte gjort ett lika bra svar från parlamentets sida. Mitt uppdrag är därför att förbättra hennes yttrande så mycket som möjligt (det går sen vidare till kommissionen). Om jag inte lyckas med det måste jag rösta emot hennes yttrande. Röstningen är imorgon.

Nedan mitt tal (nu ska jag hem och sova, klockan är över 23.00):

Herr ordförande, ärade ledamöter och kommissionen,
Varje dag plågas och lider miljontals djur i köttindustrins djurfabriker, under djurtransporter, i plågsamma djurförsök och på slakterier. Nu har vi chansen att i praktiken förbättra villkoren för alla dessa djur.

Jag talar på miljöutskottets vägnar. Det var min föregångare Jonas Sjöstedt som var ansvarig för vårt ärende. I vårt yttrande krävde vi bland annat:

  • Djur ska ha rätt till ett naturligt beteende
  • Överproduktionen av kött ska förhindras
  • Alla höns ska ha rätt till frigång senast 2016
  • Suggor ska få röra sig fritt genom hela sin livscykel
  • En maxgräns för djurtransporter på åtta timmar

Därför är det med, tyvärr, stor besvikelse jag måste konstatera att Fru Jeggles betänkande inte hörsammar något av dessa krav.

Det är därför viktigt att vi påverkar Jeggles betänkande så mycket som möjligt. Vänstergruppen har begärt separat omröstning på de punkter som relativiserar djurs värden i förhållande till handeln. Om Jeggles rapport går igenom blir djurskyddet något eftersträvansvärt endast om det inte står i motsättning till WTO och kommersiella intressen. Jo, så står det faktiskt. Och så kan vi ju inte ha det! Djur har värden oavsett förändringarna för konkurrenskraften. Det viktiga är istället att vi i Europa tar initiativet och blir konkurrenskraftiga genom högre standarder och bättre djurskydd.

Rösta därför bort de formuleringar som finns på: Skäl (recital) G, punkt 51, 52, 55 och 59.

Jag uppmanar er också att rösta för bland annat ändringsförslag 11 som handlar om att upprätta en prioritetslista kring vilka djur som främst bör omfattas av minimiregler framöver, samt ändringsförslag 12, som uppmanar kommissionen att säkerställa att industrins arbete med att ersätta djurtester blir effektiva och öppna för insyn. Dessa punkter stärker djurskyddet i denna rapport.

Om vi röstar så kan vi äntligen få en handlingsplan som gör livet mycket bättre för de hundratals miljoner djur som lever i EU. Djuren förtjänar det!

Jens Holm


Publicerat

i

av

Etiketter: